Групповая психокоррекция личностного развития детей младшего школьного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРОБЛЕМАМИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ.. 5

1.1. Загальна характеристика корекційної роботи психолога з молодшими школярами  5

1.2. Психологічна допомога дітям з гіперактивним синдромом. 9

1.3. Психокорекція дітей з порушеннями в розвитку емоційно-вольової сфери  14

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ КОРЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБИСТІСНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ТА ПРОБЛЕМАМИ З ПОВЕДІНКОЮ... 21

2.1. Групова психологічна корекція. 21

2.2. Складання корекційної програми для молодших школярів, які відчувають ускладнення в міжособистісних стосунках. 25

2.3. Складання корекційної програми для молодших школярів, які мають труднощі в навчанні 35

ВИСНОВКИ.. 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 47

ВСТУП

В нашому повсякденному житті досить часто доводиться зустрічатися з проблемами і питаннями, труднощами внутрішнього світу, що відносяться до компетенції психологів. Психологія як наука про душу, про внутрішній світ людини саме та її частина, що називається практичною психологією, покликана допомогти людині у вирішенні життєво важливих для неї проблем. Людина влаштована так що їй властиво прагнути до внутрішньої рівноваги, гармонії, фізичного і психічного здоров’я. Але при реалізації на практиці цього прагнення доросла людина, а особливо дитина, часто виявляється в складних ситуаціях, віч-на-віч із проблемами, самостійно справитись з якими не може.

Нажаль, у нашому суспільстві поки що недостатня психологічна культура, оволодіння якою дозволяє краще розібратися у своїх проблемах і відносинах з іншими людьми. Саме вона включає турботу про своє психічне здоров'я, вміння виходити із психологічних криз самому і допомагати іншим людям. Дефіцит психологічної культури відбивається і на гармонійному формуванні особистості дитини, коли батьки або вчителі не знають чому дитина веде себе не так як інші діти, яку допомогу вона потребує і т.д.

Звичайно, дитина не усвідомлює причин своєї поганої поведінки, неуважності, впертості, агресії і т. д., а тому не прагне виправитись. Дорослі, помічають подібні "вади", але часто не мають відповідної психологічної освіти, тому вдаються до грубих та невірних спроб "допомогти" такій дитині. Складається ситуація, коли потрібно звернутися до компетентної людини – психолога або психотерапевта. Саме вони допоможуть розібратися в істинних мотивах вчинків і надати кваліфіковану психологічну допомогу.

Психологічна допомога – поняття досить широке, але в даному аспекті – це допомога пов'язана нормалізацією поведінки, вчинків людини в соціальному оточенні. Однією з форм допомоги є психокорекція. Вона призначена як для дорослих так і дітей, що мають проблеми, тобто людей з дезадаптованою поведінкою і невротичним реагуванням що формується.

Одне зі значень терміну «корекція» у перекладі з латинської — це виправлення, часткове виправлення або зміни. Під психологічною корекцією розуміють таку форму психологічної діяльності, що передбачає виправлення особливостей психічного розвитку таких особливостей, що не відповідають гіпотетично «оптимальній» моделі розвитку, визначеній нормі на певному рівні онтогенезу або викликають суб'єктивне незадоволення власним життям і власною поведінкою.

Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об‘єктом дослідження курсової роботи є психологічна корекція.

Предметом дослідження – зміст і методика групової психокорекції особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Метою курсової роботи є розробка групових психокорекційних програм для дітей молодшого шкільного віку з проблемами особистісного розвитку та поведінки.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- висвітлити теоретичні аспекти дослідження психокорекції дітей молодшого шкільного віку;

- розробити програми групової психокорекції особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Групповая психокоррекция личностного развития детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.