Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація. 5

2. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу. 8

3. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу. 10

4. Облік складових власного капіталу. 13

5. Відображення даних про власний капітал в системі показників фінансової звітності 24

Висновки. 27

Список використаної літератури. 29 

Вступ

Актуальність дослідження. В процесі своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює певні операції, які складають його господарську діяльність. Всі без винятку операції повинні бути зафіксовані, саме це є функцією бухгалтерського обліку.

В умовах переходу до ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності.

У теперішній час, коли біля 80% підприємств мають недержавну форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його розпорядженні і які представляють собою фонди та резерви.

Формування та використання власного капіталу відбувається на кожному підприємстві: під час заснування підприємства - у вигляді формування статутного капіталу; у подальшій діяльності - для визначення фінансового результату, розподілу прибутку, формуванні резервного та додаткового капіталу тощо. Більшість операцій з обліку власного капіталу не мають розроблених та затверджених форм первинної документації, обмежуючись використанням бухгалтерських довідок, які складаються в довільній формі і частково відображають сутність господарської операції з обліку власного капіталу.

Об’єктом дослідження – є облік власного капіталу на підприємстві.

Предметом дослідження - є процес обліку власного капіталу.

Метою роботи є вивчення методики обліку та відображення даних про власний капітал в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Виходячи з мети роботи, завданнями дослідження є:

- Розглянути нормативні документи, які регулюють облік власного капіталу на підприємства.

- Теоретично обґрунтувати принципи обліку власного капіталу.

- Розкрити особливості організації обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку.

- Висвітлити питання відображення даних про власний капітал та забезпечення зобов’язань в системі показників фінансової звітності.

Для реалізації поставлених завдань використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми, шляхом вивчення наукової, методичної, спеціальної літератури; пошук нових шляхів з даної проблеми, використовувалися також і інші методи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Порядок формування та облік власного капіталу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.