Особенности сформированности лингвистических способностей у детей дошкольного возраста с ОНР

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Стан дослідження проблеми розвитку лінгвістичних здібностей дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі 5

2. Особливості мовленнєвого та психофізичного розвитку дітей дошкільного віку із ЗНМ 11

3. Аналіз ефективності здійснення діагностики та формування лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ в закладах освіти для дітей з тяжкими розладами мовлення 20

Висновки 30

Список використаної літератури 33

Вступ

Актуальність дослідження. Сьогодні збільшується кількість дітей, які мають від народження або набувають в період раннього дитинства мовленнєві порушення. Ця проблема широко розглядається, як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – сучасна проблема системи дошкільної освіти.

У дітей, які страждають на загальне недорозвинення мовлення порушуються всі аспекти мовленнєвої системи, як з лексичної, граматичної, так і з фонетичної сторони. Тому, перед фахівцями постає завдання досліджувати ефективні шляхи та методи для формування лінгвістичних здібностей у дітей означеної категорії.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшення кількості дітей дошкільного віку із порушеннями усного мовлення, що зумовлює труднощі в оволодінні Програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та особистості дитини в цілому. У зв’язку з цим, значущості набуває навчання і виховання дошкільників з порушеннями мовлення та безпосередньо логопедична робота з дітьми із порушеннями мовлення дошкільного віку, особливо загальним недорозвитком мовлення.

Проблема формування лінгвістичних здібностей як засіб виховання дітей дошкільного віку із ЗНМ займає одне з основних напрямів в сучасній логопедії. Тому особливо важливим є своєчасне виявлення й усунення порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ.

Різні аспекти методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку розробляли вітчизняні науковці: Ушакова О.С., Трофименко Л.І., Тищенко В.В., Тарасун В.В., Синьов В.М., Савінова Н.В., Літвінова О.В. тощо. Своєрідність розвитку словникового запасу, граматичної будови, зв’язного мовлення та його фонетико-фонематичної сторони при ЗНМ описана в дослідженнях Власенко Н.Т., Бойкова С.В., Арендарук А.О., АндрусишинаЛ.Є., Глухов В.П., Дарда С.М., Жукова Н.С., Ковальчук В.А., Попова О.М. та ін.

Однак проблема формування лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку з ЗНМ, підвищення їх мовленнєвої активності досі залишається актуальною. Саме це зумовило вибір нами теми дослідження: «Особливості сформованості лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості логопедичної роботи по формуванню лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну, науково-методичну та логопедичну літературу з проблеми дослідження;

- охарактеризувати особливості мовленнєвого та психофізичного розвитку дітей дошкільного віку із ЗНМ;

- проаналізувати існуючу практику здійснення діагностики стану сформованості та розвитку лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ в освітніх закладах для дітей з ТРМ.

Об'єктом дослідження є комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Предметом дослідження – особливості сформованості лінгвістичних здібностей у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Методи дослідження: системний та порівняльний аналіз психологічної, педагогічної та логопедичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Особенности сформированности лингвистических способностей у детей дошкольного возраста с ОНР

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.