Психологический анализ девиантного поведения подростков

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1.Теоретичні аспекти проблеми девіантної поведінки. 6

1.1. Психологічна характеристика розвитку особистості в підлітковому віці 6

1.2. Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків. 9

1.3. Агресивність як один з проявів девіантної поведінки підлітків. 19

Розділ 2. Експериментальне дослідження особистісної обумовленості агресивно-насильницької поведінки. 30

2.1. Організація, процедура та методи дослідження. 30

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження агресивності підлітків за методикою “Басса-Дарки”. 32

2.3 Результати дослідження акцентуацій характеру за Шмішеком і самооцінки за Дембо-Рубінштейн. 34

Висновки. 39

Література. 41

Вступ

В останній час в зв’язку з соціально-економічною кризою нашого суспільства інтерес до проблеми відхиленої поведінки значно зріс, що зумовлює необхідність більш детальніше досліджувати причини, форми, динаміку девіантної поведінки і пошуку більш ефективних засобів соціального контролю, оскільки девіантна поведінка завжди пов’язана з якою-небудь невідповідністю людських вчинків, дій, видів діяльності, розповсюдженим в суспільстві або групах, норм, правил поведінки, ідеям, стереотипам, очікуванням, установкам, цінностям.

Труднощі та протиріччя, які торкнулися всіх сфер діяльності нашої держави і всіх верств населення, в першу чергу, позначились на найменш захищеній категорії - дітях. Крім традиційних причин – асоціальної поведінки батьків, алкоголізму, наркоманії, додалися причини, пов’язані із складними соціально-економічними перетворюваннями – це інфляція, безробіття, економічна нестабільність, низький життєвий рівень, що спричиняє виникненню девіантної поведінки, зокрема в дітей підліткового віку.

Тривожним симптомом є ріст числа неповнолітніх з девіантною поведінкою, яка проявляється в асоціальних діях ( алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку, хуліганство, вандалізм та ін.). Підвищилась демонстративна і “ вульгарна “ по відношенню до дорослих, поведінка. В крайніх формах стали проявлятися жорстокість і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді. З’являються все нові види відхиленої поведінки : підлітки беруть участь в рекеті, співпрацюють з мафією, займаються проституцією і сутенерством.[49].

Девіантна поведінка є результатом взаємодії умов формування її особистості в сім’ї, школі, неформального спілкування з дорослими і однолітками та психічних рис, що знижують адаптивні можливості індивіда.

Головним мікросоціальним чинником дитини є сім’я. Сім’я виступає у ролі соціального інституту, що здійснює первинну соціалізацію особистості, в процесі якої відбувається засвоєння нею цінностей, установок і норм поведінки в соціумі. Розвиток і набуття різноманітних соціальних орієнтацій, установок, емоційної культури людини знаходяться у прямій залежності від характеру внутрішньо сімейного спілкування, від прояву у процесі спілкування установок, перш за все дорослих членів сім’ї, від морально-психологічної атмосфери в родині.[37].

Основними чинниками сімейного виховання, що сприяють формуванню девіантної поведінки дітей, є виховання в аморальній та конфліктній атмосфері, недостатній і некоректний педагогічний вплив, емоційна відчуженність дитини та жорстке ставлення до неї.

У школі схильність до девіантної поведінки закріплюють відсутність індивідуального підходу до особливо вразливих, педагогічно слабких і занедбаних дітей і навішування ярлика “важковиховуваних” , “двійочників”, і “недисциплінованих”. В результаті дитина, яка нездатна протистояти тиску оточуючих, втрачає впевненість у собі, бажання вчитися, проявляє агресію до дорослих (батьків, вчителів), починає шукати референтну групу поза школою.

Соціальна ізоляція в школі та погіршення сімейної атмосфери позбавляє підлітка того, що так необхідне у його віці – підтримки соціального середовища, а отже, породжують у підлітка високу готовність до контакту з асоціальними групами, “кримінального визначення” самого себе.

У неформальній групі підліток прагне до того, що йому не вдалося знайти в сім’ї та школі – емоційного комфорту, поваги від оточуючих, почуття захищеності. Якщо ця група має асоціальні цінності, вона посилює прояви девіантної поведінки підлітків, які до неї входять – агресію, знімає комплекс провини, послаблює тривогу і страх покарання. До того ж група стає осередком обміну асоціальним досвідом.

Мета нашої дипломної роботи: теоретичне і експериментальне вивчення проблеми девіантної поведінки підлітків.

У відповідності з висунутою метою було визначено такі завдання:

1. Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження, реферування літератури та формування робочої гіпотези.

2. Розробка програми та підбір психологічного інструментарію для проведення експериментального дослідження.

3. Проведення експериментального дослідження, обробка та інтерпретація його результатів.

4. Підбір програми корекційної роботи з метою її проведення та перевірка її ефективності.

Нами була висунена робоча гіпотеза: прояви агресивно-насильницької поведінки підлітків в більшій мірі залежать від акцентуації характеру ніж від їх самооцінки.

Дослідження проводилось на базі Рівненського міського притулку для неповнолітніх.

Об’єктом дослідження були підлітки з девіантною поведінкою.

Предметом дослідження – особистісна обумовленість агресивно-насильницьких проявів в девіантній поведінці підлітків.

Достовірність дослідження забезпечується використанням стандартизованих діагностичних методик, використанням методів математичної статистики.

Закрыть

Психологический анализ девиантного поведения подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.