Психологическая консультация как самостоятельный метод психологической помощи

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

І. З історії розвитку психологічного консультування. 5

1.1 Становлення професіональної практики консультування. 6

1.2 Практика консультування в контексті філософських, морально-духовних практик і вчень. 6

ІІ. Теоретичні аспекти психологічного консультування. 10

2.1 Відмінності між психологічною консультацією і психотерапією.. 10

2.2 Етичні принципи в психологічному консультуванні 11

ІІІ. Мета і завдання психологічного консультування. 16

3.1 Структура процесу психологічного консультування. 16

3.2 Задачі й цілі психологічного консультування. 19

ІV. Загальна характеристика методів проведення психологічної консультації 23

4.1 Групи та види психологічного консультування. 23

4.2 Процедури й техніки психологічного консультування. 24

4.3 Напрями професіональної підготовки психолога-консультанта. 27

Висновки. 30

Використана література. 31

Словник основних понять. 33

Вступ

На даний час психологи, лікарі, педагоги зіштовхуються у своїй практиці з безліччю психологічних проблем, які важко або неможливо охарактеризувати клінічними термінами і не можна вирішувати в рамках традиційної психіатрії. Це проблеми повсякденного життя, пов'язані з труднощами розвитку і пристосування особистості, дисгармонією між-особистісних відносин, соціальними девіаціями (наркоманія, алкоголізм, розпад родини, СНІД і ін.), віковими кризами. Широке коло таких проблем і складає предмет щодо нової професійної галузі — психологічного консультування, що виділилося з клінічної психології і психотерапії.

Спектр проблем доволі широкий: труднощі на роботі (незадоволеність роботою, конфлікти з колегами і керівниками, можливість звільнення), невпорядкованість особистого життя і безладдя у родині, погана успішність у школі, невпевненість у собі і відсутність самоповаги, болісні коливання в прийнятті рішень, труднощі у зав'язуванні і підтримці між-особистісних відносин і та ін. З іншого боку, психологічне консультування, як молода галузь психологічної практики, поки що не має суворо окреслених меж, у його полі зору є найрізноманітніші проблеми.

Деяка невизначеність предмета психологічного консультування відбивається в розмаїтості визначень. Так, ліцензійна комісія Асоціації службовців і менеджерів США, що видає дозвіл на приватну практику, пропонує наступне визначення: "Консультування — це сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у вирішенні проблем і прийнятті рішень щодо професійної кар'єри, шлюбу, родини, удосконалення особистості і між-особистісних відносин". Г. Беркс і Б. Стефайр (1979) запропонували трохи ширше визначення консультування: "Консультування — це професійне відношення кваліфікованого консультанта до клієнта, що звичайно визначається як "особа-особистість", хоча іноді в ньому беруть участь більше двох осіб. Ціль консультування — допомогти клієнтам зрозуміти, що відбувається в їхньому життєвому просторі й осмислено досягти поставленої мети на основі усвідомленого вибору при вирішенні проблем емоційного і між-особистісного характеру".

Закрыть

Психологическая консультация как самостоятельный метод психологической помощи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.