Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как пример произведения с притчево-аллегорическим характером в мировой литературе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ПРИТЧЕВО-АЛЕГОРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 6

1.1. Походження притчі та її тлумачення. 6

1.2. Спорідненість притчі та байки. Їх спільні та відмінні риси. 9

1.3. Алегорія, її походження та ознаки. 12

1.4. Символ як літературний засіб і його риси. 14

РОЗДІЛ ІІ. ФІЛОСОФСЬКА КАЗКА АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» ЯК ПРИКЛАД ТВОРУ З ПРИТЧЕВО-АЛЕГОРИЧНИМ ХАРАКТЕРОМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. 16

2.1. Притчовий характер казки А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 16

2.2. Моральні проблеми людства у філософському творі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 21

2.3. Символи казки «Маленький принц». 25

2.4  Афоризми казки-притчі "Маленький принц. 30

ВИСНОВОК.. 33

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 35

ДОДАТКИ.. 38 

ВСТУП

У роботі розкриваються сутність поняття та характерні ознаки притчі, алегорії та символу як літературних засобів, їх спільні та відмінні риси. Показуються особливості їх застосування на прикладі філософської казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Актуальність теми роботи зумовлена тим, що протягом віків притча була однією з найпопулярніших фольклорних і літературних форм у різних народів. Притча, яка виникла в глибокій давнині не втратила своєї актуальності й досі. Чимало авторів у світовій літературі спиралися на традиції притчі, намагаючись осягнути етичні першооснови людського існування.

Притча сприймається як одна з провідних форм інтелектуальної літератури. До цього жанру відносяться твори Ф. Кафки, Б. Брехта, У. Голдінга, Г. Маркеса та інших. У літературі останніх десятиліть притча перетворюється в надзвичайно популярний жанр.

Філософська казка французького митця Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» є твором світової класики, вивчається вже не одним поколінням людей і є яскравим прикладом твору саме притчево-алегоричного характеру.

У «Маленькому принці» Антуана де Сент-Екзюпері глибоко розкривається одвічна проблема взаємодії людини із суспільством і природою та ставлення її до життя і проблем людства; порушуються загальнолюдські проблеми морального вибору, відповідальність людини за все, що її оточує, сенсу існування людини; він є прикладом творів з притчево-алегоричним характером, так як у ньому присутні алегоричність, повчальний характер, символіка та інші елементи, характерні для притчі.

Антуан де Сент-Екзюпері у своїй філософській казці «Маленький принц» піднімає важливі і для сучасного суспільства проблеми морального вибору людини, її сенсу існування на землі, розглядає життєву філософію людини. Цей твір читають мільйони людей майже на 80 мовах без вікових обмежень. Для дітей – це дитяча книжка, а для дорослих – справжній філософський твір з роздумами про дитинство та дорослих. Антуан де Сент-Екзюпері закликає всіх «стати як діти», щоб осягнути справжнє життя та його філософію.

Творчість Антуана де Сент-Екзюпері віддзеркалила багатство його духовної культури. Підсумком його гуманістичних шукань стала людина, яка схована в кожному з нас. Сходження до Людини є шляхом морального самовдосконалення окремої особистості. Письменник заповів нам свої «потаємні істини» у формі незабутніх яскравих образів, що поповнили скарбницю гуманістичних надбань людства.

З огляду на викладене, цей твір є дуже актуальним і всебічно вивчається у світовій літературі.

Мета роботи – дослідити характерні ознаки притчі, алегорії та символу як літературних засобів та особливості їх використання у філософській казці Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Об’єктом роботи є притчево-алегоричний характер твору у світовій літературі.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У вступі розглядаються актуальність теми, мета, об’єкт дослідження роботи та структура самої роботи.

У першому розділі досліджується походження притчі, її спорідненість з байкою, визначаються їх спільні та відмінні риси, аналізуються поняття «алегорія» і «символ», визначаються їх риси.

У другому розділі визначається притчево-алегоричний характер у філософській казці Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», висвітлюються загальнолюдські моральні проблеми.

У висновку подається підсумок результатів дослідження теми.

У списку використаної літератури наведені джерела, які були використані у роботі.

Закрыть

Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» как пример произведения с притчево-аллегорическим характером в мировой литературе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.