Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПОВІСТІ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» 6

1.1. Поняття художньої деталі 6

1.2. Творчість Бальзака у контексті французської літератури 19 сторіччя 9

1.3. Художні відкриття у повісті Бальзака «Гобсек» 13

РОЗДІЛ 2. МАЙСТЕРНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У ПОВІСТІ «ГОБСЕК» 17

2.1. Художня деталь, як характеристика героя 17

2.2. Художня деталь у повісті «Гобсек», як ознака часу 22

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

ВСТУП

Актуальність теми. Повість Оноре де Бальзака «Гобсек» - один із шедеврів французької літератури ХІХ ст. Класика актуальна у всі часи, тому що стосується «вічних» питань людського буття. Одне з таких одвічних питань – вплив «золотого мішка» на внутрішній світ людини - сьогодні як ніколи співзвучне питанням нашого часу. Чимало публіцистів, навіть науковців стверджують, що ми, як колись герої Бальзака, живемо за епохи «початкового накопичення капіталу», буяння його диких, нецивілізованих форм. Тож сьогодні особливо актуальним єміркування над проблематикою твору, співзвучного сучасності, над цінностями персонажа, основною і єдиною втіхою якого стала нажива, жадоба до золота, а також характерами героїв, які його оточують.

«Гобсек», як й інші твори Бальзака, — багатоцентрова повість. Окрім постаті лихваря важливу роль у ній відіграють адвокат Дервіль і члени сім'ї графа де Ресто. Сюжетні лінії Гобсека, Дервіля, графині де Ресто та інших персонажів твору перетинаються. Повість має чітку, про­думану побудову, що засвідчує композиційну майстерність її творця.

Художня деталь - характерна риса бальзаківського реалізму. Створюючи образ Гобсека, письменник використовує цілий ряд визначень, що дозволяють підкреслити і показати читачеві психологічно складний характер. За рахунок гротеску Бальзак домагається особливої виразності образу, в якому органічно проявляється бальзаківський синтез романтичного і реалістичного начал. Так, у характеристиці образу Гобсека з'являються визначення: «людина-вексель», «людина-автомат», «удав ненаситний», «фантастична постать, уособлення влади золота». Мало того, навіть прізвище головного героя, винесена в назву повісті: «Гобсек» в перекладі означає «Живоглот».

Художня деталь відіграє винятково важливу роль і в створенні портретної характеристики бальзаківських героїв. Як правило, письменник дає спочатку загальний портрет героя, потім доповнює його окремими характерними деталями, розкиданими в тексті всієї розповіді.

До творчості О. Бальзака зверталися літературознавці протягом двох століть, присвячуючи свої праці різним її аспектами. Дедалі частіше увагу дослідників привертають портретні зображення, колористичні словозначення, художня деталізація тощо, (М.О. Енштейн, М.Б. Хринченко, А.В. Чичерін та ін.). Таким чином, актуальність теми є очевидною в історико-літературному відношенні, оскільки художня деталь у творчості О. Бальзака залишається недостатньо вивченою.

Об’єктом дослідження є функція художньої деталі у повісті «Гобсек».

Предметом дослідження є художня деталізація в описах головного героя, а також інтер’єру, одягу, мови, враженнях інших дійових осіб.

Метою роботи є дослідження особливостей використання художньої деталі в повісті «Гобсек» О. Бальзака, як засобу висвітлення внутрішнього світу героїв.

Поставлена мета вимагає розв’язання ряду завдань:

- розкрити поняття художньої деталі;

- дослідити творчість Бальзака у контексті французької літератури 19 сторіччя;

- з’ясувати художні відкриття у повісті Бальзака «Гобсек»;

- проаналізувати використання художньої деталі, як характеристики героя;

- визначити особливості художньої деталі у повісті «Гобсек», як ознаки часу.

Методи дослідження. Як основний у роботі використовується описовий метод та його прийоми, що дозволяють здійснити системний аналіз особливостей художньої деталі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Закрыть

Функция художественной детали в повести Бальзака «Гобсек»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.