Развод в семье как фактор дезадаптации ребенка

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ В СІМ’Ї, ЯК ФАКТОРУ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДИТИНИ 5

1.1. Дитяча дезадаптація та фактори ризику її появи 5

1.2 Психологічні особливості взаємовідносин «батьки - дитина» в ситуації розлучення у сім’ї 9

1.3. Психологічні особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДИТИНИ-ПІДЛІТКА ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 24

2.1. Опис процедури та методів дослідження 24

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 29

2.3. Особливості психологічного супроводу дітей з розлучених сімей 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розлучення сім’ї є гострою проблемою сучасного суспільства. В даний час спостерігається стрімке зростання кількості розлучень. За даними статистики, за останні роки різко збільшилося число дітей, які виховуються в неповних сім’ях, де, в переважній більшості, вихователем є мати. Життя і умови виховання дитини без батька мають явну специфіку й істотно відрізняються від життя дитини в повній сім’ї. Навіть якщо матір намагається заповнити відсутність батька і робить все можливе, щоб поєднати в собі обох батьків, вона в принципі не може реалізувати одночасно обидві батьківські позиції - материнську і батьківську.

Ряд дослідників відзначає, що ці дуже специфічні умови життя дитини будуть відображатися на особливостях її особистісного розвитку, її емоційному самопочутті, самооцінці, ставленні до оточуючих людей. Дослідження свідчать про психотравмуючу роль розлучення на особистість дитини. Факт розлучення викликає такі важкі наслідки, як неврози, депресивні стани і різні порушення у поведінці.

Негативний вплив розлучень на морально-психологічний розвиток дітей, безсумнівний. В результаті чого дитина отримує одностороннє виховання і у неї можуть скластися спотворені уявлення про шлюб та сім’ю. Розлучення створює травмуючі ситуації, здатні викликати нервово-психологічні розлади, як у батьків, так і у дитини, через що збільшується ймовірність девіантної поведінки серед підлітків.

Розрив родинних зв’язків негативно позначається на соціалізації підростаючих поколінь, тобто процесу засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства.

Дослідження, що відображають характер впливу стосунків у сім’ї на особистісний розвиток дитини, висвітлено у таких авторів, як Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.І. Захаров, B.C. Мухіна; а також роботи, присвячені вивченню особистісних особливостей дітей з неповних сімей, Л.І. Захарова, І.С. Кона, А.С. Спиваковской, І.О. Смирнової, B.C. Собкіна, І. Лангмейер, З. Матейчек та інших.

Об’єктом дослідження є підлітки, які мають психологічні переживання в процесі розлучення в сім’ї.

Предмет дослідження - процес формування психологічних розладів, депресійних станів та фобій після розлучення батьків.

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити прояви дезадатації дітей-підлітків у процесі переживання ситуації розлучення батьків.

Основними завданнями з проблеми дослідження є:

розкрити сутність поняття «дитяча дезадаптація» та фактори ризику її появи;

виявити специфіку дитячо-батьківських відносин у неповних сім’ях;

визначити психологічні особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків.

провести експериментальне дослідження проявів дезадаптації дитини-підлітка після розлучення батьків та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Основними методами при написанні роботи є дослідження психологічної та методичної літератури з даної тематики, результати опитування та анкетування підлітків, аналіз загальних методик вирішення даної проблеми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Развод в семье как фактор дезадаптации ребенка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.