Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Економічний зміст і завдання безготівкових розрахунків. 5

2. Організація бухгалтерського обліку банківських операцій на рахунках в банку  7

2.1. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банку. 7

2.2. Оформлення розрахункових документів та приймання їх установою банку  14

2.3. Розрахунки в системі електронних платежів “клієнт-банк”. 18

2.4. Документальне оформлення розрахункових операцій. 20

2.5. Синтетичний і аналітичний облік на поточному рахунку. 27

2.6. Синтетичний і аналітичний облік операцій на інших рахунках у банках. 31

2.7. Розрахунки за допомогою акредитивів. 35

3. Формування показників фінансових звітів про банківські операції 40

3.1. Звіт про рух грошових коштів. 40

3.2. Звіт про фінансові результати. 41

3.3. Звіт про власний капітал. 42

4. Організація і проведення контролю і ревізії безготівкових розрахунків. 44

4.1. Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банку. 44

Висновок. 46

Список використаної літератури. 47

Вступ

У системі товарно-грошових відносин одним з етапів безперервного кругообігу основних і оборотних коштів підприємства є грошова форма вартості: за гроші вони купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з’єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти товари. Тільки реалізувавши ці товари, отримавши за них гроші, підприємства знову мають змогу авансувати їх і продовжити процес виробництва, в іншому випадку він перерветься. До того ж через розрахунки відбувається визнання у сфері обігу суспільної необхідності вироблених товарів. Ці обставини являють собою матеріальну основу грошового обігу в ринковій економіці – безготівкові і готівкові.

Розраховуються підприємства і організації між собою, а також з органами фінансово-кредитних систем здійснюють переважно, без участі грошей у формі готівки, тобто у безготівковому порядку. Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюються шляхом переказу коштів із рахунку платника в банку на рахунок одержувача, тобто шляхом проведення відповідних записів за рахунок учасників розрахунку. Можливі також безготівкові розрахунки через залік взаємних вимог контрагентів, в тому числі за бартерними угодами. На відміну від готівкових розрахунках, при яких платник зобов’язаний передати належну суму готівки безпосередньо одержувачу.

Безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу пов’язані з грошовими розрахунками в господарстві, звести до мінімуму суму грошей, яка знаходиться в обігу. Цією беззаперечною перевагою безготівкових розрахунків їх значення у ринковій економіці не обмежується. Зосередження безготівкового платіжного обороту в кретитній системі дає змогу раціонально використовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківському рахунку, для цілей прямого банківського кредитування суб’єктів ринкових відносин, суттєво прискорює розрахунки в тому числі шляхом запровадження найновіших засобів електронного зв’язку. Оскільки зміст безготівкових розрахунків розкривається у розрахунках (платіжними) документами, розрахунки в такій спосіб несуть в собі велику можливість контролю за ходом виконання договірних зобов’язань з боку як одержувача грошей, так і платників, а в необхідних випадках з боку контролюючих і правоохоронних органів.

Весь безготівковий платіжний оборот підприємства розподіляється на 2 частини: розрахунки за товарними операціями і розрахунки за нетоварними операціями.

Отже, безготівкові розрахунки є обов’язковою складовою діяльності підприємства. На мою думку тема є доволі актуальною в наш час. Метою роботи є:

- висвітлити економічну доцільність використання безготівкових розрахунків;

- розглянути первинний, аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на рахунках в банку;

- порядок проведення контролю та шляхи вдосконалення системи безготівкових розрахунків на основі підприємства

Закрити

Облік грошових коштів на рахунках в банку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.