Разработка рациональной технологической последовательности изготовления жакета женского на основе углубленного анализа методов обработки

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 2

Розділ 1. Характеристика асортименту та вибір моделі 5

1.1. Обґрунтування вибору моделі 5

1.2 Характеристика конструкції моделі 8

Розділ 2. Вибір пакету матеріалів та режимів обробки моделі 13

2.1 Характеристика матеріалів верху, підкладки і докладу 13

2.2. Характеристика ниток і фурнітури 16

2.3. Розробка конфекційної карти на модель 17

2.4 Вибір режимів виконання ниткових, клейових з'єднувань та волого-теплової обробки (ВТО) 19

Розділ 3. Розробка технологічного процесу виготовлення моделі та вибір обладнання 23

3.1 Розробка загальної схеми виготовлення виробу 24

3.2 Аналіз методів обробки вузлів жакета жіночого 24

3.3 Обґрунтування та вибір обладнання 31

Розділ 4. Розробка технологічної документації на модель жакету жіночого 34

4.1 Обґрунтування особливостей виготовлення моделі 34

4.2 Складання раціональної технологічної послідовності обробки 34

Висновки 44

Перелік використаної літератури 45

Вступ

Сучасний стан швейної промисловості характеризується широким впровадженням високопродуктивного обладнання, ліцензійних технологій, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, системи автоматизованого проектування. У зв’язку з цим, перед підприємством виникає завдання розробки ефективного технологічного процесу та забезпечення оптимального варіанту його функціонування.

Технологічний процес виготовлення швейних виробів передбачає виготовлення якісних виробів, які здатні конкурувати при ринкових відносинах.

Важливою задачею успішної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки є скорочення строків упровадження нових видів виробів і колекцій моделей, збільшення випуску виробів, які користуються підвищеним попитом в населення, збільшення видів продукції, підвищення вимог до якості одягу. Швейна промисловість щорічно одержує більший розвиток. Збільшується випуск швейних виробів та розширюється їхній асортимент в наслідок використання різноманітних нових матеріалів.

На сьогодні швейна промисловість – це високо оснащені підприємства з новітніми технологічними процесами виготовлення одягу. Проте є ряд проблем, які потребують вирішення.

Швейна промисловість є однією з найважливіших галузей економіки, що забезпечує населення швейними виробами у відповідності до загальних особливостей попиту та окремих вподобань споживачів. Пріоритетність розвитку даної галузі для будь-якої країни визначається її вагомим внеском у забезпечення товарами народного споживання, високим рівнем створюваної доданої вартості (до 50 %), порівняно невеликими витратами на організацію робочих місць (в десятки разів менші ніж у металургійній, хімічній промисловості) та незначним впливом на екологічний стан навколишнього середовища.

Вітчизняна швейна промисловість, що здавна славилася своїми швейними традиціями та високою якістю виробництва, впродовж останніх двадцяти років перебуває у стані занепаду. Недостатній розвиток модної індустрії в Україні (зокрема, через відсутність злагодженої роботи швейних підприємств та дизайнерських груп), гостра потреба в фінансових ресурсах (проблеми з кредитуванням та залученням інвестицій), обмежені можливості щодо модернізації виробничих потужностей, впровадження нових, високопродуктивних, енергозберігаючих технологій (висока вартість зарубіжного обладнання й відсутність його аналогів в Україні), брак вітчизняної сировини (тканини, фурнітури) належної якості та асортименту, нерозвинута система збуту швейної продукції, конкуренція з боку імпортерів та інші чинники, призвели до того, що потужності більшості підприємств галузі зараз на 90 % завантажені виготовленням виробів із давальницької сировини. Це не лише стримує розвиток власного виробництва, але й робить їх повністю залежними від зарубіжних партнерів і кон’юнктури світових ринків. Вплив останніх на швейні підприємства виявився особливо відчутним в умовах світової фінансово-економічної кризи. Проблемою є переповнення внутрішнього ринку імпортними товарами із заниженою митною вартістю, товарами групи «секонд-хенд»; поділ великих підприємств галузі на дрібні, які переходять на спрощену систему оподаткування, або на «тіньове» виробництво.

Задля ефективнішого розвитку швейної промисловості необхідно забезпечити стабільність господарського, податкового та митного законодавства, що сприятиме залученню інвестицій; здійснення жорсткішого контролю під час ввезення швейних виробів для запобігання контрабанді; впровадження технічних бар’єрів на шляху ввезення «секонд-хенду», зокрема санітарно-гігієнічних висновків; спрямування діяльності підприємств на підвищення якості продукції та розширення асортименту відповідно до вимог ринку; зменшення частки виробництва за давальницькою схемою за рахунок випуску продукції відповідної якості на внутрішній ринок, а також сприяння сертифікації підприємств швейної промисловості за міжнародними стандартами.

Отже, українська легка промисловість з історичних позицій займала провідне місце у виробництві промислових товарів народного господарства, тому слід поступово повертати свої позиції на внутрішньому ринку. Задля цього необхідно виготовляти конкурентоспроможні вироби, які задовільняють потреба населення. В даному курсовому проекті спробуємо вирішити низку проблем та довести на прикладі жакету жіночого, що український одяг може бути популярним та конкурентоспроможним не лише на внутрішньому ринку, але і далеко за його межами.

Закрыть

Разработка рациональной технологической последовательности изготовления жакета женского на основе углубленного анализа методов обработки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.