Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Основна частина. 6

Розділ 1. Художня своєрідність повісті “Гобсек” Оноре де Бальзака. 6

1.1. Естетичні погляди Бальзака. 6

1.2. Композиція, стильові та жанрові особливості твору. 7

Розділ 2. Філософія влади золота у повісті „Гобсек”. 12

2.1. Образ Гобсека і його суперечливість. 12

2.1.1. Уособлення влади золота. 12

2.1.2. Неоднозначність образу Гобсека. 17

2.2. Релігія „грошей” та її філософія в повісті „Гобсек”. 21

Розділ 3. Особливості проблематики твору. 24

Висновки. 26

Бібліографія. 27

Вступ

Актуальність теми. Актуальність даної теми визначається вічною проблемою згубного впливу „золотого мішка” на внутрішній світ людини. Адже ми, як і герої „Людської комедії”, куди входить повість „Гобсек”, живемо в епоху накопичення капіталу.

„Людська комедія” О. Бальзака є унікальним явищем в світовій літературі. Створена письменником (епопея) панорама французької дійсності відзначається не тільки енциклопедичною широтою, але й вражаючою глибиною соціально-психологічного аналізу політичних, економічних та історичних проявів того часу. О. Бальзак зумів зазирнути у всі сфери життя держави: в політичну і воєнну, в справи банкірів, комерсантів, лихварів, у душі письменників та художників, які потрапили в пастку цих хижаків; він розкрив перед читачами двері будуарів світських левиць та в обездолені комірчини жінок. Письменник показав аристократів, які втратили свою могутність в дні революції в знову окріплих в часи Реставрації фінансових магнатів, які нажили мільйони обманом; розповів, як процвітали та багатіли в голодні роки спекулянти і лихварі, і поряд з ними зобразив світських дармоїдів та марнотратців. І всі вони однаково одержимі пристрастю збагачення, заволодіння капіталом будь-яким шляхом. О. Бальзак показав, як гроші перетворюють цих людей в маніяків та тиранів і одночасно – в рабів своїх багатств.

Чи не знайома картина? Хіба не прослідкується у змальованому паралелей між минулим і сьогоденням, чи не нагадує нам страшних реалій?

Влада грошей та багато аспектний аналіз буржуазно-дворянського суспільства – ось домінуюча тема більшості творів епопеї. Але вперше особливої концентрації вона набуває саме в повісті „Гобсек”, а головний герой твору стає фундаментальним відкриттям О. Бальзака, як засобу висвітлення проблеми влади грошей у суспільстві, де все продається і купується. Тому нам варто уважно придивитися до цього персонажу, єдиною пристрастю якого була нажива заради панування.

Стан розробки теми. Дана проблема розроблювалась багатьма літературознавцями, зокрема Д.С.Наливайком та Є.П.Кучборською. Дмитро Сергійович Наливайко свою працю “Оноре Бальзак. Нарис життя і творчості” присвятив різним аспектам життя і творчостівеликого французького письменника Оноре Бальзака.

Ця праця розрахована на широке коло читачів. В ній розглядається шлях письменника до реалізму, його світогляд, творчість, а також звичайно його грандіозна велетенська праця “Людська комедія”. Також читачі з цієї книги можуть дізнатися про тривале листування та кохання Бальзака і графині Евеліни Ганської, а також про останні роки життя Бальзака, проведені на Україні (приблизно більше двох років). Ця праця Наливайка зробила дійсно величезний вклад в українську літературу своїм дослідженням і детальністю опису життя і творчості Бальзака.

Єлізавета Петрівна Кучборська, кандидат філологічних наук, в своїй праці “Творчість Бальзака” зосередила свою увагу не на послідовності його творчості, а лише на важливих творах, проникнення в суть яких дає нам ключ до розуміння “Людської комедії” взагалі. Конкретний та детальний аналіз тексту деяких романів, які належать до різних періодів творчості Бальзака, має за мету дати цілісне уявлення про реалістичний метод Бальзака. Цією своєю книгою Кучборська внесла вели кий пожиток в розробку даної теми.

Крім цього розробкою даної проблеми займалися також такі відомі літературознавці як Д. Д. Обломієвський в своїй праці “Бальзак. Етапи творчості” та А.О.Гербстман в праці “Оноре де Бальзак. Біографія”.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає у розкритті згубної влади золота, механізмів руйнування особистості, вплив на духовну сутність людини.

Завдання. Поставлена в роботі мета конкретизуєтьсячерез вирішення низки намічених завдань. А саме:

1) дослідити проблематику твору;

2) розкрити неоднозначність образу Гобсека;

3) розглянути філософію влади золота у повісті;

4) дати характеристику художнього методу О. Бальзака і визначити його роль у розкритті ідейного змісту твору.

Структура роботи. Ця курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії, яка нараховує тринадцять назв.

Закрыть

Раскрытие губительной власти золота в повести Оноре де Бальзака «Гобсек»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.