ПЛАН

Характеристика Червоної книги України 

Туризм як фактор впливу на довкілля 

Особливості охорони рідкісних і зникаючих видів рослин на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

Список літератури 

Особливості охорони рідкісних і зникаючих видів рослин на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

Охорону екосистем, включаючи всі їхні живі компоненти, покликані здійснювати так звані охоронні території. За даними Дж. Рауні, на 1992 рік у світі під охороною різного виду знаходиться приблизно 5% площі сухудолу. У ХХ ст. передбачається довести цю величину до 10-12%, тобто подвоїти. Це не просте завдання, оскільки вирішення потребує вилучення з використання частини земель сільськогосподарського та лісового фонду. Чітка класифікація категорій охоронних природних об'єктів відсутня. Так у Канаді під національним парком розуміють територію, що достатньо велика для підтримання цілих екосистем, там заборонений рух будь-яких видів транспорту і зони повністю закриті для відвідувачів. А у Великобританії національний парк визначають як ландшафт, що охороняється і виділяється своєю красою та стає охороні об'єкти природиабо історичні архітектурні пам'ятки; він вільний для відвідування населенням і частково використовується для сільськогосподарських потреб.

Розпоіл за категоріями охоронни природних об'єктів та територій розроблений у Законі України про природньо-заповідний фонд. Ці об'єкти підрозділюються на природні біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи та ін.

Природний заповіник - це територія, яка виділяється для охорони в природньому стані типових або унікальних для даної ландафтної зони, природних комплексів з усіма її компонентами. Статус природного заповідника передбачає повну заборону на його території господарської діяльності. У світі є понад 2 тисячі природних заповідників.

Біосферний заповідник - це територія мінародного знання, що виділяється для збереження в природньому стані біосфери, проведення фонового моніторингу та вивчення навколишнього природнього середовища. Господарська діяльність 4у біосферних заповідниках не дозволяється. За станом на 1990 рік у 76 країнах світу було близько 300 біосферних заповідників. Площа кожного з них коливається від 300 га до 2 млн га.

Національні природні парки - створюються природоохоронною, рекреаційною, культурно-просвітницькою та науково-дослідницькою метою для охорони та вивчення природних комплексів, особливого значення в місцях, які мають природно-оздоровчу культуру або естетичну цінність. У них виключена господарська діяльність. Коцепція національного парку була вперше сформульована в 1872 році при організації в США йелоуснонського національного парку.

Національний парк - це завжди велика територія, на якій охороняються ландшафтні компоненти. У природних національних парках поєднуються охорона природи з задачами відпочинку людей та їхнього екологічного виховання. Для цього в них створюються системи спеціальних доріг та стежок. До початку ХХ ст. в шести країнах світу вже було 19 національних парків загальною площею 4,6 млн. га.

Регіональні ланшафтні парки створюються з природоохоронною та рекреаційною системою в місцях з унікальним або типовим ландшафтом. При їхній організації господарська діяльність в межах їхніх кордонів не припиняється. Їхнєзавдання - зберегти ландшафт як комплекс екосистеми. У світі нараховується зараз близько 300 ландшафтних парків.

Заказник - це природна територія або акваторія, що виділена для збереження окремого природного комплексу. У них доволяється господарська діяльність, що не завдає коди об'єкту, який охороняється. Заказники служать для охорони та відновлення чисельності окремих видів рослин або тварин. Залежно від об'єкту охорони заказники підрозділяють на ландшафтні, геологічні, гідрологічні, ботанічні, зоологічні, паеонтологічні.

Пам'ятник природи - це окремі унікальні природні ділянки, які мають особливе наукове, естетичне або пізнавальне значення. Пам'ятниками природи можуть бути об'єкти живої або неживої природи, окремі водойми, скелі, печери, дерева і т.п.

Заповідні урочища - це ділянки лісу, болота, луків, степу та іншої рослинності, які мають наукове або естетичне значення та охороняються для збереженння їхнього природного стану.

