Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В ТВОРЧОСТІ М.В. ГОГОЛЯ 5

1.1. М.В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору 5

1.2. «Книга всякої всячини або підручна енциклопедія» як одне з народно-фольклорних джерел повістей М.Гоголя 9

РОЗДІЛ ІІ. ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ У ПОВІСТЯХ М.В. ГОГОЛЯ 11

2.1. Гоголь і український фольклор у збірці «Українські повісті» 11

2.2. Фольклорні джерела повісті М. Гоголя «Сорочинський ярмарок» 17

2.3. Фольклорні елементи в повісті «Тарас Бульба» 23

2.4. Українські традиції у циклі повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки» 25

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

ВСТУП

Надзвичайно актуальною проблемою є осмислення спадщини такого визначного представника українського романтизму ХІХ сторіччя, як Микола Васильович Гоголь. Адже у його творчому доробку заслуговує на увагу не лише майстерне володіння словом, а й потужний потенціал основних філософсько-світоглядних ідей, які можна вважати соціокультурною репрезентацією української ментальності.

Любов до мови, відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя уже з дитячих літ. Згодом він захопиться збиранням українських народних пісень, прислів'їв та приказок, готуватиме матеріали до українсько-російського словника. Пізніше він так писав про українську пісню: «Якби наш край не мав такої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозумів його історії, тому що не збагнув би минулого…» «Це народна історія, жива, яскрава, барвиста, правдива, що розкриває все життя народу». Ще в студентські роки, глибоко переймаючись соціальними негараздами, внутрішньо противлячись найрізноманітнішим виявам зла, вболіваючи за всю державу і свою «милу Україну», М.Гоголь настроювався на таку діяльність, «щоб бути по-справжньому корисним для людства».

Загалом же всю творчість великого письменника було спрямовано на «очищення серця», «розуміння серцем», щоб досягти хоч якоїсь подоби суспільної гармонії. «Я палав незгасним прагненням зробити своє життя потрібним для блага держави, я жадав принести хоча б найменшу користь. Тривожили думки, що я не зможу, що мені перепинять шлях, завдавши мені глибокого суму. Я поклявся жодної хвилини короткого життя свого не втрачати, не зробивши блага», — писав палко настроєний на самопожертву юнак.

Загальний інтерес до української тематики викликав у Гоголя бажання по-своєму відгукнутися на вимоги часу. Він починає збирати матеріал для задуманої збірки повістей. Народні легенди, казки, повір’я, описи обрядів, пісні, котрі збирав Гоголь, разом з глибокими спостереженнями буденного життя та побуту українського народу дали йому багатий матеріал для перших повістей. Гоголь сильно просунув вперед мистецтво не тільки для себе, а й для інших художників, відкрив нові шляхи у цій сфері.

Геніальний творець синтезував кращі досягнення тих російських і українських письменників, які зверталися до змалювання народного життя України. Гоголь немовби закріпив основні для даного етапу галузі в розвитку української теми. Загальний колорит його повістей був романтичним, письменник поетизував реальний побут народу. Виражаючи, народну мрію про світле, красиве і щасливе життя, Гоголь показував природних, вільних людей, не зв’язаних тяжкими умовами кріпосництва.

Об’єктом наукового дослідження є літературна спадщина М.В.Гоголя.

Предметом роботи є дослідження фольклорних мотивів у творчості М.В.Гоголя.

Мета роботи полягає у дослідженні джерел фольклорних та національних елементів, а також аналіз національно-фольклорної основи творчості Миколи Васильовича Гоголя.

Відповідно до поставленої мети в роботі ставляться наступні завдання:

– визначити фольклорні джерела творчості Гоголя;

– з’ясувати, яку роль відіграли народні українські пісні й легенди, перекази та традиції українського народу у творчості Гоголя

– встановити специфіку використання фольклорних мотивів у творчості М.Гоголя.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Закрыть

Фольклорные мотивы в творчестве М.В. Гоголя

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.