Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности ребенка

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 5

1.2. Стилі сімейного виховання та їх роль у формуванні особистості дошкільника 12

1.3. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини на відхилення в її особистісному і психічному розвитку 21

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 24

2.1 Виявлення залежності формування особистості від стилів сімейного виховання 24

2.2. Форми роботи з батьками, які сприятимуть вихованню дітей у сім’ї 32

2.3 Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Роль сім'ї в суспільстві незрівнянна за своєю силою в порівнянні з іншими соціальними інститутами, оскільки саме в сім'ї формується і розвивається особистість людини, відбувається оволодіння нею соціальними ролями, необхідними для адаптації в суспільстві. Сім'я виступає як перший виховний інститут, зв'язок з яким людина відчуває протягом всього свого життя.

Саме в родині закладаються основи моральності людини, формуються норми поведінки, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості особистості. Сім'я сприяє не тільки формуванню особистості, але і самоствердженню людини, стимулює її соціальну, творчу активність, розкриває індивідуальність.

Істотний інтерес у фахівців набуває характер сімейного виховання. Тут мова йде про те, скільки сил, часу і уваги приділяється батьками дитині; якою мірою їх ставлення націлене на задоволення значущих для дитини потреб.

Аспект сімейних взаємин, що викликає найбільший інтерес педагогів, психологів, - це характер дії батьків, що має соєю метою «наставити дітей на шлях істинний» або змінити їх поведінку. Деякі батьки втручаються рідко: при вихованні вони свідомо дотримуються політики невтручання - дозволяють дитині вести себе як вона хоче або просто не звертають на неї уваги, не помічаючи її поведінку. Інші ж батьки втручаються часто, або заохочуючи (за поведінку, відповідну соціальним нормам), або караючи (за неприйнятне поводження). Іноді батьки не навмисно заохочують за неприйнятну поведінку і карають за прийняту поведінку в суспільстві. Одні батьки часто жорстоко вимагають від дитини виконання всіх доручень, карають за найменшу провину. Інші ж навпаки, закривають очі і надають дитині більшу свободу. Все це і визначає стилі сімейного виховання.

На даний момент ця проблема досить актуальна, оскільки різні стилі батьківського виховання по-різному впливають на формування та розвиток особистості дитини.

Дана проблема найбільш широко відображена в роботах Л.С. Алексєєвої, Л.І. Божовича, М.А. Галагузова, Т.А. Куликової, С.В Ковальова, В.І. Титаренко, В.В. Ткачової та багатьох інших.

Об'єкт дослідження: стилі сімейного виховання

Предмет дослідження: вплив стилів батьківського виховання на формування особистості дитини дошкільного віку.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні і експериментальному дослідженні впливу стилів сімейного виховання на розвиток особистості дитини.

Завдання:

- Проаналізувати психолого - педагогічну літературу з проблеми.

- Розкрити функції сім'ї і завдання сімейного виховання.

- Вивчити стилі сімейного виховання та їх вплив на розвиток особистості дитини.

- Визначити методи дослідження та підібрати методики.

- Дослідження стилів сімейного виховання.

Методи дослідження: теоретичні - аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми; емпіричні (тестування, анкетування).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности ребенка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.