Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВОЛЬТЕР ТА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ. 5

1.1. Життя та творчість Вольтера. 5

1.2. Етичні погляди Вольтера. 10

1.3. Творчий спадок Вольтера. 12

1.4. Жанрова своєрідність філософських повістей Вольтера. 14

РОЗДІЛ ІІ. ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ І ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОВІСТІ «ПРОСТАК» ВОЛЬТЕРА.. 18

2.1. Тематична основа твору. 18

2.2. Сюжет і композиція. 20

2.3. Проблема добра і зла в повісті  Вольтера "Простак". 22

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 27

ВСТУП

Франсуа Марі Вольтер відноситься до видних мислителів французького просвітництва. Творчість Вольтера настільки повно відображала основні устремління часу, що все 18-е століття стали ототожнювати з Вольтером. "Він був більше, ніж людина. Він був століттям", - сказав про нього Віктор Гюго.

Вольтер зробив величезний вплив на проникнення французького просвітництва до Росії в кінці 18-го століття. Цікаво і те, що він був в самій гущавині політичних процесів в Європі і вів листування з багатьма вінценосними персонами, тим самим роблячи певний вплив на політику.

Вольтер був не тільки філософом, проте саме його філософські погляди представляють великий інтерес. Це пов'язано не тільки з тим, що вони мали величезний вплив на претендуючих на "обізнаність монархів і їх наближених", але і з тим, що Вольтер знаходив свою справжню аудиторію в середовищі прогресивної громадськості того часу.

У своїй творчості Вольтер спирався, у першу чергу, на досвід гуманістів, представників Відродження, ідеологів тоді ще молодої, передової і рішучої буржуазії, що захищали не вузько класові егоїстичні інтереси представників свого стану, а людини взагалі. Людини, пригнобленої багатовіковою найжорстокішою диктатурою католицької церкви, що освятила феодальний уклад з його сваволею і всією середньовічною ідеологією.

Суперечливий і складний у своїх думках Вольтер став своєрідним символом Просвітництва, що досить чітко відобразили сильні і слабкі сторони цього руху. Численні праці, художні твори і листи Вольтера, що склали більш ніж 90 об'ємних томів, в умовах передреволюційної Франції перетворилися на найбільше суспільне знаряддя боротьби проти абсолютизму, а їхній автор протягом десятиліть істотно впливав на духовне життя всієї Європи. І багато ідей Вольтера відображається в повісті «Простак».

У «Простаку» поставлене питання про першопричини зла, одна з яких коріниться в самому соціумі. У реальних суспільних умовах зло стає неминучим і закономірним. У державі, заснованій на нерівності, індивідуальна особа неминуче виявляється беззахисною перед багатоступеневою бюрократичною системою, представники якої щиро дбають про інтереси країни, але безжально зневажають інтереси окремої людини, якої просто не беруть у розрахунок. Результат такого зіткнення очевидний, тому повість закінчується трагічно.

Цим пояснюється важливість і актуальність теоретичних досліджень та аналізу твору відомого письменника епохи Просвітництва, необхідність більш ретельного висвітлення основних положень стосовно категорій твору, визначення характерних рис, закономірностей, узагальнення і особливостей його персонажів тощо.

Таким чином, враховуючи те, що підняті письменником у своєму творі проблеми не втратили своєї гостроти і в наш час, можна говорити, що тема роботи є досить актуальною.

Об’єктом дослідження є творчість Вольтера – великого французького письменника XVІІІ ст.

Предметом дослідження – вивчення проблем „природної людини” та „цивілізованого суспільства” в романі Вольтера „Простак”.

Мета дослідження – дослідити і вивчити ідейний зміст і художню структуру філософської повісті „Простак” Вольтера, а також узагальнення висновків, які стосуються даної проблеми.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

З’ясувати основні віхи життя та творчості Вольтера і дослідити умови становлення його філософських поглядів;

Дослідити ідейний зміст та художню структуру повісті „Простак”.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, тощо.

Закрыть

Идейное содержание и художественная структура философской повести «Простак» Вольтера

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.