Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 71

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧНЕ МІСЦЕ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 6

1.1. Діяльність Лесі Українки в освітній сфері 6

1.2. Педагогічні погляди поетеси 12

1.2.1. Значення рідної мови у навчально-виховному процесі 12

1.2.2. Виховання в родинному колі як запорука становлення цілісної особистості 14

1.2.3. Ідеал учителя у творчості Лесі Українки 19

1.2.4. Педагогічні ідеї в ліричних творах Лесі Українки 23

1.3. Значний внесок творчості Лесі Українки для становлення новітньої української дитячої літератури 31

РОЗДІЛ 2. ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ 35

2.1. Неповторний світ дитинства у творчості Лесі Українки 35

2.2. Естетична і художня цінність поезій Лесі Українки 41

2.3. Естетична спадщина українського народу у казках Лесі Українки 47

РОЗДІЛ 3. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 53

3.1. Виховний вплив творів Лесі Українки на дитячу аудиторію 53

3.2. Роль творчості Лесі Українки у формуванні естетичного світогляду дітей молодшого шкільного віку 57

ВИСНОВКИ 65

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 67

ВСТУП

Актуальність теми. Крізь роки і десятиліття ясніє ім’я Лесі Українки – однієї з найвидатніших постатей української літератури, чиї твори стали золотим надбанням національного письменства. Художня палітра творчості поетеси дозволяє щоразу більше заглиблюватись у її мистецький світ. Захоплюють щирістю, мужністю та стійкістю поезії, оповідання та поеми. Проте чи не найбільш натхненними є твори, написані для дітей. У них поетеса змальовує красу рідної природи та допитливу дітвору. Кожне її слово – бадьоре і оптимістичне, воно будить думку, закликає долати труднощі. Окрім того, майстерне використання виражальних засобів рідної мови, притаманне творчому стилю письменниці, формує мовні смаки маленьких українців, стимулює інтерес до читання.

Аналізуючи життєвий і творчий шлях Лесі Українки, подивуєшся не тільки феноменом людської стійкості, а й високістю та незглибимістю її творчості, розмаїттям і багатогранністю зацікавлень – поезія, проза, літературна критика, публіцистика, історія, етнографія, і фольклор, музикознавство й драматургія.

Творчий набуток Лесі Українки в усьому невичерпний і неосяжний. За сміливість думки й глибину поглядів, за громадянську мужність і суворе подвижництво Лесю Українку в різний час називали по-різному. То вона була Жанна д’Арк української поезії та дочка Прометея, то ніжна, блакитноока Леся і поетеса поступових ідей. Але вже пора озвучити її істинне ймення – геніальна дочка України! Своєю винятковістю і своєю звичайністю, своїм великим ім’ям «Леся Українка» вона нам, українцям, і досі торує дорогу до самих себе: до мови, до родини, до рідної землі, до України.

Леся Українка ще з раннього віку вела освітню роботу серед селян: навчала їх грамоти, читала їм популярні книги. Природний педагогічний нахил виявився і в створенні посібника «Стародавня історія східних народів», коли авторці було дев'ятнадцять років. Книга вигідно відрізнялася від шкільних підручників тим, що в ній послідовно реалізувався принцип виховуючого навчання.

Проблеми дитинства, освіти, виховання не переставали ці­кавити Лесю Українку протягом всього життя, звідси її інтерес до дитячої літератури. Леся Українка активно співробітни­чала у львівському двотижневику «Дзвінок», ставлячи за мету, щоб цей журнал для дітей став цікавішим.

Леся Українка збагатила українську дитячу літературу ви­сокомистецькими творами різних жанрів (вірші, пісні, казки, оповідання). Вже в першій її збірці «На крилах пісень» (1893) були надруковані поезії для дітей «На зеленому горбочку», «Літо краснеє минуло», «Мамо, іде вже зима», «Тішся, ди­тино, поки ще маленька». Значну цінність становлять і її фольклорні збірки, які мали вплив на роз­виток української дитячої літератури.

Долаючи важку недугу, Леся Українка писала до останніх днів життя. Працюючи над такими шедеврами, як «Камінний господар», «Лісова пісня», вона жила думками про нові твори для дітей. Її цікавить, зокрема, життя дітей в тих країнах, де доводилось перебувати на лікуванні.

Теоретичну базу курсової роботи склали розробки українських та зарубіжних дослідників теорії та історії дитячої літератури (І. Арзамасцева, М. Мід, М. Ніколаєва, Т. Полозова, Л. Скуратовська, М. Славова, Р. Стаднійчук, О. Тараненко, П. Хант, З. Шевіт). Сучасні дослідники О. Бабишкін, О. Березюк, А. Диба, М. Мороз, В. Струманський, Є. Шабліовський, В. Шаховський, Н. Шевченко, І. Шиманська високо поціновують творчі здобутки Лесі Українки, розкриваючи все нові риси її таланту.

Об’єкт дослідження: літературно-естетичні аспектитворчості Лесі Українки.

Предмет дослідження: творча спадщина видатної української поетеси як відображення її позицій щодо розвитку національної школи і виховання.

Мета даної роботи – полягає в тому, щоб на основі аналізу різноманітних в жанровому, тематичному й стильовому відношенні художніх творів Лесі Українки, визначити її місце і значення в розвитку національної дитячої літератури, показати майстерність у створенні дитячих образів.

Для реалізації даної мети ставляться такі основні завдання:

- виявити основні чинники та передумови формування світогляду і педагогічної позиції Лесі Українки;

- з’ясувати особливості відображення педагогічних поглядів Лесі Українки у її творчій спадщині;

- виокремити та систематизувати педагогічні ідеї Лесі Українки;

- розкрити виховну роль літературно-педагогічного доробку письменниці в контексті сучасних освітніх проблем.

Методи дослідженняметод аналізу та синтезу літературних та наукових джерел, описовий метод; методи класифікації, порівняння, систематизації й узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Литературно-эстетические аспекты творчества Леси Украинки как детской писательницы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.