Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»  4

2. Економічна сутність та класифікація необоротних активів. 7

3. Облік необоротних активів. 19

3.1. Облік основних засобів. 20

3.2. Облік інших необоротних матеріальних активів. 25

3.3. Облік нематеріальних активів. 29

3.4 Облік довгострокових фінансових активів. 32

3.5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 34

4. Методика підготовки основних форм звітності необоротних активів. 37

5. Автоматизація обліку необоротних активів. 39

6. Шляхи вдосконалення обліку необоротних активів на даному підприємстві. 43

Висновок. 47

Список використаної літератури. 48

Вступ

Облік необоротних активів – це важливе та актуальне питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цього питання дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємстві.

Актуальність теми дослідження. Виробничі сили являють собою сукупність засобів виробництва та робочої сили. У свою чергу засоби виробництва складаються з праці та предметів праці.

До засобів праці відносять землю, будівлі, споруди, машини, інструменти, засоби сполучення та зв'язку. Найголовнішою частиною засобів праці є знаряддя виробництва. Ними безпосередньо люди впливають на предмети праці (машини, верстати, прилади, двигуни, інструменти).

Об'єктами обліку основних засобів є засоби праці. Згідно з П(с)БО 7, основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо довший за рік).

Засоби праці, що мають первісну вартість нижчу, ніж встановлена до основних засобів, відносять до інших необоротних активів.

Засоби праці (необоротні активи) мають велике значення у господарській діяльності банку.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичні та практичні засоби бухгалтерського обліку ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

Предмет дослідження - облік необоротних активів.

Завдання курсової роботи:

розкрити інформацію про поняття нематеріальних активів, їх види та роль у господарській діяльності підприємства;

показати порядок відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів;

провести аналіз використання нематеріальних активів на підприємстві;

розкрити методику і порядок проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів на підприємстві;

зробити висновки і пропозиції по курсовій роботі

Мета курсової роботи полягає в розробці основних методичних принципів організації обліку необоротних активів на підприємстві.

Закрити

Облік необоротних активів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.