Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 24

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ ДЖЕКА ЛОНДОНА У КОНТЕКСТІ АМЕРЕКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 6

1.1. Становлення Джека Лондона як письменника 6

1.2 Провідні теми і образи творів Джека Лондона 9

РОЗДІЛ ІІ. ТЕМА «ВИЖИВАННЯ» В ОПОВІДАННЯХ ДЖЕКА ЛОНДОНА 14

2.2. Зображення сильного людського характеру в екстремальній ситуації в оповіданні «Любов до життя» 14

2.2 Людські цінності у суворих законах Півночі в оповіданні «У далекому краю» 18

ВИСНОВКИ 22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дослідження творчості Джека Лондона має велику і тривалу історію. До аналізу творів Джека Лондона зверталися багато вчених. Серед авторитетних західних літературознавців, які першими звернулися до осмислення неординарної особистості Джека Лондона є: Г. Бемфорда, І. Стоуна та Ф. Фонера – їм належать ґрунтовні розвідки, спрямовані на комплексний аналіз життєвого і творчого шляху митця. З-поміж російських та українських науковців різноплановий доробок Джека Лондона глибоко вивчали Л. Андрєєв, В. Биков, В. Богословський, О. Звєрєв, Т. Денисова, Б. Парчевська. До теми виживання, прагнення до життя продовжують звертатися і послідовники Джека Лондона. М. Трублаїні використав тематику творчості Джека Лондона про Далеку Північ у своїх творах «Малий посланець», «Берег невідомого острова» та інш.. На сьогодні творчість Джека Лондона вивчають в школі, а саме його «Північні оповідання». Твори Джека Лондона вчать незламної фізичної і духовної сили.

Творчість Джека Лондона займає видатне місце в американській літературі. Молодий письменник прийшов у літературу зі своєю темою: Північ, її сувора та велична природа, особливі закони, що їх мусять додержувати корінні мешканці – індіанці, а тим більше білі чужинці, яких привело сюди бажання збагатитися. Джек Лондон пише не про шукачів наживи, а про відважних, наполегливих, незламних людей. Його оповідання, що приваблюють цілісними характерами, гострими ситуаціями, - не про боротьбу за золото, а про боротьбу за людину, за життя.

Сила книг Лондона полягає перш за все в їх демократичній і життєстверджуючій спрямованості. Прославляючи велич і непохитну силу людського духу, Лондон виступав як лютий ворог пасивності, безсилля і байдужості.

Оповідання Джека Лондона глибоко реалістичні, в них немає надприродного. Письменник вміє показати вражаючі висоти, на які здатна піднятися людина заради найціннішого - життя. У боротьбі з силами природи і соціальними умовами головні герої його творів виявляють безстрашність, величезну волю, присутність духу. Проблеми, підняті письменником, сучасні і сьогодні. Твори Джека Лондона вчать незламної фізичної і духовної сили.

У жорстокій боротьбі з природою сміливі герої творів Джека Лондона проявляють високі людські якості, вони привертають нас своєю нездоланною силою життя, прагненням до життя, завзятістю у досягненні мети, безстрашністю перед світом будь-яких небезпек, вірністю у коханні, безкорисливістю і відданістю в дружбі.

Своїми книгами він знову і знову доводив, що і в найтяжчих умов людина не безпорадна. Боротьба за виживання пробуджує силу духу головних героїв, вони прагнуть вижити будь-якою ціною.

Горький писав: «Джек Лондон - письменник, який добре бачив, глибоко відчував творчу силу волі і вмів зображати вольових людей»[8.с.452].

Мета роботи: дослідити особливості втілення теми виживання в оповіданнях Джека Лондона

Для досягнення поставленої мети в ході роботи були визначені наступні завдання:

1) з’ясувати місце творчості Джека Лондона у контексті американської літератури ХХ століття;

2) розглянути становлення Джека Лондона як письменника;

3) виявити провідні теми і образи творів Джека Лондона ;

4) проаналізувати особливості втілення теми «виживання» на підставі текстуального аналізу оповідань Джека Лондона «Любов до життя», «У далекому краю».

Об’єкт дослідження: оповідання Джека Лондона «Любов до життя», «У далекому краю».

Предмет дослідження: тема «виживання», особливості її втілення в оповіданнях Джека Лондона.

Методи дослідження: історико-літературного, цілісного, системного,текстуально-синтетичного, аналітичного, а також контекстуального, ілюстративного та порівняльного аналізу літературного твору.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. Загальний обсяг курсової роботи – 24 сторінок.

Закрыть

Тема «выживания» в рассказах Джека Лондона

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.