План

Вступ

Класицизм — провідний напрям літератури XVII ст.

Етапи розвитку класицизму

Франсуа де Малерб засновник французького класицизму

Творчість Малерба

Висновок

Використана література

Творчість Малерба

Творчий доробок Малерба невеликий за обсягом, хоча повне зібрання творів становить п'ять томів. Сент-Бев жартував, що всі вірші Малерба можна прочитати за півгодини. Малерб не визнавав праці за натхненням, на його думку, справжня поезія — це тяжка праця, й справді гідні твори можна створити за умови доброго знання правил поетичної творчості. Він витрачав багато часу й зусиль на добір потрібного слова, необхідного за задумом порядку слів, який би сприймався як єдино можливий й незмінний. «Створивши поему на сто рядків чи написавши промову на три аркуші, треба відпочивати десять років», — казав Малерб, підкреслюючи, що заняття літературою — це важка праця.

Франсуа Малерб фактично порвав з традицією поезії гуманізму ренесансного типу, хоча розробляв популярні в XVI столітті жанри: ода, станси, сонет, пісня. Серед античних авторів він надавав перевагуСенеці, Овідієві, Марціалу.

Свою Ars poetica, тобто поетичні правила, Малерб виклав у трактаті «Коментарі до Депорта» («Commentaire sur Desportes», 1600). У цьому трактаті він піддав гострій критиці поезію Депорта, котрий був послідовником Ронсара й інших поетів «Плеяди». Тут же міститься перший виклад теорії класицизму.

Малерб висунув один із провідних принципів класицизму — принцип ясності (clarté). Поетичний твір має бути зрозумілим кожній освіченій людині, а не лише вузькому колу близьких поетові людей, у ньому має бути якомога менше особистого і якомога більше загальнозначущого. З цією метою слід уникати образів, які можуть мати не одне, а декілька тлумачень. Необхідно звільнити поетичну мову від латинізмів, що затемнюють зміст твору. З цих позицій Малерб критикував Ронсара, його «темний стиль». Не приймав він і використання Ронсаром розмовних слів, діалектизмів тощо.

Принцип ясності покладено в основу багатьох вимог Малерба щодо поезії. Так, задля ясності поет повинен вміти вкласти кожну думку в окремий рядок і не розривати її переносом кінця думки в наступний рядок. Малерб був проти поетичної гри римами. Поезія має звертатися до розуму. Вона не розважає, а повчає. Малербівський принцип ясності був ранньою формою раціоналізму — підґрунтям художнього методу класицизму.

Запроваджені ним реформи заторкують насамперед форму вірша: заборона перенесення — enjambement, зяяння — hiatus, цезури, затемнення сенсу, дуже легкі складові рими на кшталт temps — printemps і вимагав, щоб поети шукали для рими поєднання віддалених слів, не задовольняючись тим, що перше спадає на думку за аналогією (як, наприклад, montagne — campagne). Загалом його вимоги зводилися до ясності, точності й віртуозності вірша. Критерій раціоналізму, покладений Малербом в основу творчості, в подальшому став наріжним каменем естетики класицизму.


Висновок

Mалерб висунув один із провідних принципів класицизму — принцип дохідливості (clarte). Поетичний твір має бути зрозумілим кожній освіченій людині, а не лише вузькому колу близьких поетові людей, у ньому має бути якомога менше особистого і якомога більше загальнозначущого. З цією метою слід уникати образів, які можуть мати не одне, а декілька тлумачень. Необхідно звільнити поетичну мову від латинізмів, що затемнюють зміст твору. З цих позицій Mалерб критикував Ронсара, його «темний стиль». Не приймав він і використання Ронсаром просторічних слів, діалектизмів тощо.

Принцип дохідливості покладено в основу багатьох часткових вимог Mалерба щодо поезії. Так, задля дохідливості поет повинен вміти вкласти кожну думку в окремий рядок і не розривати її переносом кінця думки в наступний рядок. Mалерб був проти поетичної гри римами. Поезія має звертатися до розуму. Вона не розважає, а повчає. Малербівський принцип дохідливості був ранньою формою раціоналізму — підґрунтям художнього методу класицизму. З ним співвідносяться принцип суворості стилю (sobrieti), низка поетичних правил (заборона перенесення — enjambement, зяяння — hiatus тощо).


Використана література

1. Андреев Л.Г. Козлова Н.П. Косиков Г.К. История французской литературы.- Москва: Высшая школа, 2007.

2. Давиденко Г.Й. Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури: Навчальний посібник.- Київ: Центр учбової літератури, 2007.

3. Елезарова Н.Е. Колесников Б.И. Гиждеу С.П. Михальская Н.П. История зарубежной литературы.- Москва: Просвещение, 2002.

4. История зарубежной литературы конца ХІХ – начало ХХ века / под редакцией Елезаровой М.Е. Михальской М.П.- Москва: Высшая школа 2010.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Франсуа де Малерб основатель французского классицизма

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.