Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ТРАДИЦІЇ ІКОНОПИСАННЯ 6

1.1. Від античного живопису до іконопису 6

1.2. Візантійський іконографічний канон 10

РОЗДІЛ II. ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ МИСТЕЦТВА ІКОНОПИСУ В УКРАЇНІ 17

2.1. Київ – центр ікономалярства у Східній Європі 17

2.2. Київська школа іконопису 24

2.3. Особливості іконопису ХІV-ХVІ ст. 35

2.4. Іконопис доби бароко. Видатні іконописці 38

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Починаючи з розписів давньоримських катакомб, християнське образотворче мистецтво, успадкувавши здобутки античності, було пронизане релігійністю та символізмом.

Іконопис - це не просто стиль живопису, творчий напрямок чи спосіб заробітку - це, насамперед, вид служіння Церкви Христової. Це шлях, що дається не всім і не усім під силу його винести. Це таємниця, що не відкривається повною мірою мирянину чи відокремленному генію живопису: цьому потрібно посвятити себе цілковито. Це школа копіткої праці, суворого посту і внутрішнього молитовного ділання. Це мова ліній, фарб, символів православного богослов'я, де немає нічого випадкового і надуманого. Це щире виконання Святого Письма і Передання. Це втілення невидимого Первообразу, де вся Правда, Божою милістю, відкрита, як абетка, як натхнення для молитви і благочестя, очам тих, хто молиться.

Ікона самою своєю живою присутністю і своєю формою, змістом та стилем свідчить про перевтілення людського життя, коли до нього торкається Божа милість. Лінії перспективи в іконі зводяться докупи аж за гладачем. І тим самим, разом із стилізовано зображеними персонами, він стає ніби “співучасником подій”, представлених в іконі, змінюється і відновлюється у світі святої любові, маючи можливість усвідомити роль усього створеного з погляду вічності.

Культ ікон офіційно був прийнятий на сьомому вселенському соборі 787р. у м.Нікеї. Ікона – (грецьке Уіко V – зображення, образ) – у християнстві (православ’я, католицизм) – живописне, мозаїчне або рельєфне зображення “святих”, якому надають священного характеру. За християнською легендою першим іконописцем вважається євангеліст Лука. Ще при житті Діви Марії, матері Христа, Лука відобразив її образ. Побачивши своє зображення, богоматір промовила: “Нехай буде з ним благодать Сина мого і моя ”.З того часу слова згадувалися завжди, коли люди приходили поклонитися образу Богоматері.

У 988 р., з прийняттям християнства, візантійський іконописний стиль проникає в Київську державу, де з самого початку спостерігається змагання художніх тенденцій.

Принципово важливим для формування руського церковного живопису було те, що мистецтво іконопису було запозичене із Візантії уже в розвиненому і довершеному вигляді, коли після двох періодів іконоборства закріпилась художня система та богословне розуміння священного обряду.

З часом знахідок давньоруських ікон стає все менше. На сьогодні творів XI –XIII ст.. відомо понад тридцять. Про них написано ряд ґрунтовних досліджень. Серед найцікавіших - роботи В.М.Лазарєва, М.В.Алпанова, О.М.Свірина, О.І.Анисимова, М.В.Перцева, Ю.А.Олсуф‘єва, Ю.М.Дмитрієва та інших.

Щоб дослідити дану проблематику, велику увагу було приділено таким працям: К.Е.Гломозда «Крещение Руси», Н.В.Лазарев «Византийская живопись», Д.Степовик «Історія української ікони X-XX століття», О.Кульчинський «Український персоналізм», В.Лихачова «Искусство Византии IV- XV в.», С.Гординський «Українська ікона XII-XVIII століть», О.Повстенко «Історія українського мистецтва», Ю.Бережанський «Ікони Київської Русі», В.Бичков «Византийская естетика» та інші наукові доробки.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні впливу візантійських іконографічних канонів та особливостей становлення традицій мистецтва іконопису в Україні.

Для досягнення поставленої мети варто вирішити ряд наступних завдань:

проаналізувати світоглядні засади розвитку іконопису Візантії, розкривши вплив традицій іконописання на розвиток станкового мистецтва у Київській Русі;

з’ясувати філософсько-світоглядну модель формування візантійського іконопису;

визначити художні тенденції київської школи іконопису;

розглянути особливості іконопису ХІV-ХVІ ст. та доби бароко.

Об’єктом дослідження є мистецькі пам’ятки (ікони) України.

Предметом дослідження є процес становлення іконопису починаючи від часів Київської Русі до доби бароко.

У роботі використовувалися наступні методи дослідження: історичний метод; метод порівняльного аналізу; метод типологічного та стилістичного аналізу пам’яток мистецтва; метод функціонального та системного аналізу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Украинская иконопись - вехи становления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.