Особенности психического развития ребенка после развода родителей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ДІТЬМИ СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 5

1.1. Сім’я, як середовище розвитку дитини 5

1.2. Розлучення сім’ї і його психологічні наслідки 9

1.3. Особливості взаємовідносин «батьки - дитина» в ситуації розлучення у сім’ї 12

1.4. Психологічні особливості розвитку дитини після розлучення батьків 18

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 22

2.1. Опис процедури та методів дослідження 22

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 27

2.3. Особливості психологічного супроводу дітей з розлучених сімей 33

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розлучення сім’ї є гострою проблемою сучасного суспільства. В даний час спостерігається стрімке зростання кількості розлучень. За даними статистики, за останні роки різко збільшилося число дітей, які виховуються в неповних сім’ях, де, в переважній більшості, вихователем є мати. Життя і умови виховання дитини без батька мають явну специфіку й істотно відрізняються від життя дитини в повній сім’ї. Навіть якщо матір намагається заповнити відсутність батька і робить все можливе, щоб поєднати в собі обох батьків, вона в принципі не може реалізувати одночасно обидві батьківські позиції - материнську і батьківську.

Ряд дослідників відзначає, що ці дуже специфічні умови життя дитини будуть відображатися на особливостях її психічного розвитку, її емоційному самопочутті, самооцінці, ставленні до оточуючих людей. Дослідження свідчать про психотравмуючу роль розлучення на особистість дитини. Факт розлучення викликає такі важкі наслідки, як неврози, депресивні стани і різні порушення у поведінці.

Негативний вплив розлучень на морально-психологічний розвиток дітей, безсумнівний. В результаті чого дитина отримує одностороннє виховання і у неї можуть скластися спотворені уявлення про шлюб та сім’ю. Розлучення створює травмуючі ситуації, які здатні викликати нервово-психологічні розлади, як у батьків, так і у дитини.

Розрив родинних зв’язків негативно позначається на соціалізації підростаючих поколінь, тобто процесу засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють дитині функціонувати в якості повноправного члена суспільства.

Дослідження, що відображають характер впливу стосунків у сім’ї на психічний розвиток дитини, висвітлено у таких авторів, як Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.І. Захаров, B.C. Мухіна; а також роботи, присвячені вивченню особистісних особливостей дітей з неповних сімей, Л.І. Захарова, І.С. Кона, А.С. Спиваковской, І.О. Смирнової, B.C. Собкіна, І. Лангмейер, З. Матейчек та інших.

Об’єктом дослідження є діти, які мають психологічні переживання в процесі розлучення батьків.

Предмет дослідження – процес психічного розвитку дитини після розлучення батьків.

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особливості психічного розвитку дитини у ситуації розлучення батьків.

Основними завданнями з проблеми дослідження є:

- розкрити сутність сім’ї, як середовище розвитку дитини;

- окреслити психологічні наслідки розлучення сім’ї;

- виявити особливості взаємовідносин «батьки - дитина» в ситуації розлучення у сім’ї;

- описати психологічні особливості розвитку дитини після розлучення батьків;

- провести емпіричне дослідження психічного розвитку дитини після розлучення батьків та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Основними методами при написанні роботи є дослідження психологічної та методичної літератури з даної тематики, результати опитування та анкетування дітей, аналіз загальних методик вирішення даної проблеми, методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности психического развития ребенка после развода родителей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.