Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Кризовий стан — норма і відхилення. 5

1.1. Чи можливий безкризовий розвиток. 8

1.2. Як людина переживає кризу. 12

1.3. Типи кризових ситуацій. 15

Розділ 2. Свобода ставлення до складних життєвих обставин. 20

2.1. Від чого залежить опанування. 20

2.2. Типи ставлення до кризової ситуації 24

2.3. Стадії кризи та можливості індивідуального контролю.. 29

2.4. Техніки життя у складних умовах. 33

Розділ 3. Психологічна підтримка, допомога, реабілітація. 37

3.1. Повсякденна психологічна травматизація. 37

3.2. Як ми реагуємо на стрес-фактори. 39

3.3. Фрустрація як сходинка на шляху до кризи. 43

3.4. Хронічний внутрішній конфлікт.. 45

Висновки. 48

Використана література. 49

Вступ

Особистість — соціальне обличчя людини, “Я” для інших, реальна динамічна сутність кожного з нас. Особистість має диспозицію поводитися певним чином у певних обставинах. Ситуації, які пропонує їй життя, — це нерідко саме ті ситуації, в які вона активно прагне потрапити, щоб засвоїти щось важливе, зробити наступний крок на шляху саморозвитку, самотворення.

Здорова, зріла особистість є функціонально автономною, її поведінка усвідомлено вмотивована. Вона вміє дивитися на себе очима оточуючих, здатна до теплих, щирих взаємин, поважає різні цінності та установки, що їх мають оточуючі. Зріла особистість вміє регулювати власні негативні емоційні стани, вона терпляче ставиться до тих недоліків, яких ще не може позбутися. У неї є нормальне почуття реальності: вона бачить речі такими, якими вони насправді є, а не такими, якими вона хотіла би їх бачити. Особистість не є лише “ансамблем суспільних відносин”, принаймні як об’єкт психологічного дослідження. Вона радше виступає “хазяїном” власних психічних функцій, найвищою інстанцією, що інтегрує життя людини як таке. Особистість є цілісністю, яка вміє самовизначатися, має неабиякий потенціал саморозвитку і діє свідомо та цілеспрямовано (Джеймс У.,Олпорт Г.,Штерн В).

Ми звикли стверджувати, що людина особистістю не народжується, що її становлення передбачає певні соціальні умови, відсутність яких повністю блокує цей процес. Але наголошуючи на цьому, ми дещо абстрагуємося від ролі самої людини у власному творінні. Ролі, яку важко перебільшити, з якою неможливо не рахуватись.

Однією з істотних складових особистості є “Я” для інших, рольова підструктура, чи так звана персона, соціальне обличчя людини. І саме формування цієї підструктури особистості традиційно розглядається як розвиток особистості в цілому, її соціалізація.

Персона відповідає за регулятивні механізми психічної активності, поведінки, взаємодії з оточенням, від неї залежить якість адаптації. І соціальні очікування є тим життєдайним середовищем, яке сприяє актуалізації, дозріванню, становленню саме цієї складової особистості. Але чи виникає ця рольова складова у першу чергу?

Крім персони, особистість як складна система має й декілька інших підструктур. Почавши з найповерхневішої, відразу позначимо найглибиннішу, яку різні автори називають сутністю, душею, самістю, єством. Мається на увазі той найпотаємніший і найістотніший центр, те ядро особистості, яке інтегрує все психічне життя, всі аспекти індивідуальності. Це місце, в якому сконцентровано, заархівовано весь потенціал особистісного зростання, всю енергію самотворення.

Ідеться про цілком позитивну реальність, фундамент особистості, що стимулює динаміку життя завдяки найістотнішому прагненню існувати, бути. Саме в цьому прагненні слід шукати головні мотиваційні ресурси, що забезпечують особистісне зростання. Єство — це місце, де знаходяться особистісна ідентичність, корені всіх позитивних рис, якостей, здібностей, обдаровань. 

Закрыть

Жизненный кризис глазами психолога

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.