Облік товарів на підприємствах торгівлі (на матеріалах ТзОВ Кримська водочна компанія)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ  

Вступ. 3

1. Поняття, класифікація та оцінка товарів. 5

2. Бухгалтерський фінансовий облік товарів у ТзОВ "Кримська водочна  компанія"  7

2.1. Документальне оформлення надходження та реалізації товарів. 7

2.2. Облік  товарів в місцях зберігання. 13

2.3. Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з рухом товарів. 17

2.4. Інвентаризація товарів ТзОВ "Кримська водочна  компанія". 22

3. Відображення інформації про товари у звітності ТзОВ "Кримська водочна компанія". 29

Висновки та пропозиції 33

Список використаної літератури. 34

Вступ

В кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори : економічна ситуація в країні, формування нових видів економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі.

Торгівля – це свого роду каталізатор змін , що відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку. В Україні кількість торговельних підприємств, як оптових так і роздрібних, зростає з кожним роком.

Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди мав свої особливості порівняно з обіком інших видів діяльності. Сьогодні всі господарські операції торговельного підприємства – від купівлі товару до визначення фінансового результату – зазнали змін при відображенні в бухгалтерському обліку. Тому необхідно приділяти увагу організації бухгалтерського обліку діяльності торговельних підприємств з метою забезпечення користувачів повною, достовірною та об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його діяльності.

Саме це й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Метою написання даної курсової роботи є дослідження теоретичних питань щодо організації обліку товарів.

Для цього були поставлені наступні завдання:

- висвітлити поняття , класифікацію, оцінку товарів;

- дослідити організацію первинного, аналітичного і синтетичного обліку товарів на підприємствах торгівлі;

- описати методику організації та проведення інвентаризації товарів на досліджуваному підприємстві;

- визначити місце інформації про товари у звітності підприємства.

Дослідження проводилося ТзОВ "Кримська водочна компанія" основним видом діяльності якого є постачання алкогольних напоїв в мережі роздрібних магазинів. Підприємство самостійно визначає облікову політику, розробляє системи і звітності та контролю господарських операцій, про що зазначається в „Наказі про облікову політику підприємства”.

На досліджуваному підприємстві застосовується журнально–ордерна форма обліку, яка ґрунтується на принципах систематизації і накопичення в хронологічному порядку даних первинних документів, що відображують господарські операції безпосередньо в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку.

Юридична адреса ТзОВ "Кримська водочна компанія": м.Рівне вул. Млинівська, 18.

Закрити

Облік товарів на підприємствах торгівлі (на матеріалах ТзОВ Кримська водочна компанія)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.