План

1. Виникнення міської літератури та її демократичний характер 

2. Основні жанри міської літератури 

3. «Божественна комедія» Данте як філософсько-художній синтез середньовічної культури 

4. Система образів «Божественної комедії» 

5. Композиція «Божественної комедії» та її символіко-алегоричний зміст 

6. «Божественна комедія» Данте: мета твору, особливість жанру, структура Пекла 

7. Загальна характеристика літератури доби Відродження. Проблема періодизації

Отже, зі сторінок поеми постає «світський» портрет поета — незвичайне явище у середньовічному творі на релігійну тему, свідчення виникнення уявлення про цінність земного, що традиційно вважалося у цей період «тимчасовим» і «не справжнім».

Шлях поета йде знизу вгору, що має символізувати очищення душі від минулого, гріховного й тілесного і прилучення до вічного, праведного, духовного. До лаючи пітьму гріха й морок незнання, душа поета йде до світла віри.

У своєму творі Данте постає як психолог і мораліст, який обстоює цінність духовно насиченого, осмисленого життя.


5. Композиція «Божественної комедії» та її символіко-алегоричний зміст

«Божественна комедія» —- вершина творчості Данте Аліґ'єрі. Цей твір став не лише підсумком творчої діяльності письменника, а й підсумком розвитку художньої, філософської та релігійної думки Середньовіччя. Створення такого твору —- перший крок до епохи Відродження. Головною ідеєю твору є постійний пошук людиною нового шляху в житті.

Структура твору — своєрідна подорож до потойбічного світу, здійснена поетом в уяві. Комедією твір був названий тому, що щасливо закінчується, а «Божественною» її назвав Джованні Боккаччо.

Комедія складається з трьох частин: Пекла, Чистилища і Раю. Цей твір — символічне зображення реального світу, віддзеркалення внутрішніх переживань автора, сумнівів, боротьби, і в той же час весь твір пройнятий глибокою вірою в добро, яка ніколи не покидала Данте.

Кожна частина комедії складається з 33 пісень, але в першій частині є ще додаткова пісня, завдяки якій кількість пісень у всьому творі дорівнює стам.

Перша частина «Пекло» починається розповіддю про внутрішній стан поета, який «земне життя пройшовши до половини», раптом «опинився в похмурому лісі, втративши правий шлях у тьмі долини». Збившись з дороги у лісі поет зустрів рись, яка символізує хіть, вовчиху, яка символізує жадібність, і лева, який символізує гординю. Спроба знайти правильну дорогу і вийти з похмурого лісу, який символізує Італію, робиться на світанку, який символізує початок нового життя. Втративши дороговказну нитку — світло зірки в долині, герой зустрічає Вергілія — улюбленого поета Данте, який стає його провідником колами пекла.

Починаючи з четвертої пісні, ми дізнаємося про структуру пекла, яке складається з дев'яти шарів. Чим легше гріх людини, тим легше покарання, але чим глибше він проникає в душу людини, тим сильніше покарання їй загрожує. І якщо на поверхні землі в перших колах пекла знаходяться душі нехрещених немовлят, порушників шлюбної вірності та черевоугодники, то в глибинних шарах пекла знаходяться зрадники і вбивці. У центрі пекла мешкає Люцифер. Побачивши пекло, поет стверджує, що в усіх своїх вчинках необхідно керуватися боргом, вірою, надією і любов'ю.

Потім поет і його провідник потрапляють до Чистилища. Якщо пеклу відповідали чорний і червоний колір — колір тьми і вогню, то чистилищу властивий сірий колір — колір сутінків. За уявленнями Данте, чистилище виглядає як гора, біля підніжжя якої розташоване перед чистилище, трохи вище розташовано сім кіл, в яких грішники очищуються від семи гріхів. Нарешті, на самій вершині гори розташований земний рай, де жили Адам і Єва. Чистилище в усьому протиставляється пеклу: чим вище коло, тим людяніше і досконаліше душа. У дев'ятому колі чистилища відбувається зустріч з душами поетів-трубадурів. Під час підйому Данте знаходить те, що втратили люди — совість, волю, розум. Третя частина поеми — «Рай». У цій частині Данте подорожує зі своєю коханою — Беатріче. їм розкривається новий світ, в якому торжествують розум, любов, добро і краса. Цей світ осяяний світлом, яке випромінюють душі. Світло рухає планети і зірки. Світло — це також і символ знання. У кожному колі раю Беатріче розповідає Данте те, що він у змозі осягнути. Рай — це можливість любові. У ній вся таємниця буття. На цьому шлях Данте завершується. Він прийшов до заповітної мрії.

Художня структура поеми «Божественна комедія» відображає уявлення про всесвіт, які були властиві епосі Середньовіччя. А переживання, роздуми і міркування, що прозвучали в поемі, свідчать про наближення епохи Відродження. Свою поему Данте вважав святим твором, а головну мету людства поет вбачав у тому, щоб вирватися з полону егоїзму до світла нового життя.

1. «Пекло» — перша частина поеми. (За уявою Данте, пекло розташоване десь на півночі Землі і має форму конуса, основа якого — близько земної кори, а гострий кінець упирається в центр земної кулі. Всередині конуса один за одним, спускаючись все нижче, йдуть дев’ять уступів, що звуться колами. В них, залежно від міри земних провин, караються пекельними муками душі грішників.)

2. «Чистилище». (Друга частина твору розповідає про чистилище, яке міс­титься на поверхні землі. На березі Світового океану знаходяться два кола предчистилища, а далі підноситься освітлена сонцем і вкрита буйною тра­вою, оточена з усіх боків водою висока гора, що здіймається до небес. У чистилищі душі людей, не обтяжені смертними гріхами, очищаються, перш ніж потрапити у рай. У перших двох потойбічних світах Данте по­дорожує у супроводі тіні великого римського поета Вергілія, спостерігає страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні сповіді і розмовляє з ними.)

3. «Рай». (Найбільшу частину Всесвіту охоплюють дев’ять небесних сфер, у яких перебувають душі тих людей, що заслужили вічне блаженство. Десята сфера неба — Емпірей — місце неосяжного божества. По раю поета веде тінь його коханої Беатрис, сіле лише до десятої сфери: в Емпірею вона по­трапити не може, там автора супроводжує богослов Бернард Клеворський.)

4. Символічні числа у поемі. (Будова поеми зводиться навколо числа три, іноді помноженого на три, бо для Данте це число втілює божественну три­єдність. У творі три частини, в кожній частині міститься тридцять три піс­ні. Поема написана терцинами (тривіршами). У Данте в його подорожі три провідники, у вступі три звірі заступають шлях. Символічне значення та­кож має число сто: поема складається зі вступу і тричі по тридцять три піс­ні у кожній частині, що в сумі дає сто пісень.)

«Божественна комедія» поділена на три частини: Пекло, Чистилище, Рай. А кожна частина — на 33 пісні. Всього в поемі 100 пісень: 1 (вступ) + 33 («Пекло») + 33 («Чистилище») + 33 («Рай»). Як математик Данте вичислив просторові параметри: а) у «Пеклі» — 9 кіл; б) у «Чистилищі» — 2 передчистилища і 7 сходинок гори; в) у «Раю» — 9-небесних сфер.

Твір має алегоричний зміст: абстрактні поняття, думки автор виражає через конкретні образи й події. Сам образ поета має алегоричний характер, він символізує душу людини, яка шукає істини. Його мандри по пеклу і чистилищу треба розуміти як шлях до справжньої віри попри спокуси й випробування.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Зарубежная литература 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.