Зміст

ВСТУП 

I. Нуково-теоретичні та методологічні основи обліку запасів 

1.1. Поняття виробничих запасів, їх визначення та класифікація 

1.2. Облікова політика щодо оцінки надходження виробничих запасів 

1.3. Документальне оформлення обліку надходження виробничих запасів й організація їх складського обліку 

II. Облік виробничих запасів 

2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів 

2.2. Облік надходження виробничих запасів 

2.3. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів 

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники 

3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор" 

IV. Комп'ютеризація обліку 

ВИСНОВКИ 

Список використаної література

III. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства

3.1. Загальна характеристика підприємства та його показники

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Кременецьцукор", (далі за текстом даного статуту - Товариство), є підприємницьким господарським товариством, що створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Згідно Протоколу-рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю виробничого підприємства "Прогрес" №01/02 від 09.03.2005р. Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Прогрес" перейменовано в Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Кременецьцукор".

Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Кременецьцукор" є частковим правонаступником прав і обов'язків Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Прогрес" та Колективного сільськогосподарського підприємства "Прогрес" в обсягах визначених розподільчими (передаточними) балансами.

Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Кременецьцукор" є правонаступником усіх прав та обов'язків:

-Сільськогосподарського приватного підприємства "Новоставецьке";

-Товариства з обмеженою відповідальністю виробничого підприємства "Зоря";

-Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства "Рясники".

1.3.Учасниками Товариства, далі за текстом даного статуту - Учасники, є наступні особи.

1.4. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, що у встановленому порядку набули право на частку у статутному фонді Товариства.

1.5. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня державної реєстрації Товариства.

1.6. Правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

1.7. Товариство з моменту створення здатне своїми діями набувати для себе прав і самостійно їх здійснювати, а також здатне своїми діями створювати для себе обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи та у випадках передбачених законом через Учасників Товариства.

1.8. Товариство має право на недоторканність власної ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

1.9. Товариство має власне майно, самостійний баланс та здійснює свою діяльність згідно з чинним статутом та діючим законодавством. Товариство має право відкривати рахунки у банках в національній та іноземній валютах, укладати договори, угоди та здійснювати будь-які правочини, що прямо не заборонені законами України, має право створювати власні філії та представництва, що не є юридичними особами та наділяти їх майном. Товариство має власні печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням, в тому числі комерційним, а також із зображенням логотипу Товариства, затвердженого на зборах учасників Товариства. Товариство може мати у власності знаки на товари, послуги зареєстровані в установленому порядку, або використовувати такі знаки третіх осіб на відповідних правових підставах. Товариство може мати інші реквізити. Товариство здійснює свою діяльність на засадах самофінансування і самоокупності. У всіх випадках, що не передбачені чинним статутом Товариство керується рішеннями Учасників та вимогами чинного законодавства.

1.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах усіх рівнів.

1.11. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями його учасників, крім випадків, встановлених законом. Учасники Товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників Товариства.

1.12. Найменування Товариства:

 • повне українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство "Кременецьцукор"
 • скорочене українською мовою: ТОВ ВП "Кременецьцукор"
 • 1.13. Юридична адреса та місцезнаходження Товариства: Україна, Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вулиця Шкільна.

  2. Мета, предмет, цілі та види діяльності товариства

  2.1. Метою діяльності Товариства є переробка цукрових буряків, виробництво цукру.

  2.2. Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені п.2.3. даного Статуту.

  2.3. Основними видами діяльності Товариства є наступне:

 • Сільськогосподарське виробництво (вирощування) як власного виробництва, так і придбаної та її реалізація;
 • Створення мережі торгових точок та магазинів.
 • Проведення робіт по впорядкуванню земель;
 • Надання ветеринарних послуг, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;
 • Вирощування цукрових та кормових буряків; Ведення підсобного сільського господарства;
 • Розроблення, виробництво та реалізація готової продукції

 • 3.2. Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів на прикладі ТОВ ВП "Кременецьцукор"

  Аналіз структури і динаміки формування фінансових результатів діяльності ТОВ ВП "Кременецьцукор" за 2002, 2003,2004 роки проводимо за даними бухгалтерської звітності (ф№1м і ф №2м), а саме за ф№2м .

  Таблиця 2.1.

  Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності виробничого підприємства "Кременецьцукор"

  Таблиця 2.2.

  Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ ВП "Кременецьцукор" за 2002,2003,2004 роки (в тис. грн.)

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 35

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Облік наявності і надходження виробничих запасів

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.