Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 6

1.1. Сутність державної таємниці, особливості віднесення інформації до державної таємниці 6

1.2. Сутність комерційної таємниці 8

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КОНФІДЕНЦІЙНИМ ДІЛОВОДСТВОМ 12

2.1 Охорона документів, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, та робота з ними 12

2.2 Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності 16

ВИСНОВКИ 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ 25

ДОДАТКИ 27

ВСТУП

Актуальність теми даної роботи зумовлена, перш за все тим, що на сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства. Документи, що містять інформацію, яка складає комерційну і службову таємницю, прийнято називати конфіденційними, а процеси їхнього виготовлення й організацію роботи з ними - конфіденційним діловодством.

Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і службову таємницю. Комерційна таємниця прямо пов'язана з комерційною діяльністю, є необхідною умовою її існування. Однак при цьому йому необхідно керуватися визначеними нормами і правилами роботи з конфіденційними документами, що забезпечують потрібний рівень функціонування підприємства, збереженість документів і конфіденційність інформації, що міститься в них.

Актуальність полягає і у тому, що кожна людина прагне щоб її персональні дані (національність, релігія та ін.) не були опубліковані чи висвітлені без її дозволу. У кожній сфері діяльності є документи які мають конфіденційну або таємну інформацію, тому ця тема є актуальною для всіх працівників.

Велику небезпеку представляє собою поява нових форм злочинної діяльності, які раніше не були відомі. З ними поки що досить складно вести ефективну боротьбу як зпосягань слід віднести незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю. Комерційні структури, зацікавлені у своїй конкурентоспроможності, насамперед вживають заходів щодо захисту такої інформації, спираючись на відповідні норми чинного законодавства та власну нормативно-правову основу. Таким чином, комерційна і службова таємниця є свого роду збірним поняттям, що включає різні носії з відповідною інформацією, і захист цих видів таємниці в підсумку зводиться до захисту її носіїв.

Сьогодні для багатьох підприємств важливо зберегти схоронність своїх даних та попередити проникнення злочинців.

Об’єктом дослідження є організація роботи з інформацією з обмеженим доступом.

Предметом дослідження виступає інформація з обмеженим доступом.

Мета курсової роботи полягає у висвітленні та загальнотеоретичному обґрунтуванні особливостей організації роботи з документами, що становлять комерційну таємницю, а також їх збереженні та охороні.

Основні завдання курсової роботи:

1. Виявити типи інформації з обмеженим доступом.

2. Дослідити особливості віднесення інформації до державної таємниці.

3. Дослідити конфіденційну інформацію та роботу з нею.

4. Проаналізувати забезпечення схоронності та перевірку наявності документів, що містять комерційну або державну таємницю.

Для розв’язання визначених завдань застосовано комплекс методів дослідження:

- теоретичні: аналіз і систематизація науково-теоретичних та методичних джерел;

- емпіричні: спостереження, методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи прямого структурного аналізу.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, коротких висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел із найменувань, а також додатків. Загальний обсяг роботи – сторінок. Основний зміст викладено – на сторінках. 

Закрити

Організація роботи з документами з обмеженим доступом інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.