Сбор на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы

Зміст

Вступ

Розділ 1. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків

1.1. Класифікація витрат підприємства

1.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

Розділ 2. Збір на обов'язкове соціальне страхування

2.1. Страхування на випадок безробіття

2.2. Принципи здійснення страхування на випадок безробіття

2.3. Законодавство про страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Розділ 3. Відображення внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на рахунках бухгалтерського обліку

3.1. Облік відрахувань до фондів соціального страхування

3.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування

Висновок

Список використаної літератури

Розділ 3. Відображення внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на рахунках бухгалтерського обліку

3.1. Облік відрахувань до фондів соціального страхування

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" визначено, що страхові внески на випадок безробіття відносяться до складу елемента витрат операційної діяльності "Відрахування на соціальні заходи". Крім даного елемента витрат ще відносяться:

відрахування на пенсійне забезпечення;

відрахування на соціальне страхування;

відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

відрахування на інші соціальні заходи.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати зборів до фондів соціального і спрямування, є:

Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.1997 р.;

Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 402/97-ВР від 26.06.1997 р.;

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 1105-ХІVвід 23.09.1999 р.;

Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 2272-ІП від 22.02.2001 р.;

"Класифікація галузей економіки і видів робіт за професійним ризиком виробництва" — додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2000 р. № 1423.

Планом рахунків бухгалтерського обліку визначено, що облік відрахувань до фондів соціального спрямування, до якого належить обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" мас такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652 "За соціальним страхуванням";

653 "За страхуванням на випадок безробіття";

654 "За індивідуальним страхуванням";

655 "За страхуванням майна".

Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено, що облік витрат операційної діяльності може здійснюватися як із використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" Плану рахунків, так і без них.

За умови обліку витрат без застосування рахунків класу 8 "Витрати за елементами" відрахування на соціальні заходи, які здійснюються на підприємстві, можуть відразу з рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" списуватися на витратні рахунки (23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші виграти операційної діяльності").

За умови обліку витрат із застосуванням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи призначено рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи".

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом — списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, по слуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладених витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";

822 "Відрахування на соціальне страхування";

823 "Страхування на випадок безробіття";

824 "Відрахування на індивідуальне страхування".

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відносять ся відрахування на соціальні заходи конкретного виробничого підрозділу у відповідності із затвердженими на підприємстві стандартними нормативами заробітної плати із розрахунку на одиницю продукції, робіт та послуг (залежно від витрат на оплату праці). По наднормативні витрати відрахування на соціальні заходи відносяться на собівартість реалізованої у звітному періоді продукції (робіт, послуг), тобто на дебет рах. 90 "Собівартість реалізації".

Враховуючи те, що за рах. 92 "Адміністративні втрати" та рах.93 "Витрати на збут" здійснюється облік витрат звітного періоду, сума витрат яких без розподілу відразу переноситься на дебет рах. 79 "Фінансові результати", включення відрахувань на соціальні заходи до рахунків 92 і 93 здійснюється без обмежень і застосування нормативів.


3.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування

Наведені операції на рахунках бухгалтерського обліку без застосування рахунків класу 8 відображені у табл. 1

Таблиця 1

оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дт Кт
1 2 3 4
1 Нараховано основну й додаткову заробітну плату робітникам основного виробництва 231 661
2 Нараховано основну й додаткову заробітну плату робітникам допоміжного виробництва 232 661
3 Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу основного і допоміжного виробництв 91 661
4 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 92 661
5 Нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту 93 661
6 Нараховано заробітну плату працівникам житлово-комунального господарства 949 661
7 Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників основного виробництва 231 65
8 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників допоміжного виробництва 232 65
9 Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати загальновиробничого персоналу 91 65
10 Проклеїш відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу 92 65
11 Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників відділу збуту 93 65
12 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників житлово-комунального господарства 949 65
Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Бесплатная работа

Закрыть

Сбор на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.