Нещодавно фірма випустила подальші версії програми: 7.0, 7.5, а тепер уже і 7.7. Ці програми не мають макромови, однак у них наявна вбудована об'єктно-орієнтована мова програмування і розвинуте інтерактивне середовище, що дає змогу змінювати типові конфігурації для своїх потреб чи навіть повністю переписати їх. Налаштування таких програм обов'язково повинен виконувати фахівець, проте вони більше орієнтовані на кінцевого користувача і надають йому більше можливостей під час роботи. Окрім програми 1С:Бухгалтерия, з'явилися декілька спеціалізованих програм -1С:Торговля і 1С:Расчет, які постачають з типовими конфігураціями; вони забезпечують автоматизацію обліку торговельної діяльності фірми і розрахунок заробітної платні. Програма 1С: Бухгалтерия перетворилася в робочий інструмент головного бухгалтера, якому не завжди потрібно знати який товар, у якій кількості є на складі і для кого він зарезервований (ефективніше це і багато іншого зробить 1С:Торговля), і не захаращена незграбними формами розрахунку зарплатні, які тепер у віданні програми 1С:Расчет.

У чому ж привабливість і зручність програми 1С:Бухгалтерия? Нижче ми ознайомимося з останньою версією 7.7 для Windows 95. Крок за кроком розглянемо технологію роботи з програмою, починаючи від її запуску і аж до створення системи звітів і дій користувача в збійних ситуаціях.

Запуск програми

Незалежно від того, як запускати програму - через меню Пуск/Запуск чи за допомогою піктограми на робочому столі - на екрані з'явиться вікно запуску, що зображене на рис. 1.

Рис. 1. Вікно запуску.

Спадне меню В режиме:/У режимі:, що розміщене у верхньому лівому куті вікна, дає змогу вибрати один з режимів: 1С:Предприятие, Конфигуратор, Отладчик і Монитор. Нас поки що цікавитиме лише режим 1C: Предприятие, пріоритетний за замовчуванням, інші режими залишимо фахівцям для налаштування конфігурації.

У вікні Информационные базы/інформаційні бази треба вибрати потрібну конфігурацію (у нашому випадку 1С:Бухгалтерия) і натиснути на кнопку OKабо двічі клацнути мишкою (навести курсор мишки на потрібний об'єкт і двічі швидко натиснути на ліву клавішу) на назві бази у списку. Кнопки Изменить/Змінити, Добавить/Додати й Удалить/Вилу-чити, зазвичай, користувача-бухгалтера не цікавлять - вони призначені для налаштування програми на використання тих чи інших інформаційних баз. Функція кнопки Отмена/Відміна також не викликає запитань - натискання на неї приведе до закриття вікна і відмови від запуску 1C. Однак кнопка Помощь/Допомога заслуговує на більшу увагу. Натискання на цю кнопку приводить до появи вікна підказок з системою підказок 1C, яка має декілька рівнів, що доступні для користувача з різних місць програми, і надає найдетальнішу інформацію як про роботу з програмою, так і про використання окремих документів та звітів (зокрема, з погляду бухгалтера).

Врешті-решт після натискання на кнопку OKна екрані з'явиться заставка програми 1C, у рядку стану якої динамічно відображається процес завантаження. Після нормального завершення процесу завантаження на екрані буде головне вікно програми.

Головне вікно програми, структура меню, панелі інструментів

1C є типовою програмою Windows 95. Тому головне вікно (рис. 2) типове для Windows-орієнтованих програм: верхній рядок - заголовок вікна, нижче - головне меню, ще нижче - кнопки панелей інструментів, нижній рядок вікна - рядок стану, а простір, що залишився, - деяка аналогія робочого стола Windows(де відкривають вікна журналів проведень, операцій, документів; вікна введення і редагування документів та операцій тощо).

Рис. 2. Головне вікно програми.

