Особенности темперамента детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні підходи до вивчення темпераменту в психології 5

1.1 Поняття темпераменту у вітчизняній і зарубіжній науці 5

1.2 Фізіологічні основи темпераменту 7

1.3 Особливості розвитку темпераменту у дітей дошкільного віку 16

РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження 29

2.1 Методика проведення експерименту 29

2.2 Аналіз результатів, математична обробка отриманих результатів 32

2.3 Методичні рекомендації щодо навчання і виховання дітей дошкільного віку з різними типами темпераменту 34

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 45

Вступ

Актуальність теми. Дитинство представляє собою особливий період, сутністю якого є процес – дорослішання дитини, входження його в соціальний світ дорослих, що передбачає придбання властивостей і якостей, зрілої особистості. Дошкільний вік характеризується максимальною рольової ідентифікацією дитини з дорослими і однолітками, прагненням відповідати зразкам адекватної поведінки, щоб бути прийнятим у суспільстві і відчувати себе достатньо компетентним і впевненим у спілкуванні.

Питання про розвиток особистості дитини в дитячому садочку, про формування його особистісних якостей і психічних процесів, а також про те, наскільки комфортно почуває він себе в групі дитячого саду, дуже важливі і актуальні, оскільки група дитячого саду – це перша ланка в системі суспільного виховання та освіти дітей. Тут дитина проводить 8-12 годин на день, тобто третину свого дитинства. Не тільки від батьків, але і від дитячого саду залежить те, наскільки дитина опиниться психологічно підготовленою до школи. Тому вивчення внутрішньогрупових взаємин, спілкування, спільної діяльності, впливу дошкільної групи на формування особистості дітей, становлення стосунків у дитячому колективі , важливі та актуальні проблеми.

У структурі морального розвитку особистості важливе значення відіграє темперамент.
Теоретичні основи формування темпераменту засновані на ідеях М.Й.Боришевського, Л.П.Виговської, Д.Б.Ельконіна, О.В.Запорожця, Г.С.Костюка, С.Д.Максименко, Л.Б.Мерфі, Ф.Олпорта, В.А.Сухомлинського, І.М.Юсупова, та інших.
Онтогенетичний аспект розвитку темпераменту у дітей в роботах відомих вітчизняних психологів та педагогів Б.Г.Ананьєва, Г.М.Андреєвої, Т.В.Василишиної, Т.П.Гаврилової, Я.А.Коменського та інших.

У багатьох роботах показано, що дошкільний вік не тільки є сензитивним для емоційного розвитку особистості дитини, але є дуже важливим етапом у соціальному розвитку дитини, у розвитку всіх психічних процесів, моральному розвитку. Накопляючи досвід спілкування, дитина до шести років вже чітко осмислює себе та іншого як суб’єктів переживання та спілкування, вміння діяти осмислено на користь інших людей. Формування мотивацій впливає на виникнення таких пізнавальних явищ як узагальнення, передбачення, що в свою чергу сприяє розвитку у дітей емоційного відгуку(А.В.Запорожець, Я.З.Неверович).

Вивчення проблеми формування темпераменту дає можливість проникнути в її психологічну природу, глибше зрозуміти її функцію в поведінці, її роль в моральному розвитку дитини, а, як наслідок, в формуванні її особистості. Знання особливостей розвитку емоційної сфери дітей, механізмів становлення моральних мотивів буде сприяти науково обґрунтованому процесу виховання молодого покоління. Саме це й зумовило вибір теми нашого дослідження «Особливості темпераменту дітей дошкільного віку ».

Об’єкт дослідження – темперамент .

Предмет дослідження – особливості темпераменту дітей дошкільного віку.

Мета роботи – дослідити темперамент дітей дошкільного віку.

Для досягнення мети поставленні такі завдання:

1. Охарактеризувати поняття темпераменту.

2. Дати психологічну характеристику типам темпераменту.

3. Охарактеризувати розвиток темпераменту.

Методи дослідження: бесіди, анкетування, заняття, індивідуальна робота, спостереження.

Структура курсової роботи : вступ, два розділи ,висновки, список використаної літератури.

Закрыть

Особенности темперамента детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.