Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  ТА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА.. 5

1.1. Поняття про собівартість виробництва і реалізації продукції 5

1.2. Характеристика основних методів калькулювання. 10

1.3. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів. 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 23

2.1. Завдання, джерела інформації для проведення аудиту, нормативні акти. 23

2.2. Аудит ефективності використання матеріалів у виробництві 25

2.3. Аудит витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг  29

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ВСТУП

В умовах становлення державної незалежності України, підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової економічної системи особливо постала проблема виробничих витрат підприємства і калькуляції собівартості продукції.

Важливість витрат підприємства підсилюється і тим, що вони утворюються в процесі формування і використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ на інвестицій і поточні витрати, пов’язані з безпосереднім виконанням підприємством основної функції – виготовлення продукції, надання послуг.

Виробничі витрати - це витрати підприємства, пов’язані в виробництвом продукції, наданню послуг, виконанню робіт.

Собівартість продукції — один з найважливіших показників фінансового аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції. Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток підприємств і показники рентабельності.

Мета аудиту собівартості:

Перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою для записів по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг).

Перевірка правильності віднесення витрат до складу собівартості продукції(робіт, послуг).

Оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництві, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

Перевірка повноти правильності та достовірності відображення операцій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в обліку та звітності

Оцінка правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг) по об'єктах калькулювання витрат.

Тому, актуальність і необхідність цієї теми полягає в тому, що саме негативні наслідки кризових явищ в економіці, які тісно переплетені з діяльністю підприємств, зумовили істотне гальмування грошових потоків на підприємстві, значно погіршили стан виробництва та вплинули на фінансовий стан підприємства.

Метою даної роботи є особливості аудиту виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в умовах перехідної економіки.

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади аудиту.

Предмет дослідження – методика та організація аудиту собівартості продукції.

Реалізація мети обумовлена вирішенням наступних завдань:

- розглянути формування та облік витрат діяльності підприємства;

- дослідити сутність витрат на виробництво продукції;

- дослідити особливості калькулювання собівартості продукції;

- розглянути методику аудиту виробничих витрат.

Закрити

Особливості аудиту собівартості продукції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.