Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

I. Природні умови об’єкту.

1. Рельєф місцевості.

2. Вітровий режим території (роза вітрів).

3. Температурний режим території (температура найтеплішого місяця року).

4. Режим опадів, вологість.

5. Тривалість і частота туманів.

II. Оцінка підприємства.

1. Загальна частина (мета виконання івертаризації нормативні документи на підставі яких виконується івертаризація).

2. Інвертаризація джерел викидів (вихідні дані (таблиця), відомості про підприємство).

3. Об’ємно–планувальні рішення (схема підприємства, межі підприємства).

4. Коротка характеристика технологія виробництва даного підприємства).

5. Характеристика газоочистних установок (ступінь очистки).

6. Характеристика шквдливих речовин, що викидаються (клас шкідливості, гранично допустимі концентрації).

III. Моделювання забруднення приземного шару атмосферного повітря.

1. Розрахунок максимально приземної концентрації шкідливих речовин.

2. Розрахунок розсіювання шкідливих домішок приземного шару.

IV. Визначення гранично допустимих викидів підприємства.

V. Уточнення санітарно–захисної зони за допомогою рози вітрів.

VI. Висновки.

VII.Література.

I. ПРИРОДНІ УМОВИ.

1. Рельєф місцевості.

Серед природних умов будь-якої території, що впливає на особливості розселення та господарювання, а відтак позначаються на розміщені продуктивних сил, помітне місце посідає рельєф, тобто характер земної поверхні (від французького relief – опуклість). Іншими словами рельєф відображає особливості будови самої верхньої частини твердої оболонки планети (літосфери), у межах якої розгортається життя і основна частина господарської діяльності людини.

Серед платформних структур центральне місце займає Український щит, що являє собою перем’яте у складки, пронизане магматичними тілами та значною мірою метаморфізоване „коріння” докембрійської гірської системи, яка простиралася від східних околиць сучасної Рівненської області у південно–східному напрямі, сягаючи берегів теперішнього Азовського моря.

Утворена 27.11.1932. розташоване на Південному Заході України. На Півночі межує з Вінницькою та Кіровоградською, на Сході – Миколаївською, на Заході – Молдовою, на Південному Заході – Румунією. На Півдні і Південному Сході омивається водами Чорного моря.

З положенням у степовій та лісостеповій природних зонах пов’язане її головне природне багатство – земельні ресурси. Негативним є розташування значної частини Одеської області на Півдні степової зони в умовах посушливого клімату, мало водності та слабкої залісеності.

В геоструктурному відношенні територія області пов’язана з фрагментами трьох різновікових тектонічних елементів. Основу південно-західної частини становить Придобруджинський прогин. Крайня північна частина (Побужжя) розташована на південному схилі Українського щита, складеному кристалічними породами. Південніше від слоненого контуру щита їхня поверхня поступово занурюється на глибину до 2 кілометрів (Чорноморське узбережжя).

Більша частина області розташована в межах Причорноморської низовини, яка поступово знижується на Південному Сході – від 150–160 метрів до 20–30 метрів (у гирлі Дунаю висота місцями не перевищує 2 метрів над рівнем моря). Поверхня її полого хвиляста і плоска лесова рівнина, розчленована ярами та балками, глибина яких 60–80 метрів на Півночі низовини і 10–20 метрів на Півдні. На Північному Заході знаходяться відроги Подільської височини (висота в межах області до 288 метрів), з глибинного ерозійного розчленування до 80–100 метрів. На Північному Сході знаходяться відроги Придніпровської височини, хвилясті володіли якої підносяться до 160–200 метрів. На Південному Заході знаходяться відроги Центрально молдовської рівнини (пересічна висота від 200 метрів на Півночі до 100 метрів, місцями до 50 метрів на Півдні), розчленованої асиметричними річковими долинами і долиноподібними балками. На схилах домен – зсуви і яри. На узбережжі розвинуті акумулятивні форми рельєфу.

Закрити

Моделювання забруднення приземного шару атмосфери

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.