Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 23

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ВІХИ ТВОРЧОСТІ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА.. 5

РОЗДІЛ 2. ДОБРО І ЗЛО У ТРАГЕДІЇ В.ШЕКСПІРА „КОРОЛЬ ЛІР”. 10

2.1. Ідейно-художня своєрідність трагедії 10

2.2. Поняття “людини” у трагедії “Король Лір”. 14

2.3. Боротьба добра і зла у трагедії „Король лір”. 17

ВИСНОВКИ.. 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 23

ВСТУП

Найвищим досягненням англійської й усієї європейської літератури доби Відродження була творчість Вільяма Шекспіра (1564—1616). Спадщина геніального митця набула світового значення, мала вплив на творчий розвиток народів світу всіх наступних століть, зберегла свою актуальність до нашого часу і ніщо не говорить про можливість втрати нею своєї притягальної сили в майбутньому.

Шекспір створив безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом чотирьох століть знаходить найяскравіше втілення самих себе. Великий майстер розкриття характерів, Шекспір з незвичайною силою показав трагедії життя.

Шекспірові випало жити в чудовий час. Він був сучасником великої епохи в історії людства, що дістала назву Відродження. То була тривала смуга суспільного і духовного розвитку Європи, коли відбувалося відмирання багатовікового феодального ладу і народження буржуазного. Ріст міст, виникнення грошового капіталу, розвиток товарного виробництва, утворення світового ринку, географічні відкриття — усе це руйнувало віковічні поняття. Був покладений кінець духовному пануванню церкви, з'явилися зачатки нової науки, почав формуватися новий світогляд.

Шекспір відбив усі сторони цього складного процесу. У його творах перед нами з'являються як люди, що схильні жити по старому, так і ті, хто скинув окови віджилої моральності, і ті, хто розуміє, що людська свобода аж ніяк не дає права будувати своє благополуччя на нещастях інших.

Актуальність проблеми дослідження полягає в тому, що драми Вільяма Шекспіра не були б безсмертними, якби в них не звучали теми, які цікавлять і хвилюють людей. Зокрема, тема добра і зла у трагедії «Король Лір», де особистість постає трагічною і водночас героїчною в своїх зусиллях пізнати безмежний світ та визначити своє місце в ньому.

Предметом дослідження є виявлення художніх засобів та образів, орієнтованих на розкриття теми добра і зла у трагедії «Король Лір».

Метою даної роботи є вивчення проблеми добра і зла в трагедії Вільяма Шекспіра «Король Лір».

Під час виконання роботи вирішувалися наступні завдання:

- ознайомитись з життєвим і творчим шляхом Вільяма Шекспіра;

- дослідити причини, що спонукали Шекспіра звернутися до теми добра ізла у трагедії «Король Лір»;

- виявити фольклорно-літературний аспект, за допомогою якого розкривається тема добра і зла у трагедії.

Для виконання і вирішення поставленої мети і задач були використаніпраці таких відомих авторів, як Анікст А.А., Смирнов А.А., Урнов М.В., Морозов М.М. та інших. У своїх роботах автори представляють свої точки зору на творчість великого драматурга. Багато в чому їх думки співпадають.

Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть бути використані у середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України під час вивчення обраної теми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Добро и зло в трагедии Шекспира Король Лир - фольклорно-литературный аспект

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.