Зміст

Вступ

1. Історія розвитку страхового ринку в Україні

2. Страховий ринок України

3. Подальший розвиток ринку

3.1. Прогнози щодо подальшого розвитку ринку

3.2 Рекомендації для подальшого розвитку

страхового ринку України

3.3 Основні заходи для поліпшення

страхування в Україні

Висновки

3. Подальший розвиток ринку

3.1. Прогнози щодо подальшого розвитку ринку

Оскільки ринок проходить зараз лише стадію свого становлення, то на найближчі 5 років тенденція досить швидкого зростання страхових премій залишиться. Причинами для цього є:

 • покращення податкового клімату для клієнтів страхових компаній;
 • поступове підвищення довіри до страхування у населення;
 • підвищення платоспроможності потенційних споживачів страхових послуг;
 • покращення регуляторного клімату з боку державних органів страхового нагляду;
 • інституалізація профільного органу державного нагляду за страховим та іншими ринками фінансових послуг (створення в 2002 році Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг).
 • Кількість компаній буде поступово зменшуватися. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг близько 100 страхових компаній не виконують на сьогоднішній день вимог щодо капіталізації (розміру статутного фонду). Для цих компаній існують наступні реорганізаційні сценарії:

  1. Припинення своєї діяльності.

  2. Злиття з більшою або такою самою компанією із збереженням своїх зобов’язань.

  3. Отримання інвестицій (як внутрішніх так і закордонних).

  Оскільки рівень іноземних інвестицій поки що є не дуже великим (станом на 1 січня 2004 року лише 52 страхові компанії мали участь іноземного капіталу), а внутрішній ринок інвестицій також знаходиться у стадії формування, для більшості компаній залишиться лише перший сценарій – припинення своєї діяльності.

  Важливим важелем розвитку страхового ринку є запровадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів. Попередня оцінка цього ринку перевищує 150 млн. дол. Також цей вид страхування є каталізатором для розвитку всього ринку страхування (розширює клієнтську базу).

  Отже, у страхового ринку України є великі перспективи, але для їх досягнення необхідно провести інституційну та законодавчу роботу, основними виконавцями якої мають стати Ліга страхових організацій України та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.


  3.2 Рекомендації для подальшого розвитку страхового ринку України

  Як показує аналіз ринку, управління ризиком в Україні залишається далеким від ідеального. На сьогодні більшість ризиків українського суспільства взагалі не застраховано. Поряд з цим варто зазначити, що багато потрібних кроків з реформування страхового сектора відповідно до міжнародних стандартів вже було зроблено. Розвиток українського страхового ринку та відповідного законодавства надають підстави для оптимізму. Великий ринок потенційних споживачів (населення України становить 48 млн.) та зростання економіки створюють значні можливості для розвитку ринку страхових послуг. Вдосконалений контроль за ризиком та страхування можуть стати двигуном розвитку та економічного зростання України.

  Поширення страхування та розвиток добре функціонуючого страхового ринку повинні стати пріоритетом державної економічної та соціальної політики. Створення місткого та ефективного страхового ринку потребує часу. Є необхідним прийняття законодавчих та регуляторних норм. В цьому уряд повинен ставити реальні завдання та фокусуватися насамперед на декількох найважливіших заходах. Мають бути визначені такі пріоритети:

  - підтримка Державної комісії;

  - покращення захисту споживачів як законодавчо, так і завдяки створенню інституту Омбудсмана;

  - запровадження механізму реалізації обов’язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

  Ефективний нагляд є важливою передумовою функціонування та розвитку платоспроможного й ефективного страхового ринку. Він має особливе значення у випадку України через існуючий низький рівень страхових традицій та довіри на фінансових ринках. Нагляд може гарантувати платоспроможність страхових компаній, законність їх операцій, справедливість та правильність цін на страхові поліси. В цьому випадку соціальні витрати, пов’язані зі страхуванням, не перевищать вигод. В Україні, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг отримала повноваження, спрямовані на здійснення ефективного нагляду за страховим ринком. Однак для належного виконання цієї функції їй не вистачає економічної та політичної підтримки. Як новостворений державний орган, якому ще бракує досвіду, Комісія стикається з великими труднощами на шляху виконання завдань з нагляду та здійснення довгого переліку прописаних регуляторних положень з питань страхового ринку. Дуже важливо надати керівництву Державної комісії можливість наймати та навчати висококваліфікованих спеціалістів за конкурентну заробітну плату та виконувати свої функції за наявності достатніх ресурсів. Слід якнайшвидше забезпечити Державну комісію необхідною фінансовою та технічною підтримкою. Крім значного зростання розміру коштів державного бюджету, спрямованих на діяльність Державної комісії, пропонується запровадити внесок, що сплачуватиметься страховими компаніями, як це зроблено в Німеччині. Внески будуть сплачуватися страховиками та передаватися на рахунок Державної комісії, а їх розмір залежатиме від частки ринку відповідного страховика. Оскільки компанії в кінцевому підсумку отримують користь від ефективного нагляду за ринком, така система стала успішною в міжнародній практиці. Однак, страховикам має гарантуватися існування невисоких розмірів внесків, наприклад, шляхом встановлення вищої межі внеску як відсотку від сукупних страхових премій. Крім того, недієздатність або успіх Державної комісії сильно залежатиме від політичної підтримки. Для забезпечення виконання своїх повноважень Державна комісія потребує сприяння з боку держави особливо на ранніх етапах становлення.

  З метою вдосконалення захисту споживачів, ми рекомендуємо створити інститут, який буде займатися судовими справами, пов’язаними зі страхуванням. Такий “Омбудсман з питань страхування” дозволить вирішувати конфлікти, що виникають між страхувальниками та страховиками, уникаючи при цьому судового процесу. Омбудсман, як незалежний арбітр, повинен бути уповноважений вирішувати конфлікти до певної суми, про яку йде суперечка. Оскільки рішення Омбудсмана буде обов’язковим для страхових компаній, то страхувальники повинні мати можливість в подальшому розпочати судовий процес.

  Запровадження такого інституту насамперед захистить найслабкіших учасників ринку – споживачів страхування. Однак більшість страховиків також зацікавлені в уникненні тривалих та дорогих судових процесів та отримають користь від більшої довіри до їх послуг.

  Оскільки багато страховиків не мають достатніх фінансових ресурсів, успішне впровадження нових вимог є дуже важливим для уникнення подальших проблем з неплатоспроможністю та для сприяння розвитку більш міцного й стійкого ринку. В Україні Омбудсман з прав страхування може зменшити навантаження на судову систему та Державну комісію. Крім того, він сприятиме підвищенню надійності страхового ринку.

  Уряд також повинен розглянути питання кваліфікації та надійності страхових агентів. Лише кваліфіковані агенти, які отримали відповідну ліцензію, повинні мати право продавати страхові поліси. щоб за реєстрування та контроль страхових агентів відповідали страхові асоціації, такі як Ліга страхових організацій України, та Державна комісія.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 16

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Страховой рынок

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.