Физическая и логическая организация системной памяти

Зміст

Вступ
1. Архітектура пам’яті ПК.
1.1. Історія розвитку запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ.
1.2. Види запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ ІV покоління.
1.3. Архітектура оперативної пам’яті ПК
2. Будова та принцип дії інтегральних схем пам’яті.
2.1. Принцип роботи статичної пам’яті.
2.2. Принцип роботи динамічної пам’яті.
2.3. Архітектура мікросхем пам’яті і принципи їх роботи.
3. Використання запам’ятовуючих пристроїв різних типів.
3.1. Типи пам’яті, які випускаються.
3.2. Модулі пам’яті.
3.3. Обслуговування пам’яті.
Література

Основні часові характеристики SDRAM

Час доступу (TRAS) – час, що проходить з моменту звертання до пам'яті до моменту появи даних на системній шині. Цей час практично для всіх пристроїв пам'яті на основі DRAM однаковий і лежить в межах ~50 нс, тому що їхня внутрішня архітектура в основному однакова.

Час циклу (tRC) більш показовий параметр. Він показує, наскільки швидко можуть бути здійснені два послідовних доступи в чипі. Перший цикл зчитування приблизно однаковий у всіх сучасних типів пам'яті на основі DRAM і ~50 нс. Але реальні розходження з'являються тільки тоді, коли відбувається другий, третій, четвертий і т.д. цикли зчитування. Так, для EDO при звертанні до одного і того ж рядку цей час буде ~20 нс, а для SDRAM ~10 нс, що в 2 рази швидше (цикли 5-2-2-2 і 5-1-1-1 відповідно) [4].

Рис. 8. Основні часові характеристики DRAM

Основи функціонування SDRAM

В основі роботи SDRAM лежить робота внутрішнього ядра – запам'ятовуючої матриці динамічної оперативної пам'яті (DRAM). Матрицю DRAM можна представити як таблицю запам'ятовуючих комірок. Ці комірки складені з конденсаторів. Комірки можуть містити один чи більше «біт» даних, в залежності від конфігурації чипа. Таблиця адресується через декодери рядків і декодери стовпців, що у свою чергу керуються сигналами RAS і CAS. Щоб мінімізувати кількість розрядів адресної шини при звертанні до запам'ятовуючої комірки, використовується її мультиплексування. Наприклад, якщо шина адреси містить 11 розрядів, будуть матися 11 рядів (рядків) і 11 адрес (стовпців). Спеціальні ключі доступу з'єднані з кожним стовпцем, і через них забезпечується читання комірки інформації. Тому що комірками збереження інформації є конденсатори, що розряджаються при кожній операції читання, то ключі доступу повинні відновити загублений заряд комірки перед кінцем циклу доступу. Конденсатори комірок збереження навіть без звертання до них втрачають у плині визначеного періоду заряд, тому вони вимагають періодичного циклу регенерації, інакше дані будуть загублені. Спеціальний пристрій регенерації визначає час між циклами регенерації, а лічильник регенерації гарантує, що повна матриця (усі рядки) буде обновлена. Це означає, що деякі цикли звертання до пам'яті перериваються для циклів регенерації і має місце деяке гальмування роботи пам'яті.

Типовий доступ до пам'яті, наприклад при читанні/записі, відбувається в такий спосіб.

Мікросхеми SDRAM є пристроями з програмованими параметрами, зі своїм набором команд і внутрішньою організацією чергування банків, тому активізація пам'яті виідбувається шляхом програмування регістра режимів роботи DIMM (рис. 9).

Структура регістра керування містить 4 поля.

Рис. 9. Структура регістра керування SDRAM.

Перше поле (BL) встановлює довжину пакетного циклу,у відповідності з якою працює внутрішній лічильник адреси.

Довжина пакетного циклу читання/запису (burst length) може програмуватися на передачу 1, 2, 4, 8 елементів даних чи «повної сторінки» (full page). У свою чергу, повна сторінка визначається внутрішньою організацією DIMM (видом матриці запам'ятовуючих комірок) і звичайно дорівнює 256. При цьому цикл передачі повної сторінки може бути перерваний спеціальною командою без втрати даних.

Друге поле – поле пакетного режиму (BT) установлює порядок лічби адрес всередині пакетного циклу – послідовний чи перемежований (interleave). Їм визначається специфічний порядок зчитування адрес, використовуваний для деяких режимів роботи процесора. Наприклад, при довжині пакетного циклу, рівній 8, в зазначеному режимі порядок читання слів буде наступним: 2, 3, 0, 1, 6, 7, 4, 5.

Третє поле (CAS latency) визначає затримку даних у тактах частоти відносно моменту подачі команди читання/запису. CAS-латентність може бути запрограмована рівною 2 чи 3 в залежності від характеристик SDRAM і відповідає мінімальному часу в тактах, що потрібний внутрішній структурі SDRAM для видачі стійкого першого слова даних на шину. Наступні слова, кількість яких відповідає довжині пакета, з'являються в кожному наступному такті.

Четверте поле (Operation Mode) визначає вид операції з пам'яттю: 1) нормальну (пакетне читання/пакетний запис); 2) спеціальну (пакетне читання/одиночний (single) запис).

Регістр режимів програмується на початку роботи, перед першим звертанням (подачею будь-якої активної команди) до SDRAM, і потім перепрограмується в міру необхідності, для зміни відповідних полів. Запис у регістр здійснюється при подачі низьких рівнів RAS, CAS і WE по позитивному фронті тактового сигналу. Дані, записувані в регістр, визначаються в цей момент станом шини адреси (див. рис. 9). Після такту запису в регістр режимів обов'язково повинний включатися порожній такт (NOP) (див. рис. 11).

Рис. 10. Часові діаграми циклу читання SDRAM (2-2-2)

Після зазначених 2-х тактів ініціалізації регістра керування починається, власне, цикл звертання до пам'яті. Активізація відповідного банку SDRAM відбувається під час подачі команди ACT (Bank activate/row address entry) (див. рис. 10), тобто введення адреси рядка. Далі цей сигнал RAS переводиться в низький активний рівень і відбувається подача позитивного фронту тактового сигналу (до цього часу на шині адреси уже встановлена адреса рядка). Ключ доступу рядка відкривається, при цьому відбувається звертання до визначеного рядка матриці, а адреса рядка фіксується в спеціальному адресному буфері рядка.

Рис. 11. Порівняльні характеристики SDRAM у циклі читання при CL=2 і CL=3

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Бесплатная работа

Закрыть

Физическая и логическая организация системной памяти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.