План

1. Виникнення міської літератури та її демократичний характер 

2. Основні жанри міської літератури 

3. «Божественна комедія» Данте як філософсько-художній синтез середньовічної культури 

4. Система образів «Божественної комедії» 

5. Композиція «Божественної комедії» та її символіко-алегоричний зміст 

6. «Божественна комедія» Данте: мета твору, особливість жанру, структура Пекла 

7. Загальна характеристика літератури доби Відродження. Проблема періодизації

Уже початок «Комедії» розкриває неоднозначність змісту твору. Блукаючи в «темному лісі» і втративши надію знайти «просту дорогу», Данте намагається піднятися на гору, якою «кінчалася ота долина». Темний ліс — це і алегорія обставин життя самого Данте, і політична ситуація в Італії того часу тощо. Пагорб — царство гармонії і справедливості. Спочатку Данте здається, що піднятися в гору буде дуже легко, але йому зустрічаються різні перешкоди: пантера, що є алегорією зрадництва, лев — гордість і тиранія, вовчиця — жадоба і егоїзм. У пекло поета супроводжує Вергілій. Цей римський поет-язичник є алегорія розуму. Коли Данте спускається в пекло, задихається від сірчаного диму, не в змозі винести тих страждань, що побачив, його підтримує Вергілій (алегорія зрозуміла: у тяжких випробуваннях і стражданнях душу повинен підтримувати розум). Образ Беатріче символізує кохання, яке підносить людину, розкриває безмежну любов Бога до людей.

Гуманістичний пафос поеми полягає в тому, що Данте вперше в середньовічній літературі оцінює людину відповідно до її земного життя. 9 кіл пекла, які проходить поет, відбивають його ставлення до людських пристрастей. У першому колі він зустрічає нехрещених немовлят і славних язичників, вони не страждають, а тільки тужать, тому що в християнському світі їм немає місця в раю. У другому колі він бачить Паоло і Франческу, закоханих, які і в пеклі не хочуть розлучатися. Поет співчуває їм, і в цьому теж виявився гуманістичний пафос: середньовічна література не знала співчуття до грішників. В останньому, дев'ятому колі, поет бачить графа Уголіио, це політичний діяч, який зрадив своїх однодумців, за це, на думку Данте, він має покарання аж на самому дні пекла. Але навіть такий грішник викликає співчуття поета. За зраду Уголіно і його дітей заточили у Пізанську вежу, де вони померли страшною голодною смертю. Данте засуджує Уголіно-зрадника, але співчуває Уголіно-батьку.

Поема «Божественна комедія» глибоко національна, а Данте виступає як патріот Італії, але її значення ще в Середньовіччі вийшло за межі національного, вона відобразила моральні здобутки свого часу й підготувала появу світогляду Відродження.


6. «Божественна комедія» Данте: мета твору, особливість жанру, структура Пекла

Мета “Божественної комедії”:

1.поема написана для засудження гріха

2.поема створена з гуманістичних міркувань (допомогти людям усвідомити свої гріхи і навчити їх правильно жити)

Жанр. Ліро-епічна поема, в якій розповідь про зовнішні події переплітається з ліричними та філософськими роздумами автора. Написана у жанрі християнського видіння, вона водночас продовжує лінію античної літератури (в Аїді вже «побували» Одіссей і Еней).

Пекло. У Північній півкулі розташована глибока вирва Пекла, має вигляд воронки, яка утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, що був вигнаний із раю Центр її — у середині Землі. У дев’яти колах Пекла страждають душі грішників. Це всеосяжна картина людських вад і пороків.

Пекло складається з 9 кіл:

1 коло – немовлята не похрещені, античні поети, філософи та мислителі (не відчувають страждань)

2 коло – бурхливий вир паніки (люд пристрасті) – ті, хто порушив святість шлюбних відносин (Трістан та Ізольда, Клеопатра, Дідона)

3 коло – ненажери (втрата почуття міри). Кара – вічно лє дощ і гавкає Цербер.

4 коло – марнотратники, скупі та духовенство

5 коло – гнівливі та заздрісники

6 коло – єретики, Це велике поле з розкритими могилами

7 коло – насильники і тирани (Атілла)

8 коло – 10 ровів (3 рів – симфоністи (продаж духовних посад) – Папа римський, Микола ІІІ, 8 рів – грішник перетворюється на вогняний стовп – Одіссей)

9 коло – вкрите льодом озеро з Люцифером посередині. У нього 3 пари крил, 3 кольори обличчя (черв, жовте, чорне) Зрадники потрапляли в лід


7. Загальна характеристика літератури доби Відродження. Проблема періодизації

Доба Відродження

Відродження або Ренесанс (франц. розквіт) — могутній ідеологічний і культурний рух, зумовлений переходом суспільства Західної та Центральної Європи до нової соціально-економічної формації. Хронологічні межі періоду: з II половини XIII ст. в Італії, з XIV і XV ст. в інших країнах до останньої чверті XVI — початку XVII ст. Термін «Ренесанс» уперше вжив у 1550 р. видатний італійський художник та історик живопису Джорджио Вазарі.

Періодизація доби Відродження:

І. кінець ХІІІ — поч. ХV ст. — непослідовність та асинхронність цього періоду. Початок був у Італії (Данте, Петрарка, Боккаччо).

ІІ. Сер. ХV ст. — 1. падіння Візантії; 2. закінчення сторічної війни між Англією та Фр., переорієнтація європейської політики; 3. винахід друкарства. (Фр.Раблє, Еразм Роттердамський).

ІІІ. Сер. ХVІ ст. — контрреформація 1. панує власть собора, 2. індекс заборонених книг, 3. діяльність ієзуїтів. (Шекспір, Сервантес).

Хронологічні межі доби Відродження

Внаслідок розвитку різних країн – вперше в Італії – 14 ст.у Франції, Німеччині, Англії – поч.. 15 – 16 ст.

Лтература доби Відродження (пізнього) триває до поч.. 17 ст.

Причини доби Відродження:

-соціальні.

- відбулася криза феодальної власності

- швидкий розвиток економіки і міст зародження капіталісти.відносин, формуюються сучасні національні держави.

В Нідерландах перша буржуазна революція.

Доба географічних відкриттів (Колумб відкрив Америку 1492)

1519 – перша навколосвітня подорож.В 17 ст. відкриття Австрії. Виникають величезні колонії доба початку світової торгівлі.

Бурхливий розвиток природничих наук (Г. Галілей, Леонардо да Вінчі).

Нові технічні винаходи (друкарський верстат в 16 ст., компас, артилерія.

З доби Відродження почалась доба оновлення сучасної науки.

Цю добу у Франції називають добою Ренесансу, у Німеч. –Реформація.

Друга назва – Гуманізм. За добу середньовіччя – ідеал Бог.

Другий етап відродження –секуляризація (світський) – звільнення культ.і духов.життя від церковного впливу.

В сприйнятті світу в добу Відродження домінував антропоцентризм – зосередженість на людині. Особливістю є віра в необмеженість можливостей людини.

Замість старого канона (людина має покладатися на Бога), прийшло те, що людина має розраховувати на себе.

Провідні ідеї Відродження:

- Боротьба проти середнього світогляду за звільнення філософської думки, повернення до провідних ідей античності.

- Ускладнення уявлення про людину – уславлення радощів земного життя.

- 1490 – зроблено малюнок Леонардо да Вінчі на основі вченого Вітрувія – людина вписана в коло, як символ ідеалу – Вітрувіянська людина. Це було найточніше зображення людського тіла. Згодом це стало символом культури.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Зарубежная литература 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.