Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. 5

1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості. 5

1.2 Оцінка та визнання дебіторської заборгованості. 7

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ГОРОДИЩЕНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ 11

2.1. Документування господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості. 11

2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості. 14

2.3. Організація контролю дебіторської заборгованості в установі. 21

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇЗАБОРГОВАНОСТІ 27

3.1. Причини виникнення та нормативні документи, що регламентують облік дебіторської заборгованості. 27

3.2 Шляхи вдосконалення контролю дебіторської заборгованості 30

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ДОДАТКИ.. 39 

ВСТУП

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Дебіторська заборгованість також є одним з негативних явищ в економіці будь-якої країни. Велика сума заборгованостей, які існують між українськими підприємствами призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють дані підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза являє собою одне з найбільших негативних явищ у національній економіці в цілому.

Взагалі питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним для функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу. Дебіторська заборгованість впливає на економічну діяльність будь-якого підприємства особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім усього зазначеного відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів може збільшуватися кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу, що до банкрутства підприємства, чи у кращому разі, погіршення результатів діяльності (гальмування чи припинення розвитку). Тому це питання є дуже актуальним у наш час.

Проблеми організації обліку і аудиту дебіторсько заборгованості розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-економістів. Зокрема, розвитку теорії та практики обліку та контролю дебіторської заборгованості присвятили праці Білик М.Д., Бутинець Ф.Ф., Вознюк Г.Л., Голов С.Ф., Завгородній А.Г., Попович П.Я., Пушкар М.С.,Савицька Г.В., Сопко В.В. та інші. Проте низка проблем організації обліку та контролю дебіторської заборгованості в ринкових умовах потребують подальших досліджень та наукових розробок.

Метою курсової роботи є розгляд сутності організації обліку дебіторської заборгованості а також розробка шляхів удосконалення.

Із поставленої мети курсової роботи витікає необхідність вирішення наступних завдань:

- дослідити організацію обліку дебіторської заборгованості;

- вивчення теоретичних основ обліку дебіторської заборгованості в установі, принципи класифікації, нормативно-правові документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в Україні;

- визначити проблеми та недоліки в обліку дебіторської заборгованості в установі та перспективи їх вдосконалення.

Об’єктом дослідження є дебіторська заборгованість Городищенської сільської ради.

Предметом дослідження є сутність, класифікація, облік дебіторської заборгованості.

Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку дебіторської заборгованості, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваної установи.

Закрити

Бухгалтерський та фінансовий облік дебіторської заборгованості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.