Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції на підприємстві 5

1.1. Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції 5

1.2. Документування господарських операцій з руху готової продукції 8

1.3. Інвентаризація готової продукції 11

1.4. Відображення операцій з обліку руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 14

Розділ 2. Сучасний стан обліку готової продукції на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг". 18

2.1. Характеристика і оцінка господарської діяльності підприємства, та його облікова політика. 18

2.2. Документальне оформлення руху готової продукції на ТОВ "ТД ЕМ-Холдинг"  25

2.3. Звітність матеріально-відповідальних осіб про рух готової продукції і її облік в місцях зберігання. 31

2.4. Синтетичний і аналітичний облік руху готової продукції та її реалізації на досліджуваному підприємстві 35

Розділ 3. Удосконалення обліку готової продукції 39

Висновки та пропозиції 43

Список використаної літератури. 45

Вступ

Ведення фінансової бухгалтерії в Україні є обов'язковим для всіх підприємств. Фінансова бухгалтерія фіксує інформацію про поточні витрати у поелементному розрізі, а саме: прибутки підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо. Споживачами інформації фінансового обліку в основному виступають зовнішні щодо підприємства користувачі, тобто органи податкової служби, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори тощо.

Сьогодні загальний характер багатьох норм Правил (стандартів) дає бухгалтерам широке поле професійної творчості та спонукає до самостійного прийняття важливих рішень з облікових проблем.

Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Успішна діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.

Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств виготовляють якусь продукцію, яка є об’єктом ведення бухгалтерського обліку.

У економічно складний для України час держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати підприємства до більшого розширення, надавати пільги і зменшувати податковий тиск.

Предметом дослідження в даній курсовій роботі є бухгалтерський облік готової продукції та її реалізація на виробничих підприємствах.

В даній курсовій роботі будуть висвітлені такі питання:

- поняття, оцінка та класифікація готової продукції, значення та завдання її обліку;

- характеристика і оцінка господарської діяльності підприємства. та його облікової політики;

- документальне оформлення руху готової продукції;

- звітність матеріально-відповідальних осіб про рух готової про­дукції і її облік в місцях зберігання;

- синтетичний і аналітичний облік руху готової продукції та її реалізації;

- удосконалення обліку готової продукції,

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає Товариство з обмеженою відповідальністю"ТД ЕМ-Холдинг", що розташоване у м. Кузнецовськ Рівненської області та займаєтьсявиробництвом тракторного обладнання,на прикладі якого проведено дослідження обліку і звітності готової продукції.

При написанні курсової роботи використано: нормативно-законодавчі документи, навчальну, наукову та методичну літературу, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, дані фінансової та статистичної звітності досліджуваного підприємства.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Облік готової продукції на підприємстві (на прикладі ТОВ ТД ЕМ-Холдинг)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.