Зміст

ВСТУП 

I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів 

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація 

1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів 

1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничих запасів й організація їх складського обліку 

II. Облік виробничих запасів 

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів 

2.2. Облік надходження виробничих запасів 

2.3. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів 

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники 

3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор" 

IV. Комп'ютеризація обліку 

ВИСНОВКИ 

Список використаної література

IV. Комп'ютеризація обліку

Нові інформаційні технології в галузі бухгалтерського обліку відкривають значні можливості для керівників підприємств у процесі прийняття рішень. Програмне забезпечення дозволяє більш оперативно одержувати інформацію по усім питанням, пов'язаним із діяльністю підприємства, і своєчасно приймати управлінські рішення.

Функції бухгалтерського обліку, як автоматизованого, так і ручного, можна умовно розбити на дві основні групи - зведений облік і підготування даних для зведеного обліку.

Зведений облік являє собою фіксацію первинних документів, опрацювання даних, що містяться в цих документах, і узагальнення отриманої інформації в звітах. Тут вся інформація за допомогою методу подвійного запису відбивається по синтетичних рахунках у вартісній формі, і після цього не складає труднощів витягти її з банку даних для розрахунків і заповнення звітів.

Підготовка даних для зведеного обліку більш трудомісткий процес, тому що він включає ведення обліку по його окремих ділянках, а також розрахунок різноманітних економічних показників. Ділянки обліку можуть дробитися до нескінченності. Це залежить від розмірів підприємства, його організаційної структури, обсягів і видів діяльності й інших чинників. Але на більшій частині підприємств облік ведеться по таких напрямках:

– облік основних засобів;

– облік матеріальних цінностей (складський облік);

– облік витрат і прибутку;

– облік касових операцій;

– облік операцій по розрахунковому (валютному, поточному тощо) рахунку;

– облік розрахунків;

– облік заробітної плати.

У зв'язку з цим програмне забезпечення можна підрозділити на такі класи:

1. Проводки - Головна книга - баланс (міні-бухгалтерія).

2. Інтегрована бухгалтерія.

3. Комплексна бухгалтерія.

4. Мережна версія бухгалтерського обліку.

Роздивимося особливості і характерні ознаки кожного класу спеціалізованих бухгалтерських програм.

конецформыначалоформы1. ПРОВОДКИ - ГОЛОВНА КНИГА - БАЛАНС. Бухгалтерські програми цього класу реалізують в основному зведену функцію обліку. Програми даної групи достатньо прості

ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформый універсальні. При цьому достатньо широкий діапазон їхньої потужності - від винятково синтетичного обліку до багаторівневої аналітика і зведеного обліку. Тому в даному класі можна виділити такі підгрупи:

– програми, що реалізують функції синтетичного обліку - ведення журналу операцій на рівні проводок, формування журналів-ордерів, Головної книги, оборотного-сальдового балансу і форм фінансової звітності;

– програми, що на додаток до функцій першої групи дозволяють вести однорівневий, а іноді дворівневий аналітичний облік. Це робить їх придатними для малих підприємств іпідприємств, що ведуть облік по спрощеній формі – програми ведення зведеного обліку. Їхня характерна риса - можливість прив'язки до синтетичних рахунків розгорнутої багаторівневої системи аналітичних рахунків;

– головні модулі функціональних комплексів. Їхнім головним завданням є прийом проводок від програм, спеціалізованих для ведення різноманітних ділянок обліку, із метою здійснення зведеного обліку. Відмітною рисою цих програм є потужний інтерфейсний блок, необхідний для імпорту проводок з інших програм комплексу.

2. ІНТЕГРОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ. Особливостями програм даного класу є:

– наявність кількісного і сумового обліку;

– реалізація усіх функцій програм попереднього класу;

– автоматизація окремих ділянок обліку (облік матеріалів, основних засобів, заробітної плати й ін.);

– єдине поле проводок;

– орієнтація програми для використання на одному робочому місці.

3. КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРІЯ. Характерна риса даного класу - автоматизований комплекс бухгалтерського обліку - складається з окремих функціонально закінчених АРМ (автоматизованих робочих місць); є інтерфейс передачі інформації для зведення балансу і розгорнутого аналітичного обліку.

4. МЕРЕЖНА ВЕРСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Особливості даного класу програм полягають у наступному:

– можливість мережного обміну усередині кожного робочого місця одного АРМ і між різноманітними АРМ;

– здійснення обміну інформацією тільки по мережі;


ВИСНОВКИ

За провединими розрахунками можна визначити, що фінансово- економічнийстан підприємства не задовільний.

На це є ряд причин. Дане підприємство займається сільськогосподарською діяльністю самостійно, то воно несе великі збитки. Оскільки родючість земель знижується,насіння має невеликий відсоток родючості, дорожчає паливо та запасні частини до машин, старіє техніка,сезонний характер виробництва й занижені закупівельні ціни на готову продукцію, то різкий приріст прибутку очікувати неможливо.

В цьому випадку для підприємства краще було б співпрацювати з іншими сільськогосподарськими підприємствами, які постачають готову продукцію, а не самому займатися вирощуванням.

Великий відсоток правонаступницьких заборгованостей, яким володіє дане підприємство, також зменшують його прибутковість.


Список використаної література:

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р.

2.Положення про П (С) БО

3.Закон України«Про власність»

4.Закон України «Про підприємництво»

5.Закон України «Про підприємства»

6.Закон України «Про господарські товариства»

7.Положення № 88 «Про документальне записів бухгалтерського обліку» ;

8.Інструкція НБУ № 69«Про порядокпроведення інвентаризаціїосновних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків»

9.План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню, затвердження наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291

10.«Бухгалтерський фінансовий облік» - під редакцією Ф.Ф. Бутенця 2000 р.

11.Білуха М.Т. «Теорія бухгалтерського обліку» 2000 р.

12.Кузьмінський А.М. «Теорія бухгалтерського обліку» 1999 р.

13.Ткаченко Н.М. « Бухгалтерський облік »2000 р.

14.Собко В.В. « Бухгалтерський облік »1999 р.

15.Пархоменко В.І. « Бухгалтерський облік в Україні »2000 р.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Облік наявності і надходження виробничих запасів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.