Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПЛАН, ЙОГО РОЛЬ, МІСЦЕ ТА СТРУКТУРА 5

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ. СИСТЕМА ПЛАНІВ БІБЛІОТЕКИ 12

2.1. Види планів. Принципи складання 12

2.2. Вимоги до складання річного плану бібліотеки 15

2.3. Розрахунок бюджету робочого часу 22

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПЛАНУ РОБОТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА 26

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Поєднання загальнодоступності, багатофункціональності та сучасних інформаційних технологій в бібліотеках не тільки відкриває більш ефективні можливості для обслуговування користувачів, але і вимагає нових підходів до планування їх діяльності та оцінки результатів роботи.

Питання планування роботи бібліотеки – дуже важлива частина роботи, тому що план – це виконання певних завдань, засіб раціонального використання трудових ресурсів, фінансах асигнувань. Сьогодні план бібліотеки менше уніфікований, це своєрідний робочий документ, керівництво до дії, щоб краще використовувати поставлені перед бібліотекою завдання.

Метою планування є визначення цілей, завдань, а також шляхів, методів і засобів їх вирішення, що дозволяє комплексно осмислити діяльність бібліотеки, виявити позитивні та негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішувати складні завдання, що стоять перед нею.

Основними завданнями планування є: розрахунок трудових, фінансових і матеріальних витрат, розподіл наявних ресурсів, рівномірний розвиток окремих напрямів роботи.

Від того, наскільки професійно грамотно і якісно складений план роботи, багато в чому залежатиме ефективність і продуктивність всієї подальшої діяльності бібліотеки. Добре складений план приводить до значних змін як для його розробника в процесі планування, так і для бібліотеки в процесі його реалізації.

Дослідженням питання планування діяльності бібліотек займалися такі науковці: О. Александрова, В. Ільганаєва, В. Здановська, Н. Карташов, В. Коваленко, Л. Петрова, М. Слободяник, І. Хвостенко та ін. Разом з тим, як свідчить досвід, плануючи роботу, працівники бібліотек часто припускаються ряду помилок. Наприклад, деякі з них не враховують окремих (досить важливих) показників роботи, планують основні бібліотечні процеси хаотично, не групуючи їх за напрямами роботи. Турбує і той факт, що, плануючи роботу на рік, бібліотекарі не враховують норм часу на бібліотечно-бібліографічні процеси, що призводить до перевантаження річних планів, робить їх нереальними, а також не дає можливості бібліотекарю обґрунтовано довести керівництву необхідність введення додаткової штатної одиниці або надання доплати за розширену зону обслуговування.

З усього вище наведеного, ми бачимо, що тема даної курсової роботи є актуальною.

Предметом даної роботи є теоретико-методологічні аспекти планування діяльності бібліотеки, як складова частина управління.

Об’єктом курсової роботи є план роботи бібліотеки, його роль, місце та структура.

Метою курсової роботиє дослідження особливостей планування роботи бібліотеки, що дозволяє послідовно вирішувати складні завдання, що стоять перед нею.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:

- розкрити поняття плану, його ролі, місця та структури;

- окреслити види планів та принципи їх складання;

- обґрунтувати вимоги до складання річного плану бібліотеки;

- розкрити особливості розрахунку бюджету робочого часу;

- здійснити аналіз плану роботи Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва.

Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження, а саме методів документального аналізу, аналітико-синтетичної обробки інформації, порівняння, систематизації, узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Планування роботи бібліотеки. Система планів бібліотеки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.