Особливості організації робіт з узагальнення даних обліку при складанні звітності

План
1. Загальні питання організації
2. Методичні основи організації звітності

1. Загальні питання організації

Для прийняття економічно обґрунтованих рішень суб’єктам господарської діяльності необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни в структурі господарських засобів і їхніх джерел. Зазначені інформаційні потреби зумовлюють необхідність складання всіма підприємствами фінансової статистичної, зовнішньої та внутрішньої періодичної річної звітності. Виходячи з цих умов, раціональна організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в системі управління підприємством, зокрема організація складання звітності, є передумовою вчасного, повного та вичерпного надання інформації користувачам і, як наслідок, — організації ефективного управління господарською діяльністю підприємства.

Для одержання зведених показників під час складання звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв.

Разом з тим слід звернути увагу на такий складний момент. Підготовка даних для звітності та сам процес складання звітності — це два самостійних етапи.

Кожен з них у свою чергу, розпадається на декілька підетапів, які можуть бути розглянуті як самостійні процеси-етапи.

Існують значні відмінності в разі підготовки даних та складання звітності поточного характеру (місячного, квартального тощо) і річного. Але оскільки підготовка, та складання річного звіту включає всі роботи, які належать до поточної звітності, розглядатимемо тільки роботи по організації річного звіту.

У розділі «Організація облікового процесу» була визначена методика одержання підсумкових (узагальнюючих даних) бухгалтерського обліку за будь-який період у формі балансу періоду (табл. 3.16). Баланс періоду є основою складання будь-якої звітності за даними бухгалтерського обліку.

Було визначено, що для складання балансу періоду потрібно спочатку закрити рахунки класів 7—8—9 та визначити фінансовий результат, після чого закрити решту рахунків та скласти баланс періоду за формою табл. 3.16. Але оскільки складання різних видів звітності (особливо фінансової) потребує підтвердження реальності даних — рахунків поточного обліку на основі інвентаризації, взаємної перевірки зобов’язань, боргових вимог тощо, під час яких часто проводяться коригування даних залишків, визначених на рахунках поточного обліку, баланс періоду, тому під час складання звітності за рік доцільно складали баланс періоду за формою яка надана в табл. 11.1.

Організація складання пробного балансу вимагає поділу робіт на 2 етапи: оформлення попереднього балансу та уточненого на основі інвентаризації.

Важливим елементом робіт у період підготовки до складання річного звіту є перевірка й уточнення накопичених даних за 11 місяців поточного року.

Таблиця 1

ПРОБНИЙ БАЛАНС ПЕРІОДУ ЗА _________ ПЕРІОД

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості організації робіт з узагальнення даних обліку при складанні звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.