Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Сутність та зміст діловодства. 5

1.1. Роль діловодства в менеджменті 6

1.2. Класифікація документів. 9

2. Організація діловодства у підприємстві 13

2.1. Організаційні форми діловодства. 14

2.2. Основні вимоги до організації документообігу в підприємстві 16

2.3. Стиль сучасного ділового письма. 19

3. Робота з вхідними та вихідними документами. 23

3.1. Робота з документами, що надходять на підприємство. 25

3.2. Робота з вихідними документами. 31

3.3. Розгляд документів на підприємствах та прийняття рішень. 32

3.4.  Види документів власного архіву. 34

4. Документування господарсько-договірної діяльності та процес вдосконалення діловодства на підприємстві 38

Висновки. 42

Список використаної літератури. 43

Додатки. 45

Вступ

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфе­ра, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а та­кож у налагоджуванні приватних стосунків між людьми. Така діяльність реалізується за допомогою документів — носіїв відповідної інформації.

Документ є основою будь-якого обліку, що ведеться на підприємстві, чи то бухгалтерський, статистичний або оперативний. Вірна організація документообігу сприяє проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому. Незалежно від масштабів діяльності підприємства, потік оброблюваних документів досить великий. Рівень ділових процесів суттєво впливає на результативність функціонування будь-якого підприємства, на його оперативність, економічність, надійність функціонування підприємства в цілому. При раціональній організації документообігу підвищується продуктивність і ефективність праці, виконуваної працівниками підприємства, скорочуються витрати, пов'язані з функціонуванням апарату управління. Правильна організація документообігу є також досить важлива для становлення іміджу сучасної установи.

Існуючий стан діяльності вітчизняних державних та господарських структур свідчить про необхідність удосконалення організації діловодства. Дається взнаки подекуди невисока компетентність кадрів та функціональних структур, що мають забезпечувати процеси створення документів різних видів, організації документообігу та зберігання документів в установі.

Разом з тим, одним з головних завдань сучасного діловодства визначено гармонізацію змісту вітчизняного управлінського діловодства із змістом загальноприйнятих (світових) норм управління документацією. Тому до проблеми організації документообігу посилено увагу ряду вітчизняних фахівців та провідних вищих закладів.

Сьогодні є актуальним свідоме ставлення до питань опрацювання оптимальної моделі організації діловодства на підприємстві відповідно до чинного законодавства. Технологічна подібність діловодних процесів дозволяє сформулювати однакові вимоги до документів і організації документообігу на підприємстві.

Об’єктом курсової роботи є система організації та ведення документації на підприємстві.

Предмет — документообіг та діловодний технологічний цикл на підприємстві.

Мета курсової роботи — на основі теоретичних відомостей дослідити роль діловодства у менеджменті, а також проаналізувати методику організації документообігу на підприємстві.

У процесі дослідження теми до неї було поставлено такі завдання:

- розглянути сутність та зміст діловодства та його у менеджменті;

- висвітлити основні теоретичні відомості щодо організації документообігу на підприємстві;

- визначити основні елементи документного циклу підприємства;

- проаналізувати дотримання вимог, які стосуються організації документообігу на підприємстві.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Діловодство та його роль в менеджменті підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.