Ботанічні сади сужать для охорони та вивчення в спеціально створених умовах деревно- чагарникової рослинності з метою використання їхньої композиції для науково-госпоарського та естетичного використання.

Зоологічний парк - це місце, де утримуються рікісні, іноземні та місцеві види фауни з метою охорони їхнього екофонду та для організації науковї та просвітницької діяльності.

Пам'ятки садово-паркового мистецтва являють собою ділянки, що мають природну, естетичну або історичну цінність. В україні прикладами пам'ятників садово-паркового мистецтва є “Софіївка” в м. Умань та “Олександрія” в м. Біла Церква.

На планеті зараз нараховується близько 20 тис. різноманіних охоронних природних територій у тому числі 1200 великих заповідних територій. Одним із найбільших у світі є національний парк Еташе (Намібія, Африка) та багато малих заповідних теритрій.

Кожен вид рослин, поширений на певній території, яку називають ареалом. У межах ареалу різноманітні бар’єри (гори, пустелі, річки) перешкоджають вільному схрещуванню між рослинами даного виду.

Тому популяції за багато поколінь нагромаджують таку генетичну інформацію, яка забезпечує високе пристосування їхніх особин до даних природних умов. Зникнення будь-яких видів, особливо реліктових та ендемічних - носіїв давніх генетичних комбінацій - непоправна втрата для людства.

Охорона рослинного генофонду передбачає регулювання численності особин певного виду, відтворення їхніх запасів, охорона місць зростання, переселення і вирощування на інших територіях.

Таку роботу здійснюють у заповідниках і ботанічних садах.

У природі України зареєстровано чимало видів рослин, які перебувають під загрозою знищення. Залежно від причин зменшення їхніх популяцій, виділяють кілька категорій: рідкісні, зникаючі, ендемічні і реліктові.

Рідкісними вважають види з обмеженою кількістю популяцій, локалізовані в межах вузького ареалу, що не виявляють тенденцій до його змін, або розсіяно поширені окремими популяціями на значні території. Так, один і той самий вид може бути рідкісним в одній частині ареалу і звичайним на іншій території.

Причини, які зумовлюють зменшення чисельності даного виду різні. Здебільшого це специфічність екологічних умов зростання. Деякі види рослин відтворюють незначну кількість нащадків або стали рідкісними внаслідок масової заготівлі разом із підземними органами(лікарські, декоративні).

На території України налічують понад 230 видів рідкісних рослин, які потребують контролю за станом їхніх популяцій.

До зникаючих належать види, чисельність яких помітно зменшується або досягла критичного рівня в межах усього ареалу чи на певній його частині. Якщо своєчасно не усунути дію згубних для них факторів, не вжити охоронних заходів, ці рослини буде назавжди втрачено.

Потребують охорони також ендеміки – види, роди, родини рослин, обмежені в своєму поширенні певною територією.

Особливу групу становлять релікти – види рослин, їхні популяції та угрупування, що збереглися до наших днів, як залишки флори минулих геологічних епох. Релікти – види, що вимирають. Це, начебто, кінцева стадія еволюції організмів, яка триває кілька мільйонів років.

Охороняють рідкісні зникаючі види рослин різними способами. Насамперед, це раціональне використання господарського – корисних рослин, боротьба з недозволеними способами їхньої заготівлі, сувора заборона визбирування на букети рослин, які підлягають охороні, створення заповітних територій, вирощування їх у ботанічних садах, інших наукових установах. Одним із важливих заходів охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин є видання Червоних книг. До видання (1994року) занесено 531 вид, серед яких покритонасінних і голонасінних – 429 видів, мохоподібних – 28, водоростей – 17, лишайників – 1, грибів – 30. ці дані свідчать про загрозливий стан рідкісних та зникаючих видів рослин в Україні.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Основи заповідної справи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.