Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНФІДЕНЦІЙНОГО ДІЛОВОДСТВА.. 5

1.1. Поняття та види конфіденційної інформації 5

1.2. Документування конфіденційної інформації 9

1.3. Робота з конфіденційними документами. 13

1.4. Перевірка наявності конфіденційних документів. 16

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ДІЛОВОДСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 20

2.1. Відмінність конфіденційного діловодства від загального. 20

2.2. Особливості організації конфіденційного діловодства. 23

2.3. Забезпечення збереженості документів та перевірка їх наявності 30

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток ринкових економічних відносин в Україні поряд із позитивними здобутками супроводжується і певними негативними явищами. Особливу занепокоєність викликає збільшення кількості злочинів у сфері господарської діяльності, оскільки вони не лише гальмують позитивні тенденції, а й завдають істотної шкоди державі, суб'єктам відносин у сфері господарювання та окремим громадянам.

Велику небезпеку представляє собою поява нових форм злочинної діяльності, які раніше не були відомі. З ними поки що досить складно вести ефективну боротьбу як з точки зору кримінального переслідування, так і застосування організаційно-управлінських і кримінологічних заходів з метою їх попередження. До таких злочинних посягань слід віднести незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю.

Актуальність теми даної роботи зумовлена, перш за все тим, що на сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства. Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і службову таємницю. Комерційна таємниця прямо пов'язана з комерційною діяльністю, є необхідною умовою її існування.

Таким чином, комерційна і службова таємниця є свого роду збірним поняттям, що включає різні носії з відповідною інформацією, і захист цих видів таємниці в підсумку зводиться до захисту її носіїв.

Типи матеріальних об'єктів як носіїв інформації різні. Ними можуть бути магнітні й оптичні диски, фото-, кіно-, відео- і аудіоплівки, різні види промислової продукції, технологічні процеси й ін. Але найбільш масовим типом є носії на паперовій основі. Інформація в них фіксується рукописним, машинописним, електронним, типографським способами у формі тексту, креслення, схеми, рисунка, формули, графіка, карти і т. п. У цих носіях інформація відображається у вигляді символів і образів.

Документи, що містять інформацію, яка складає комерційну і службову таємницю, прийнято називати конфіденційними, а процеси їхнього виготовлення й організацію роботи з ними – конфіденційним діловодством.

Організація і технологія конфіденційного діловодства не регламентовані державними нормативними актами. Їх повинен визначати власник конфіденційних документів, з огляду на специфіку діяльності підприємства. Однак при цьому йому необхідно керуватися визначеними нормами і правилами роботи з конфіденційними документами, що забезпечують потрібний рівень функціонування підприємства, збереженість документів і конфіденційність інформації, що міститься в них.

Об’єктом даного дослідження є комплекс конфіденційних документів.

Предметом дослідження є технологія конфіденційного діловодства.

Метою роботи є висвітлення та загальнотеоретичне обґрунтування особливостей організації роботи з конфіденційними документами.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

– розкрити сутність та види конфіденційної інформації, як важливої складової конфіденційного діловодства;

– описати документування конфіденційної інформації та роботу з конфіденційними документами;

– визначити відмінність конфіденційного діловодства від звичайного;

– розкрити особливості організації конфіденційного діловодства;

– охарактеризувати особливості зберігання конфіденційних документів та перевірки їх наявності.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Організація конфіденційного діловодства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.