Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 4

Розділ 1. Джордж Оруел – як представник «анти утопічних » ідей тогочасного суспільства  8

1.1. Загальні відомості про «утопію» та «антиутопію» у світовій літературі. 9

1.2. Феномен Джорджа Оруела як зразок протистояння влади та народу. 12

Розділ 2. Сатирична алегорія у романі «Скотний двір». 17

2.1 Жанрові особливості «антиутопічних» творів. 18

2.2 «Скотний двір» - антиутопічна повість-притча. 21

Висновки. 26

Список літератури. 29

Вступ

Напевно кожен із нас колись задумувався над тим : у якій державі ми живемо?Що коїться навколо? Як обманюють і використовують нас та нашу працю можновладці? Ми хочемо кращого життя, отримувати хорошу зарплатню і смачно їсти, але ми не в змозі змінити закони і йти проти влади. Це стане можливим тільки тоді, коли люди повстануть і зроблять революцію. Звичайно ми вже не члени тоталітарного суспільства, але інколи здається, що продовжуємо в ньому жити і коритися встановленим правилам.

Поява у 20-х роках ХХ ст. різних форм тоталітарних режимів – фашизму в Італії, його різновиду – франкізму в Іспанії, нацизму у Німеччині, сталінізму в СРСР, викликала широкий мистецький резонанс і активізувала художнє осмислення цих лиховісних явищ нового тисячоліття у культурі та літературі зокрема. Зарубіжні письменники О. Хакслі (A. Huxley), А. Кестлер (A. Koestler), І. Сілоне (I. Silone), А. Жид (A. Gide), А. Мальро (A. Marlaux), Ч. Мілош (Cz. Milosz), М. Джілас (M. Djilas), українські В. Винниченко, І Багряний, В. Барка і російські Є. Замятін, О.Солженіцин у своїх художніх публіцистичних творах показали своєрідне мистецьке бачення тоталітаризму. Це були непересічної долі особистості, котрим довелося на власному життєвому досвіді пересвідчитися у деструктивному характері тоталітарного режиму, бо саме у літературу цього періоду доволі брутально «увірвалася» політика.

Саме Дж. Оруел першим заговорив про взаємопроникнення політичного та художнього феноменів та утворення цілісності, яку сучасні науковці назвали «ширшою текстуальністю».

Усе це в сатирі Оруела і справді є, хоча тема його твору значно ширша— вона спрямована проти будь-якої тоталітарної держави, проти будь-якого гноблення людини людиною. Як пояснював сам Оруел у нарисі «Англія, ваша Англія», написаному на початку другої світової війни, «... високо цивілізовані людські істоти літали навколо, намагаючись вбити мене. Вони не відчували ніякої ворожнечі до мене персонально, так само, як і я до них. Вони тільки виконували свій обов'язок, як вони самі казали. Більшість з них, я не маю жодного сумніву, були щиросердими, законослухняними людьми, що ніколи й не думали про можливість убивства в приватному житті. З іншого боку, якби комусь з них пощастило рознести мене на друзки за допомогою добрячої бомби, це б не завадило їм спати спокійно. Адже вони служать своїй країні, яка й наділена владою звільняти їх від відповідальності за скоєне зло. Той не може правильно оцінити сучасний світ, хто не визнає гнобленої сили патріотизму, національних почуттів. За певних обставин вони не виникають, але як позитивній силі їм нема чого протиставити... Гітлер і Муссоліні піднялись у своїх країнах і прийшли до влади значною мірою саме тому, що зуміли скористатися ними, тоді як їхні опоненти зробити цього не зуміли» [14,с.96].

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності України виникла нова суспільна проблема. Перед молодою суверенною державою, українським народом постали завдання ліквідації наслідків панування тоталітарної системи. Серед цих завдань:

- демонтаж тоталітарних політичних структур і будівництво правової демократичної держави;

- формування трьох основних гілок влади - законодавчої, виконавчої, судової;

- становлення державних владних структур;

-національне відродження, відродження українського менталітету і духовності, оздоровлення міжнаціональних відносин;

- завоювання міжнародного авторитету, встановлення рівноправних зв'язків із світовим співтовариством.

Нічого не змінилося, і у 21 рік незалежної України, перед народом постають ті ж питання, відповідь на які поки, що не відома.

Актуалізація теми:

Твір «Ферма тварин» був актуальним у час написання, і сьогодні його актуальність незаперечна тому, що застерігає людство від небезпеки відродження тоталітарних режимів. Очевидно, таким буде і завжди. Адже завжди проблемними і гірко болючими будуть питання, які він порушив у 40-ві роки минулого століття : де межа, за якою людина втрачає людяність? Чи здатна вона зберегти в собі людські риси - не зрадити, не продати, не зректися власної сутності, відчувши грізне дихання страху? Джордж Оруел думав, що здатна. Інакше не писав би своїх творів.

Об’єкт дослідження : твір «Скотний двір»

Предмет дослідження :літературно-критичне та художнє бачення тоталітаризму у творчості Дж. Оруела, антиутопія.

Мета дослідження : проаналізувати твір «Скотний двір», розтлумачити поняття про «антиутопію», тоталітарні режими та сатиричність образів у творі.

Завдання курсової роботи:

– визначити місце та роль письменника в англійській літературі;

– дослідити чому Дж. Оруел звертається до «антиутопії» та тоталітаризму ;

– дослідити художнє втілення моральних та суспільних проблем у творі «Скотний двір».

Джерельна база дослідження: літературознавчий словник,художня література, підручники, монографії, статті.

Методи дослідження: історичний, описовий, типологічний, аналітичний, порівняння.

Практична цінність: дану роботу доцільно використовувати як додатковий матеріал при вивченні творчості Дж. Оруела, а також при дослідженні проблем тоталітарного дискурсу, посттоталітарної та постколоніальної критики.

Структура курсової роботи: дана робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що містить 15 найменувань. Загальний обсяг курсової роботи 29 сторінок.

Закрыть

Сатирическая аллегория в романе Джорджа Оруэлла «Скотный двор»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.