Окрім заголовка, меню, панелей інструментів і рядка стану, у центрі екрана може з'явитися вікно, що містить поради на день (подібно до MicrosoftOffice). Для користувача-початківця корисно переглянути стислі поради щодо роботи з програмою, користуючись кнопками <Предыду-щий/<Попередній і Следующий>/Наступний>, а потім закрити вікно за допомогою кнопки Закрыть/Закрити (закрити вікно можна і традиційним для Windows 95 способом). Досвідчених же користувачів можуть дратувати нав'язливі поради програми, які, до речі, є одним з рівнів довідкової системи програм 1C. Щоб уникнути цих порад, треба вимкнути прапорець Показывать при запуске/Показувати під час запуску, розміщений у нижній частині вікна (клацнути на ньому мишкою).

На особливу увагу заслуговує головне меню програми, оскільки за його допомогою звертаються до всіх можливостей, функцій і послуг програми. Структура головного меню традиційна для Windows-орієнтованих програм. Щоб вибрати один з пунктів головного меню, достатньо клацнути на ньому мишкою. У більшості випадків після цього з'явиться спадне меню, що містить список доступних команд пункту. Список команд окремого пункту може бути різним залежно від того, який журнал відкрито, який документ редагують або який звіт формують. Якщо команда спадного меню супроводжується піктограмою, то її можна виконати і натисканням на кнопку панелі інструментів з такою ж піктограмою. У разі, якщо команда закінчується трикрапкою, то її вибір викликає появу вікна для введення додаткових параметрів або меню для вибору параметрів. На рис. 3 зображено спадне меню команд пункту Операции/Операції головного меню. Частина команд має такі ж піктограми, як на кнопках панелей інструментів. Звичайно піктограмами позначають команди, які використовують найчастіше, а відповідні кнопки на панелі інструментів дають змогу швидко їх застосувати.

Рис. 3. Головне меню.

Команди спадного меню можуть бути розділені на групи горизонтальними лініями за певними сенсовими ознаками. Команди, що закінчуються трикрапкою, пов'язані з додатковими вікнами для вибору або введення додаткових параметрів. Зокрема, командою Справочники.../ Довідники... викликають вікно для вибору довідника зі списку наявних (рис. 4).

Рис. 4. Діалогове вікно вибору довідника.

У програмах 1C є декілька панелей інструментів; вони мають різну кількість кнопок. Головне їхнє призначення - швидкий доступ до часто уживаних команд програми. Для доступу до команди через головне меню потрібно двічі клацнути мишкою, а поміж клацаннями ще й порухати нею (щоби перемістити курсор у потрібне місце). Доступ до цієї ж команди через панель інструментів потребує лише одного клацання мишки. Типовий набір панелей інструментів показано на рис. 5.

Рис. 5. Панелі інструментів (стандартний набір).

Набір потрібних панелей користувач визначає самостійно: їх можна задавати і вилучати. Однак набір піктограм і функції відповідних кнопок задає фахівець під час налаштування конфігурації програми. Панелі інструментів можна розміщувати не тільки у верхній частині головного вікна, а й ліворуч та праворуч, і міняти їх місцями. Ці дії виконують простим переміщенням панелей у потрібне місце (курсор мишки розміщують на потрібній панелі, натискають на ліву клавішу і, утримуючи її, пересувають панель).

Призначення кнопки можна визначити кількома способами. Найпримітивніший - натиснути на кнопку і спостерігати, що станеться. Натискання на будь-яку з кнопок панелі інструментів не матиме жодних незворотних наслідків, оскільки всі вони відкривають вікна для вибору або редагування певних параметрів, вікна журналів або сервісних програм і будь-яке з цих вікон можна закрити стандартним для Windows способом. Більш цивілізований, однак менш оперативний спосіб - звіряння піктограм на кнопках панелей інструментів і в головному меню. Однак найзручнішим є третій спосіб - курсор мишки розміщують на кнопці і чекають кілька секунд. У більшості випадків біля кнопки з'явиться напис, що пояснює її призначення (як на рис. 5). Це також один з рівнів системи підказок програм 1C.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Комп'ютерна 1С та технологія бухгалтерського обліку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.