Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Діяльність бібліотек у сучасному інформаційному середовищі 6

Розділ 2. Досвід довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі 17

Розділ 3. Веб-сайт бібліотеки 29

Розділ 4. Бібліотечні інноваційні форми обслуговування користувачів 37

Висновки 42

Список використаних джерел 48

Вступ

Актуальність теми. Інформатизація сучасного суспільства і комп'ютеризація різних галузей діяльності вважаються сьогодні стратегічними напрямами науково-технічного прогресу, який є рушійною силою соціального та економічного розвитку суспільства. Поява внаслідок цього інформатики як загальної науки про методи і засоби одержання, збереження, передачі, пошуку, опрацювання інформації, визначення її видів, властивостей і структури породило низку похідних понять.

Сьогодні, розглядаючи питання інформатизації, основну увагу найчастіше приділяють технологічному боку, проблеми ж інформаційного, лінгвістичного забезпечення є малодослідженими і потребують розгляду з точки зору стандартизації, наукового теоретичного та практичного обґрунтування.

Процес інформатизації – це явище, яке охопило майже всі сфери діяльності людини, він пов'язаний із застосуванням новітніх інформаційних технологій, без застосування яких не існує жодна установа, тим більше, якщо це є інформаційна установа. Бібліотека – центр інформації і перетворення та доведення інформації до споживачів без застосування цих технологій неможливе. Обслуговування як основна мета роботи бібліотеки передбачає максимальне впровадження та використання оргтехніки в своїй роботі. Та для того щоб здійснювати це обслуговування, однієї техніки недостатньо. Для цього потрібні знання в даному напрямку роботи, а для того щоб їх отримати та використати з максимальною ефективністю, потрібно здійснити вивчення даного процесу, тому тема: "Новітні технології в обслуговуванні користувачів бібліотеки" є досить актуальною, а Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека як приклад установ нашої держави, яка досягла значних успіхів в роботі з інноваційними технологіями.

Ось чому залишається актуальною одна із інноваційних проблем, яку необхідно вирішувати на всіх рівнях бібліотечної роботи. Це впровадження нових інформаційних технологій у практику роботи сучасної бібліотеки. Отже, обґрунтованість відмови від традиційних та перехід на електронні інформаційно-пошукові системи необхідно визначити шляхом аналізу роботи цих ідентичних на перший погляд систем: окреслити відмінності їх ведення та функціонування, виявити основні можливості. Досвід роботи з автоматизації Полтавської обласної універсальної наукової обласної бібліотеки та аналіз проблеми дозволяють висловити деякі міркування та зробити висновки.

У курсовій роботі досліджено такі інноваційні послуги як: віртуальна виставка, віртуальна довідка, веб-сторінки в бібліотечному обслуговуванні, електронні ресурси в обслуговуванні незрячих та сенсорне обслуговування користувачів бібліотеки.

Щоб дослідити дану тему я використовувала такі періодичні видання, як: науково-практичний журнал «Вісник книжкової палати», «Бібліотечний форум України», «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Шкільна бібліотека», «Бібліографія».

Мета курсової роботи. Головною метою роботи є вивчення обслуговування користувачів бібліотеки в умовах інформатизації, а саме, які з новітніх послуг пропонує бібліотека користувачу в умовах інформатизації.

Навчитися самостійно використовувати (поєднувати) різні джерела інформації, виявити і співставити різні точки зору з дискусійних проблем, вміти правильно і точно проводити відбір і пошук літератури, яка відповідає темі.

Завдання курсової роботи. На основі первинних джерел розкрити питання щодо впровадження інноваційних послуг у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. А саме розглянути такі послуги як: віртуальна виставка, віртуальна довідка, створення веб-сайтів, бібліографічне обслуговування.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.

Об'єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси обслуговування користувачів бібліотеки в умовах інформатизації.

Предмет дослідження. Технологія обслуговування користувачів бібліотеки в умовах інформатизації.

База дослідження. ПОУНБ є базою дослідження як центр регіональних інформаційних ресурсів.

Курсова робота складається з чотирьох розділів. Така структура дає змогу чітко характеризувати діяльність бібліотеки в напрямку інформатизації від основних процесів до більш вузьких та допомагає краще проаналізувати використання всіх завдань, що стоять перед бібліотекою. 

Закрити

Новітні технології в обслуговуванні користувачів бібліотеки (на прикладі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.