План

1. ISO 14000, 9000 (міжнародний стандарт)

2. Закон України Про екологічний аудит

3. Аудиторський звіт

Література

1. ISO 14000, 9000 (міжнародний стандарт)

Сертифікація ISO 14000, ІСО 14000

ISO 14000 – міжнародний стандарт по створенню системи екологічного менеджменту.

Система екологічного менеджменту застосовується як частина загальної системи адміністративного управління підприємством.

Вона передбачає організаційну структуру, систему планування і контролю, методи управління ресурсами, які необхідні для ефективної реалізації екологічної політики і чіткого дотримання сучасних вимог екології виробництва.

СТАНДАРТИ ІСО(ISO) 14000:

ISO 14001 – Системи екологічного менеджменту. Вимоги і керівництво по використанню

ISO 14004 – Системи екологічного менеджменту. Загальне керівництво по принципах і методах

ISO 14010 – Керівні вказівки по екологічному аудиту. Загальні принципи

ISO 14011 – Керівні вказівки по екологічному аудиту. Процедури аудиту. Проведення аудиту систем екологічного менеджменту

ISO 14012 – Керівні вказівки по екологічному аудиту. Критерії кваліфікації аудиторів систем екологічного менеджменту

ISO 14040 – Екологічний менеджмент. Оцінка життєвого циклу. Принципи і структура

ISO 14050 – Глосарій

Стандарт ISO 14001 відкриває серію 14000 стандартів ISO. Сертифікація систем екологічного менеджменту здійснюється саме по вимогах ISO 14001. Решту стандартів серії ISO 14000 виконують супутні функції, а також розширюють і доповнюють вимоги ISO 14001.

Стандарт ISO 14001 може використовуватися в компаніях і підприємствах різних галузей промисловості, і може бути адаптований до місцевих вимог і умов.

Впровадження сертифікату відповідності міжнародному стандарту ISO 14000 дозволить Вам оптимізувати систему управління підприємством з метою попередження негативних дій на навколишнє середовище, добитися економії енергії і ресурсів, що направляються на заходи щодо охорони навколишнього середовища. Ви зможете понизити вірогідність виникнення екологічних катастроф.

Сертифікація ISO 9000, сертифікація ІСО 9000, стандарти ІСО

Все частіше вітчизняні, і, особливо, зарубіжні компанії починають будь-які переговори з партнером тільки за наявності у останнього сертифікату про відповідність міжнародним стандартам ІСО 9000 (ISO 9000).

ІСО 9000 (ISO 9000) – серія міжнародних стандартів, які прийняті як національні в більш, ніж 140 країнах світу. Стандарти ISO 9000 відносяться не до самої продукції, а до управління її якістю – Система Менеджменту Якості (СМК). СМК забезпечує упевненість замовників і споживачів як отримувану продукцію, а також покращує діяльність підприємства. В майбутньому отримувати крупні замовлення, пропонувати свою продукцію або послуги буде неможливе без наявності сертифікату ISO.

Крім того, несертифіковані організації не можуть отримати державне або муніципальне замовлення, у них менше шансів на пільгові кредити або крупні інвестиції. Все це впливає на конкурентоспроможність підприємства, примушує потенційних партнерів і споживачів робити вибір на користь компаній, що пройшли сертифікацію ISO. Якщо сертифікація до того ж проведена добровільно – це позиціонує компанію, як солідну організацію, яка гарантує якість і безпеку своїх послуг або продукції. Така політика веде до створення позитивного іміджу компанії, говорить про її надійну репутацію і стабільне положення на сучасному ринку.

Буквально кілька років тому отримати сертифікат ISO 9000 могли тільки найкрупніші компанії і підприємства. Сьогодні сертифікат став доступний остальним, у тому числі і підприємствам малого і середнього бізнесу. Зараз отримати сертифікат відповідності може дозволити собі будь-яке підприємство, незалежно від свого статусу.

СТАНДАРТИ ІСО 9000 / СТАНДАРТИ ISO 9000

ISO 9000:2000 – Системи менеджменту якості, діє як стандарт ГОСТ Р ІСО 9000–2001. Встановлює принципи і основні поняття управління якістю, описує зміст серії стандартів і дає перелік термінів і їх визначень для використання в будь-якій організації.

ISO 9001:2000 – Системи менеджменту якості. Вимоги діють як стандарт ГОСТ Р ІСО 9001–2001. Визначає вимоги до систем управління якістю, застосовується для цілей сертифікації і перевірок.

ISO 9004:2000 – Системи менеджменту якості. Рекомендації по поліпшенню діяльності, діють як стандарт ГОСТ Р ІСО 9004–2001. Містить методичні вказівки по розробці і впровадженню систем менеджменту якості, які орієнтовані на вІСОку ефективність діяльності компаній

ISO 19011 – Рекомендації по аудиту систем менеджменту якості і/або охорони навколишнього середовища. Діють як ІСО/ПМС 19011:2002. Забезпечує керівництво по плануванню і проведенню аудитів. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Екологічний аудит 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.