Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Стильові та жарнові особливості творчості Василя  Стефаника. 5

1.1. Індивідуальність стилю в новелах В. Стефаника. 8

1.2. Жанрові особливості новелістики В. Стефаника. 9

Розділ ІІ. Художньо-естетичні особливості прози Василя Стефаника. 14

2.1. Життєва основа новели "Новина" Василя Стефаника. Художні деталі новели  14

2.2. Камінний хрест як художній символ трагізму життя українського селянина-бiдняка. Художня своєрідність новели “Камінний хрест”. 17

2.3. Життєвий подвиг матері за новелою Василя Стефаника "Марія". 19

2.4. Тема дитинства в новелістиці Василя Стефаника. 21

Розділ ІІІ. Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника  24

Висновки. 32

Список використаної літератури. 33

Вступ

Актуальність дослідження. Василь Стефаник – автор самобутніх, глибоких за змістом, мистецько-довершених соціально-психологічних новел про життя селянства кінця ХІХ – початку ХХ століття. Йому належить почесне місце в історії української класичної літератури.

Денисюк І., досліджуючи творчість видатного новеліста, писав: «Новела Стефаника – верховний етап еволюції в її «селянському секторі». Вона увібрала в себе здобутки рідної літератури, поєднавши їх з найсучаснішою технікою світового письменництва, що при оригінальності авторської особистості дало шляхетний сплав високої проби».

Активна виховна сила творчості Стефаника полягає в тому, що вона не залишає байдужим жодну людину. Зачіпаючи в її душі найтонші струни, спонукаючи до морального самовиховання, духовних роздумів, творчість Стефаника розвиває почуття краси і доброти, яких так не вистачає зараз людині, особливо підростаючому поколінню.

Не залишила осторонь творчість Стефаника і такого видатного критика як Юхима Мартича. Він говорив: «Здається, ніби зціпивши зуби, описував Стефаник своїх героїв. Полум'я гніву, горя, ненависті до поневолювачів народу спалахнуло в серці письменника, коли він з разючою безпристрастю писав свої твори». Яскравим прикладом є новели «Новина» та «Кленові листки», де поєднується безпорадність батьків з невимовним гнівом на поневолювачів.

Василь Стефаник був новатором у жанрі соціально-психологічної новели. «Не в ощадності паперу, не в зменшенні формального обсягу новели його заслуга. Стефаник глибоко і творчо розробив концепцію того, що Франко вважав найістотнішою прикметою новели, - «концентрації чуття». Створивши новелу нового типу психологізму, Стефаник пильно досліджує найдрібніший, але найхарактерніший відтінок людського життя, причому життя людської душі передусім.

Новелами Стефаника цікавилася й наймужніша письменниця української літератури Леся Українка. В своїй праці «Малорусские писатели на Буковине» вона писала: «Стефаник малює буденне життя сірого народу, але не тільки зверхні факти його життя, а самий зміст його, двома, трьома раптовими рисами він малює нам надзвичайно яскраво цілу драму, і, власне, через те, що всі нариси мають один тон, вони дають нам один спільний образ життя народного, показують нам колективну душу маси».

Стефаник тонко відчуває переживання героїв. Їхні долі наскрізь пройняті почуваннями письменника. Він писав їх з такою правдивістю, мов відчув і пройшов через це. Життя – це складне випробовування, а особливо, коли воно лягає на долю дітей. Письменнику завдавало великого душевного болю жахливе становище дітей у бідняцьких родинах. Хоч як надривалися батьки на чужій роботі, вони не мали змоги забезпечити малюків навіть хлібом і зігріти узимку.

Читачів вражає монументальне мислення Стефаника у формі мініатюри, тому що воно стало відкриттям потужної енергії художнього слова.

Об’єкт дослідження – літературна спадщина Василя Стефаника.

Предмет дослідження – розкриття художньо-естетичних особливостей прози та епістолярію Василя Стефаника.

Мета роботи – на основі поглибленого аналізу літературної спадщини Василя Стефаника показати його внесок в розвиток окремих жанрів літератури (зокрема новели), розкрити художньо-естетичні особливості прози та епістолярію письменника.

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

– простежити творчу спадщину Василя Стефаника в контексті розвитку української літератури кінця XIX - початку XX ст.;

– виокреслити особливості прозових творів письменника;

– розкрити художньо-естетичні особливості прози та епістолярію Василя Стефаника.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Художественно-эстетические особенности прозы и эпистолярное В. Стефаника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.