Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ – ВИДАТНА ПОСТАТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛЕМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ І.ФРАНКА.. 5

РОЗДІЛ 2. ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТИ У ПИСЬМЕННИЦЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО.. 13

2.1. Ідеї та «внутрішня» філософія письменника-полеміста в українській філософській думці 13

2.2. Інтерпретація Іваном Франком творчості полеміста у монографії  « Іван Вишенський і його твори». 19

РОЗДІЛ 3. ФІЛОСОФСЬКА ТА РЕЛІГІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В ПОЕМІ ІВАНА ФРАНКА «ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ». 27

3.1. Особа Івана Вишенського за однойменною поемою І. Франка. 27

3.2. Філософська основа твору. 29

3.3. Духовний реалізм у поемі Івана Франка. 34

3.4. Проблема морального вибору та розуміння людського призначення за поемою   40

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 46

ВСТУП

Праці Вишенського, досліджені у контексті їх аналізу Іваном Франком є важливим і потрібним надбанням для сучасних українців, адже в них розглянута широка тематика проблем, які мають безпосередній зв'язок з історією, релігією, мовою, суспільством, філософією.

Творчість Івана Вишенського, її ідейний зміст вивчало чимало дослідників, зокрема А. Кримський, М. Сумцов, М. Грушевський, А.Пашук, П.Яременко, В.Нічик, М. Возняк та інші. У їхніх працях розкрито різні аспекти творчості українського полеміста.

Без сумніву найціннішими серед досліджень творчості Івана Вишенського є праці відомого українського письменника, геніального поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча Івана Яковича Франка, зокрема монографія «Іван Вишенський і його твори» (Львів, 1895), в якій дано докладну характеристику літературної спадщини видатного письменника та поема «Іван Вишенський»(написана у 1900 р.), на мій погляд, творчо і поетично написана Франком, а також ряд статей про полеміста і його діяльність.

Метою дослідження є творчість Івана Франка на основі релігійно-філософських поглядів Івана Вишенського. Основне завдання роботи полягає у тому, щоб виявити як саме і якою мірою автор порушує релігійну та філософську проблематику у своїх творах і яким чином це інтерпретує Іван Франко в якості дослідника творів Вишенського.

Об’єкт дослідження – твори Івана Франка (монографія «Іван Вишенський і його твори», поема «Іван Вишенський»). Предмет дослідження – релігійна та філософська проблематика у працях Івана Франка на основі творів Вишенського.

Основні методи дослідження – прочитання літературно-критичних, поетичних творів Франка та аналіз деяких критичних матеріалів і статей про релігійну та філософську творчість письменника-полеміста.

У роботі розглянуто філософські, суспільні та релігійні погляди Івана Вишенського в контексті захисту духовно-національного розвитку українства. Проаналізовано суспільно-національну роль І. Вишенського, його вплив на боротьбу українського народу за духовно-релігійну самостійність. Досліджено внесок Івана Вишенського у розвиток національної освіти й культури з позиції дослідників його творів, особливо І. Франка.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що філософські, суспільно-політичні, релігійні погляди І.Вишенського, котрі яскраво продемонстровані у його писаннях, проаналізовано в контексті захисту духовно-національного розвитку українського народу, а також доведена залежність між релігією та філософією у творчості Вишенського.

Іван Франко виявив величезний інтерес до життя та творчості Івана Вишенського та провів велику дослідницьку роботу у вивченні проблем, які підіймав у своїх писаннях полеміст. Окрім того не лише розумом збагнув праці Вишенського Франко, як це ми бачимо з його монографії, а й серцем, підтвердженням цьому є його поема.

Таким чином, літературно-критичні та поетичні твори Івана Франка про постать Івана Вишенського і його літературну діяльність містять в собі глибокий релігійно-філософський зміст. Це література, яка пробуджує до думки, розширює світогляд, налаштовує на певні міркування про свою країну, її релігію, складний історичний розвиток та філософські роздуми. Впевнена, що книги Франка, написані під враженням життя та творчості письменника-полеміста Вишенського, будуть корисними для теперішнього і майбутнього поколінь українців.

Закрыть

Интерпретация Иваном Франко религиозно-философских взглядов Ивана Вышенского

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.