Зміст

ВСТУП 

I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів 

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація 

1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів 

1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничих запасів й організація їх складського обліку 

II. Облік виробничих запасів 

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів 

2.2. Облік надходження виробничих запасів 

2.3. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів 

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники 

3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор" 

IV. Комп'ютеризація обліку 

ВИСНОВКИ 

Список використаної література

Протягом цих трьох років ТОВ ВП "Кременецьцукор" мало збитковий характер, хоч порівняно з 2002 роком збитки зменшилися – це позитивна тенденція, але все одно не приносить прибутковість підприємству.

Як бачимо з даних таблиці 2.1 виручка від реалізації продукції (товарів) має тенденцію до падіння – це оцінюється негативно, тому що зменшує доходи підприємства, а це означає, що підприємство отримає збитки. Так порівняно з 2002 роком виручка від реалізації зменшилася на 4,9 тис. грн., а порівняно з 2003 роком на - 1,4 тис. грн.. Розмір виручки залежить від кількості, асортименту, якості продукції яка виготовляється і підлягає реалізації, а також рівня цін. В нашому випадку такий різкий спад виручки відбувся в наслідок того, що у 2002 році у ТОВ ВП "Кременецьцукор" було дві точки збуту продукції, а вже в 2003-2004 роках – одна. Безпосередньо підприємство реалізує товари за роздрібними цінами, тобто з торговою націнкою.

Непрямі податки зменшуються на 1,0 тис. грн. порівняно з 2002 роком, а вже в 2004 непрямий податок відсутній в зв’язку з тим, що ТОВ ВП "Кременецьцукор" – є платником єдиного податку, який відображається у ф №2м у рядку 131.

Собівартість реалізованої продукції порівняно з 2002 роком має тенденцію до падіння на 4,7 тис. грн., а порівняно з 2003 роком – збільшене на 1,1 тис. грн.. Цей фактор не залежить від діяльності підприємства, в одержаний сумах знаходить відображення кількість, ціна на сировину, зміни тарифів на електроенергію, витрати на оплату праці та інше.

Таблиця 2.3.

Аналіз елементів операційних витрат

З усіх понесених операційних витрат відповідно протягом трьох років найбільшу частину складають матеріальні затрати:2002 – 12,9 тис. грн.. – 63,3%.

2003 – 10,9 тис. грн.. – 69,4%.

2004 – 11,2 тис. грн.. – 66,7%.

Суттєву частину складають витрати на оплату праці:

2002 – 4,9 тис. грн.. – 24%.

2003 – 3,5 тис. грн.. – 22,3%.

2004 – 3,3 тис. грн.. – 19,6%.

Відрахування на соціальні заходи складають:

2002 – 1,9 тис. грн.. – 9,3%.

2003 – 1,3 тис. грн.. – 8,3%.

2004 – 0,4 тис. грн.. – 2,4%.

Суттєву частину при порівнянні 2004 року з 2002 роком складають інші операційні витрати:

2004р. – 1,9 тис. грн.. або 11,3%, а 2002р. – 0,7 тис. грн.. або 3,4%.

Розмір фінансового результату діяльності ТОВ ВП "Кременецьцукор" залежить від співвідношення валових доходів і валових витрат підприємства, різниця між якими становить прибуток або збиток.

В 2002 році діяльність підприємства була збитковою, сума збитку становить 3,3 тис. грн., в 2003 році і в 2004 році сума збитку зменшилась на 0,7 тис. грн..

Однією з важливих причин збитковості підприємства виступає – нестабільність роботи – це пов’язано з тим, що в зимовий період підприємство також не працює.

Таблиця 2.4.

Середній темп росту виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 83,55 %, непрямих податків та інших нарахувань з доходу складає 35,3%, чистий дохід від реалізації товарів – 92,4%, собівартість реалізації продукції становить 91,95%, чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) – 89,9%. Прогнозні дані на 2005 рік складає: дохід(виручка) – 14,0 тис. грн., непрямі податки – 0,67 тис. грн., чистий дохід – 13,6 тис. грн., собівартість – 16,2 тис. грн.,, збитки у сумі 2,5 тис. грн..

Собівартість реалізації продукції займає найбільшу частину роз- рахунків на 2005 рік.

Собівартість є узагальнюючим, якісним показником підприємства – її ефективністю.

Підприємство може суттєво впливати на формування собівартості. Однак, при цьому, слід взяти до уваги таке.

По-перше, перелік витрат, які можна віднести на собівартість(витрати виробництва, витрати на оплату праці, матеріальні витрати, відрахування на соціальні заходи, інші витрати), регламентованих законодавством.

По-друге, у складі витрат. Що включаються в собівартість, розмір деяких із них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань.

Це стосується таких витрат:

-Відрахування на соціальні заходи (державне пенсійне страхування, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття).

-Амортизація основних засобів і нематеріальних активів.

-Витрати на фінансування ремонту й поліпшення основних фондів.

-Інші витрати (податок на землю і транспортні засоби, комунальний податок).

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Облік наявності і надходження виробничих запасів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.