ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕМОВЛЯЧОМУ ВОЗРАСТЕ

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Особливості нервово-психічного розвитку у немовлячому віці 6

1.1. Фізіологія розвитку нервової системи. 6

1.2. Психофізіологія розвитку психічних процесів. 10

1.3. Особливості розвитку психічних процесів у немовлячому віці 31

Розділ 2. Психологічний аналіз розвитку психічних процесів у немовлят. 38

2.1. Завдання та методика дослідження. 38

2.2. Вивчити особливості розвитку психічних процесів у немовлят. 43

Висновок. 45

Використана література. 52

Вступ

Існує чимало психічних процесів, з якими кожного дня стикається будь-яка людина.

Психічні процеси – це процеси, що відбуваються в голові людини і відображаються в динамічно змінних явищах: відчуттях, сприйнятті, уяві, пам’яті, мисленні, мові та інших.

Психічні процеси виступають як важливі компоненти будь-якої людської діяльності. Для того, щоб задовольнити свої потреби, спілкуватися, гратися, вчитися і трудитися, людина повинна сприймати світ, звертати увагу на ті чи інші моменти чи компоненти діяльності, уявляти те, що їй потрібно зробити, запам’ятати, обдумати, висловити судження. Тому без участі психічних процесів людська діяльність неможлива, вони виступають як її невід’ємні внутрішні моменти.

Проте виявляється, що психічні процеси не просто беруть участь в діяльності, але й в ній розвиваються і самі представляють собою окремі види діяльності.

«Внутрішні психічні процеси у людини виявляють ту ж будову, що й зовнішні дії, тобто є всі мотиви говорити не тільки про зовнішні, але й про внутрішні дії».

Було експериментально доведено, що внутрішні, тобто психічні процеси, що називаються вищими психічними функціями по походженню і структурі є діяльностями. Розроблені і доведені на практиці теорії стверджують, що психічні процеси можна формувати через організовану по особливим правилам зовнішню діяльність (теорія поетапного формування розумових дій). Зовнішня діяльність в результаті її спеціальних перетворень направлених на скорочення і автоматизацію окремих ланок, їх перетворень в навики, поступово переходить у внутрішню, власне психічну (інтеріоризація). Такими інтеріоризованими психічними процесами є вишукані і опосередковані мовою пізнавальні процеси: сприйняття, увага, уява, пам'ять і мислення.

Спілкування також має велике значення в формуванні людської психіки, ї розвитку та становлення розумної, культурної поведінки. Через спілкування з психологічно розвинутими людьми, завдяки широким можливостям до на учіння, людина набуває всі свої вищі пізнавальні здібності і якості. Через активне спілкування з розвинутими особистостями вона також перетворюється в особистість.

Особливо велике значення для психічного розвитку дитини має її спілкування із дорослими на ранніх етапах онтогенезу. В цей час всі свої людські, психічні і поведінкові якості вона набуває, майже виключно через спілкування, так як до початку навчання в школі, а ще більш визначено – до настання підліткового віку, вона позбавлена здатності до самонаучіння і самовиховання.

Психічний розвиток дитини починається із спілкування. Це перший вид соціальної активності, який виникає в онтогенезі і, дякуючи якому, немовля отримує необхідну для його індивідуального розвитку інформацію. Що стосується предметної діяльності, яка також виступає як умова і засіб технічного розвитку, то вона з’являється пізніше – на другому, третьому році життя.

В спілкуванні спочатку через пряме повторювання (вікарне научіння), а потім через словесні інструкції (вербальне научіння) набувається основний життєвий досвід дитини. Люди, з якими вона спілкується, є для дитини носіями цього досвіду, і ніяким іншим шляхом, крім спілкування з ними, цей досвід не може бути набутим. Інтенсивність спілкування, різноманітність його змісту, цілей і засобів є важливими факторами, що визначають розвиток дітей та їхніх психічних процесів [7].

Об’єкт дослідження: загальні закономірності розвитку психічних процесів у немовлячому віці.

Предмет дослідження: розвиток психічних процесів у немовлят.

Мета: проаналізувати основи розвитку психічних процесів у немовлячому віці.

Завдання:

– проаналізувати теоретичні основи розвитку нервової системи у немовлячому віці;

– вивчити особливості розвитку психічних процесів у немовлячому віці;

– виконати аналіз методологічних та загальнотеоретичних основ розвитку психічних процесів у немовлячому віці.

Обсяг і структура роботи обумовлені метою і завданнями дослідження, а також логікою розташування в ній матеріалу. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕМОВЛЯЧОМУ ВОЗРАСТЕ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.