Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Феномен Дена Брауна. 6

2. Жанрова своєрідність твору „Янголи і демони”. 11

3. Особливості героїв роману „Янголи і демони”. 15

4. Творчість Дена Брауна як явище масової літератури. 19

Висновки. 28

Список використаної літератури. 29

Вступ

У 2000р. у світ вийшов інтелектуальний конспірологічний детектив американського письменника Дена Брауна „Янголи і демони”. У 2003р. пригоди професора Ленгдона продовжились у „Коді да Вінчі”. Ці книги викликали нечуваний ажіотаж в літературному світі. І пересічний читач і кваліфікований науковець бажали ознайомитися з творчістю цього письменника, ім’я якого було в усіх на вустах. Що ж це за письменник, чому його книги стали такими популярними? Чи справді його творчість, як літературне явище, заслуговує на таку увагу? Ці питання змушують зайнятися дослідженням творчості Дена Брауна.

Тому, об’єктом даного дослідження є творчість Дена Брауна та її специфіка.

Предметом дослідження є художній світ рома ну Дена Брауна „Янголи і демони”.

Мета дослідження. Метою даної курсової роботи є: дослідити новаторство Дена Брауна та причини популярності творів.

Для дослідження цієї мети були висунуті наступні завдання:

- з’ясувати новаторство Дена Брауна в сучасній літературі;

- виявити причини популярності його творів;

- дослідити особливості роману „Янголи і демони” як жанру масової літератури;

- зіставити художній вимисел роману з науковими фактами, що подаються автором;

- виділити тематику та проблематику твору.

Джерельною базою даного дослідження є:

Браун Д. Янголи і демони: Пер. з англ. А.Кам’янець. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”,2007. – 544с., Буало – Нарсежак: формула успеха: (Эволюция и реабилитация детективного жанра) // Вопросы литературы. – 1997. - №7/8. – С.191-204., Булаховська Ю.Л. Про дуже модний сьогодні бестселер Дена Брауна „Код да Вінчі”// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К.: Педагогічна преса. – 2006. - № 9. – С.63-64., Вулис А. Поэтика детектива // Новый мир. – 1978. - № 1. – С. 244-258., Дяченко С. Таємниці популярності: До питання канону пригодницького роману // Гуманітарні науки. – К.,2003. - №1. – С.62-65., Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні // Слово і час. – 2007. - №6. – С.3-8., Исарова Л. Следствием установлено. Заметки критика // Правда. – 1978, 25 марта. – С.4., Літературознавчий словник-довідник./ Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752с., Миллер С. М. Библия. Кто есть кто. Толкования и розъяснения: Пер. с англ. С. Лунинаю – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 122с., Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна „ Код да Вінчі” // Всесвіт. – 2008. - №3/4. – С.149-156., Околітенко Н. Шлях до священного Грааля // Жінка. – Київ, 2006. №9. – С.6-7., Просандєєва Л. Масова культура в контексті соціальної культури // Вісник Кн. Палати. – 2003.- № 4. – С 38-41., Рогозинский В. Сострадание есть главнейший закон бытия//Всесвітня література та культура. – 2006. - №10. – С. 16-21., Стрєлкова И. Как сочиняется детектив // Литературная Россия. – 1988. - №1. – С. 15., Таранова А. „Велике нечитоме” і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства. // Слово і час. – 2008. - №11. – С. 50-56., Теорія літератури: Підручник/ За наук. ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2006. – 488с., Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 316с.

Особливої уваги заслуговують наступні праці.

Таранова А. „Велике нечитоме” і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства. // Слово і час. – 2008. - №11. – С. 50-56., Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна „ Код да Вінчі” // Всесвіт. – 2008. - №3/4. – С.149-156., Булаховська Ю.Л. Про дуже модний сьогодні бестселер Дена Брауна „Код да Вінчі”// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – К.: Педагогічна преса. – 2006. - № 9. – С.63-64., Миллер С. М. Библия. Кто есть кто. Толкования и розъяснения: Пер. с англ. С. Лунинаю – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 122с.

При розробці курсової роботи використовувались наступні методи дослідження: методи пообразного та компаративного аналізу, метод синтезу та наукової інтерпретації фактів, надрукованих у літературознавчих джерелах.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні та систематизації наукової інформації з вищезгаданої теми.

Практична значущість курсової роботи: матеріали дослідження можуть бути використані для розробки уроків позакласного читання в 10-12 класах, а також при розробці спецкурсів та спецсемінарів у ВНЗ України.

Структура дослідження: робота складається зі вступу, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить сторінок.

Закрыть

Художественный мир романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.